Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2016. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a Mecseki Láthatatlanok emlékművének elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Mecseki Láthatatlanok emlékművének helyszínéül Pécsett, a Tettye teret, a pécsi 16209 helyrajzi számú területet - az előterjesztés mellékletében jelzett helyszínrajz szerint - jelöli ki.

(2) Az emlékmű talapzatára felírásra kerülő szöveget és neveket a melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az emlékmű méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

a) az emlékmű magassága: 120 cm,

b) az emlékmű kerülete: 260 cm,

c) anyaga és színe: tardosi vörös mészkő,

d) a talapzaton a szöveg: HelveticaM Condensed Light betűkkel kerül felírásra,

e) a talapzat anyaga: impala gránit,

f) a talapzat színe: szürkés-fekete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

Melléklet a 47/2016. (XI.21.) önkormányzati rendelethez *