Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2016. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

Cseke Lajos emlékasztal elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Cseke Lajos emlékasztalának helyszínéül Pécsett, a 18584/2 hrsz. alatti közterületen a Ferencesek utcája 1. szám előtti területet - a jelenlegi pad helyét - jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emlékasztal szövegét a következőkben határozza meg:

EBBŐL A HÁZBÓL INDULT EL

CSEKE LAJOS GITÁROS

„PÉCSI ROCK AND ROLL KIRÁLY”

1946-2013

WHAT A WONDERFUL WORLD

(3) A Közgyűlés az emlékasztal méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Az emlékasztal mérete: 55 cm magas, 60 cm széles, 120 cm hosszú.

Anyaga és színe: 10 mm vastag acéllemez.

A szöveg: az asztal felületén lézerrel kivágott negatív forma, melyet kiegészít egy eredeti Fender gitár szintén negatív irányban kivágott alakja.

A használt betűtípus és a betűk mérete egyedi.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző