Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2016. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

Kubicza János emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Kubicza János emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Váradi Antal utca 6. sz. alatti épület utcafront felöli falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

Kubicza János

honvéd százados

(1917-2005)

E házból indult el 1956. november 5-én éjjel,

hogy csatlakozzék a szabadságharcosokhoz.

Katonai parancsnoka lett a „Mecseki Láthatatlanoknak”,

akik három héten át sikeres akciókat

hajtottak végre a forradalmat vérbe fojtó

szovjet csapatok ellen.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

2016”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 95,6 x 78 cm

Anyaga: mészkő

Színe: homokszín

A szöveg a táblán: pozitív és negatív irányban is vésett betűkkel

Felfüggesztés: rögzített konzolokon.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző