Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 48/2016. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

az első uránvárosi lakóépület átadásának 60. évfordulójára készült emléktábla elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az első urán-városi lakóépület átadásának 60. évfordulójára készült emléktábla helyszínéül a Pécs, Hajnóczy utca 5. sz. alatti épület utcafronti (bejáratától baloldali irányban 6 méter távolságra, 265 cm magasan lévő) falrészét jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

DÉNESI ÖDÖN YBL-DÍJAS ÉPÍTÉSZ,

URÁNVÁROS TERVEZŐJE EMLÉKÉRE,

ÉS AZ ELSŐ URÁNVÁROSI LAKÓÉPÜLET

ÁTADÁSÁNAK 60. ÉVFORDULÓJÁRA.

ÁLLÍTOTTA PÉCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016

(3) A tábla bal felső sarkába kerül Dénesi Ödön portrérajza, alatta a születési és elhalálozási évszámokkal (1921-2011). A tábla jobb alsó sarkába egy Dénesi Ödön által készített, fát ábrázoló rajzrészlet kerül.

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

a) mérete: 100x72 cm,

b) anyaga: gránit,

c) színe: világos drapp,

d) a táblán vésett, barna, festett Agenccy FB betűk 40, illetve 30 mm-es méretben lesznek elhelyezve,

f) felfüggesztés: rögzített konzolokon.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző