Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

pécsi Ipari Leányközépiskola emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a pécsi Ipari Leányiskola emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Anna utca 13. sz. alatti épület utcafronti falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„A pécsi Ipari Leányközépiskola

(1943-1952)

ebben a házban működött

1945 és 1950 között.

Az emléktáblát az 1950-ben

érettségizett diákok kérésére állította

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata.

2016”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 77 x 77 cm

Anyaga: mészkő

Színe: homokszín

A táblán vésett, grafitszürke, festett Lucida Grande CE betűk lesznek elhelyezve.

Felfüggesztés: rögzített konzolokon.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző