Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Ibrahim Pecsevi szobrának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Ibrahim Pecsevi szobrának helyszínéül Pécsett, a Kórház teret - a Jakováli Hasszán dzsámi előtti terület északi részét - jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

İBRAHİM PEÇEVİ

1574, Pécs - 1650, Buda

Osmanlı tarihçisi

„Tarih-i Peçevi”

adlı eseri 16-17. yüzyıl

tarihinin önemli

kaynaklarından biridir.

IBRAHIM PECSEVI

Pécs, 1574 - Buda, 1650

oszmán történetíró

A „Tarih-i Peçevi”

című műve a 16-17. század egyik legfontosabb

történeti forrása.

(3) A Közgyűlés az szobor méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

A szobor mérete: 193 cm

Anyaga és színe: bronz

A talapzat mérete: 307 x 90 x 32 cm

A talapzaton a szöveg: negatív irányban vésett betűkkel kerül felírásra, valamint feltüntetésére kerül a TIKA Török Együttműködési és Koordinációs Ügynökség emblémája.

A talapzaton használt betűtípus: Times New Roman

A talapzat anyaga: travertín mészkő

A talapzat színe: bézses-szürke

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző