Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelete

a Szovjetunióba elhurcoltak emlékére készült emlékmű elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Szovjetunióba elhurcoltak emlékére készült emlékmű helyszínéül a pécsi 3863/6 helyrajzi számú területet jelöli ki.

(2) Az emlékmű talapzatára felírásra kerülő szöveget és neveket a melléklet tartalmazza.

(3) A Közgyűlés az emlékmű méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

az emlékmű magassága: 280 cm,

az emlékmű kerülete: 90 cm,

anyaga és színe: látszóbeton, valamint bronzból készült relief portrésorozat szalag,

a talapzaton a szöveg: Times New Roman Bold betűkkel kerül felírásra, betűméret: 25-30 mm közötti betűmagasság,

a talapzat anyaga: látszóbeton,

a talapzat színe: szürkés.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző

Melléklet a 4/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez

A GUL-16-D - Emlékmű a Szovjetunióba elhurcoltak emlékére c. pályázathoz kapcsolódó köztéri alkotása felirata:

„a Szovjetunióba elhurcoltak emlékműve”

Állíttatta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017-ben.

A felirat alatt megjelentetésre kerül az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kötelezően előírt módon a GULÁG emlékév logója: