Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén

a) *  egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre és az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátásra,

b) iskolaorvosokra, iskolavédőnőkre és iskola-fogorvosokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi alapellátás: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások,

b) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott személy.

3. § A több települést is ellátó körzetek székhelye Pécs Megyei Jogú Város.

4. § *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás keretében 78 háziorvosi, 36 házi gyermekorvosi, 45 fogorvosi, 44 védőnői, 35 iskolaorvosi, 20 iskola-fogorvosi és 5 iskolavédőnői körzetet jelöl ki számjegyekkel elnevezve.

5. § *  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Pécsi Tudományegyetemmel kötött feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.

6. § Pécs Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteit az 1–7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatait az egészségügyi szolgáltatókkal megkötött feladat-ellátási szerződés útján látja el.

(2) Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval a feladat-ellátási szerződés megkötéséről a Közgyűlés átruházott hatáskörében eljárva a Népjóléti és Sport Bizottság dönt.

(3) *  Az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók és intézmények körzetmódosításra vonatkozó, jogszabályi előírásoknak megfelelő megállapodásait az országos módszertani intézet véleményének kikérését követően a rendelet mellékletében átvezeti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § *  E rendeletnek az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról szóló 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendeletet módosító 32/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelettel megállapított 1. § a) pontját és 5. §-át 2023. szeptember 1. napjától kell alkalmazni.

10. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Háziorvosi körzetek

1.

1. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7627 Alsógyükési út
3. 7627 Bártfa utca
4. 7627 Besenyő utca
5. 7627 Dömörkapui Turistaház
6. 7635 Dömörkapui út
7. 7627 Égett-hegyi út
8. 7627 Felsőgyükési út
9. 7627 Felsőhavi dűlő
10. 7625 Gyopár utca
11. 7627 Gyükés köz
12. 7627 Havi-Hegyi út
13. 7629 Hársfa út 4–24, 56–120/1
14. 7627 Hársfa út 1–191/1
15. 7627 Hideg-Völgyi út
16. 7625 Irma utca
17. 7627 Jász utca
18. 7627 Kapu dűlő
19. 7627 Kapu köz
20. 7635 Karsztos dűlő
21. 7627 Középgyükési út
22. 7627 Kun utca
23. 7625 Magyar utca
24. 7627 Wass Albert út
25. 7627 Munkád út
26. 7627 Munkád köz
27. 7627 Rengeteg utca
28. 7627 Rigóder út
29. 7627 Rigóderalja utca
30. 7627 Székely utca
31. 7627 Szent Bertalan út
32. 7627 Tátra utca
33. 7627 Török utca
34. 7625 Zerge utca
35. 7627 Zsigmond utca
36. 7625 Zsomboly utca

2.

2. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7622 48-as tér
3. 7626 Csillag köz
4. 7626 Csillag utca
5. 7626 Dugonics utca
6. 7626 Endre utca 2–12, 1–11
7. 7626 Erzsébet utca
8. 7626 Farkas István utca
9. 7626 Felsővámház utca
10. 7626 Fischer Béla utca
11. 7626 Harangöntő utca
12. 7626 Hold utca
13. 7626 Lánc utca 12–26, 1–25
14. 7626 Sándor utca
15. 7626 Vöröskereszt utca

3.

3. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7626 Béla utca
3. 7627 Bokor utca 18–84, 1–47
4. 7626 Délibáb utca
5. 7626 Endre utca 16, 13–17
6. 7627 Hajnal utca
7. 7627 Bazsarózsa utca
8. 7627 Kert utca
9. 7627 Kispiricsizma dűlő
10. 7626 Kiss Ernő utca 32–60, 33–55/B
11. 7627 Pósa Lajos utca
12. 7626 Rippl Rónai utca
13. 7629 Hársfa út 26–54
14. 7627 Sarló utca
15. 7627 Sellő utca
16. 7627 Sorház utca
17. 7627 Szeder utca
18. 7627 Szivárvány utca
19. 7627 Torda utca 2–28, 1–23
20. 7627 Tündér utca
21. 7626 Újvilág utca 2–36/2, 1–25/1
22. 7626 Vadász utca
23. 7627 Vadász utca

4.

4. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7627 Avar utca
3. 7630 Baranyavár utca
4. 7627 Bokor utca 2–16, 49–107
5. 7630 Bulgár utca
6. 7630 Dagály utca
7. 7630 Diósi út
8. 7630 Előd utca
9. 7630 Engel János József utca
10. 7630 Eper utca
11. 7630 Gyöngyösi István utca
12. 7629 Hegedüs Mihály utca
13. 7630 Hengermalom utca
14. 7630 Hűvös utca
15. 7630 Kiskőszegi utca
16. 7626 Kiss Ernő utca 62–72, 62–94, 59–71
17. 7626 Ledina park
18. 7630 Mészkemence utca
19. 7630 Nevesincs utca
20. 7630 Névtelen utca
21. 7630 Pélmonostor utca
22. 7627 Puskin tér
23. 7627 Szántó László utca
24. 7629 Testvériség utca
25. 7627 Torda utca 30–56, 25–51
26. 7629 Turini utca
27. 7626 Újvilág utca 38–56, 27–47
28. 7629 Zsolnay V. utca
29. 7630 Zsolnay V. utca 47–111

5.

5. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7630 Alkotás utca
3. 7630 Álmos utca
4. 7630 Basamalom dűlő
5. 7630 Csaba utca
6. 7630 Edison utca
7. 7630 Fürj utca
8. 7630 Gerle utca
9. 7630 Géza utca
10. 7630 Moticska József utca
11. 7622 Nagybalokány dűlő
12. 7630 Nagyhídi út
13. 7630 Pipitér út
14. 7630 Remény utca
15. 7630 Rigó utca
16. 7630 Salakhegyi út
17. 7630 Tétény utca
18. 7630 Gomba utca
19. 7630 Gyár utca
20. 7630 Gyula utca
21. 7630 Házgyár utca
22. 7630 Huba utca
23. 7630 Kastély utca
24. 7630 Magtár utca
25. 7630 Mohácsi út
26. 7630 Táltos utca
27. 7622 Universitas utca 16–32, 1–35
28. 7630 Üszögi kiserdő
29. 7630 Üszögi-kiserdő utca
30. 7630 Üszögi út
31. 7630 Üszögi víztározó
32. 7630 Üszögpuszta
33. 7630 Vándor utca
34. 7630 Weöres Sándor utca
35. Magyarsarlós község

6.

6. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Aidinger János utca 2*–24
3. 7632 Kodolányi János utca 1–3
4. 7632 Maléter Pál út 80–132
5. 7632 Németh László utca 2–8

7.

7. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7621 Anna utca 40, 55
3. 7622 Bacsó Béla utca
4. 7621 Bástya utca
5. 7626 Béri Balogh Ádám utca
6. 7622 Breuer Marcell sétány
7. 7625 Cserző köz
8. 7622 Dohány utca
9. 7625 Domonkos utca
10. 7626 Egyetem utca
11. 7621 Felsőmalom utca
12. 7625 Ferenc utca
13. 7621 Flórián tér
14. 7622 Jogász utca
15. 7625 Kálvária utca 2–20/2
16. 7626 Koller utca
17. 7626 Lenke utca
18. 7621 Majorossy Imre utca
19. 7625 Majorossy Imre utca
20. 7621 Nagyflórián utca
21. 7622 Piac tér
22. 7622 Sport utca
23. 7625 Szikla utca
24. 7622 Universitas utca 2
25. 7622 Vargha Damján utca
26. 7622 Vasvári Pál utca
27. 7625 Zidina

8.

8. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7628 Agancs dűlő
3. 7628 Árpádtető
4. 7628 Átjáró út
5. 7628 Átlós köz
6. 7628 Baltika utca
7. 7628 Borz dűlő
8. 7628 Cinege dűlő
9. 7628 Cserbokros dűlő
10. 7628 Csiperke utca
11. 7628 György-akna
12. 7628 Györgytelep
13. 7628 Hegyes köz
14. 7628 Hegy-Mezői út
15. 7628 Hérics dűlő
16. 7628 Hősök tere
17. 7628 Ibolya utca
18. 7628 István-akna
19. 7628 Egyenlőség köz
20. 7628 Fejlődés utca
21. 7628 Fosztó-Völgyi út
22. 7628 Füst utca
23. 7628 Gálic dűlő
24. 7628 Hamerli Imre utca
25. 7628 Gödrös dűlő
26. 7628 Gyep dűlő
27. 7628 Józsefháza
28. 7628 Kacsoló dűlő
29. 7628 Katona József utca 2–24, 1–23
30. 7628 Kápa köz
31. 7628 Királykerti út
32. 7628 Kiskerti dűlő
33. 7628 Kolónia utca
34. 7628 Komlói út 178–216, 151–297
35. 7628 Közép-Hegy dűlő
36. 7628 Kunkori köz
37. 7628 Lejtő dűlő
38. 7628 Margit utca
39. 7628 Melegmányi út
40. 7628 Mélyút dűlő
41. 7628 Mérő köz
42. 7628 Murci dűlő
43. 7628 Ember Kálmán utca
44. 7630 Nyomda utca
45. 7628 Óvoda utca
46. 7628 Őr-Hegyi út
47. 7628 Őzgida köz
48. 7628 Pacca dűlő
49. 7628 Pék sor
50. 7628 Picurka köz
51. 7628 Pincemester dűlő
52. 7628 Pincemester köz
53. 7628 Pincér dűlő
54. 7628 Sarkos dűlő
55. 7628 Sövény utca
56. 7628 Szabolcs-Hegyi út
57. 7628 Szabolcs Emlékpark
58. 7628 Szent Borbála utca
59. 7628 Széles út
60. 7628 Szélső út
61. 7628 Szénhordó köz
62. 7628 Szénispán útja út
63. 7628 Szőlőfej dűlő
64. 7628 T utca
65. 7628 Tárna utca
66. 7628 Török István utca
67. 7628 Tűzoltó utca
68. 7628 Zuzmó utca

9.

9. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7628 Ács utca
3. 7628 Árpád utca
4. 7628 Barátság utca
5. 7628 Bánya utca
6. 7628 Bányász vértanuk útja út
7. 7628 Botond utca
8. 7628 Csapó János utca
9. 7628 Csille-köz
10. 7628 Csokonai utca
11. 7628 Dobogó dűlő
12. 7628 Dobó Katalin utca
13. 7628 Egyenlőség utca
14. 7629 Komlói út 2–36
15. 7628 Komlói út 62–176
16. 7628 Lehel utca
17. 7628 Perényi utca
18. 7628 Sudár István utca
19. 7628 Szabolcsi Szőlőhegy
20. 7628 Szőlőhegyi út
21. 7628 Szüret utca
22. 7628 Eszperantó utca
23. 7628 Görgey Artúr utca
24. 7628 Határőr utca
25. 7628 Hun utca
26. 7628 Irinyi János utca
27. 7628 Jószerencse utca
28. 7628 Katona József utca 26–30, 25–35
29. 7628 Kedves utca
30. 7628 Kinizsi utca
31. 7628 Klapka utca

10.

10. számú háziorvosi körzet:

A B C D
Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
1. 7629 Apafi utca
2. 7629 Bocskai utca
3. 7629 Corvin utca 2–18, 1–17
4. 7629 Csekey István utca
5. 7629 Dobó István utca 79–89, 91–93
6. 7629 Dominika utca
7. 7629 Feketegyémánt tér
8. 7629 Gábor Áron utca
9. 7628 Keleti sor
10. 7629 Kígyó utca 2–6, 1–5, 16–30, 17–21
11. 7629 Kishegyi dűlő
12. 7629 Kormoskősor
13. 7629 Körös utca
14. 7629 Papkert utca 2–38, 1–15
15. 7629 Vajda János utca
16. 7629 Viktória park

11.

11. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7629 Corvin utca 19–25
3. 7629 Fehérhegyi út
4. 7629 Feitig Imre utca
5. 7629 Pákolitz István utca 2–24, 1–29
6. 7629 Hársfa út 154
7. 7627 Hársfa út 257
8. 7629 Keller János utca
9. 7629 Kígyó utca 8–14, 7–15
10. 7629 Komlói út 65–69
11. 7629 Papkert utca 40–54, 17–67/2
12. 7629 Perr Viktor utca
13. 7629 Szeptember 6. tér
14. 7629 Szieberth Róbert utca
15. 7629 Teleki Blanka utca

12.

12. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7691 A. utca
3. 7691 B. utca
4. 7691 Bencze József utca
5. 7691 Berkenyés utca
6. 7691 Bethlen Gábor utca
7. 7691 Búzaberki dűlő
8. 7691 C. utca
9. 7691 Csarnok-köz
10. 7691 D. utca
11. 7691 Fenyő utca
12. 7691 Gubér köz
13. 7691 Hajadon utca
14. 7691 Iskola-Köz
15. 7691 Kerékhegyi út
16. 7691 Kis-Köz
17. 7691 Kökörcsin dűlő
18. 7691 Kút utca 30–44, 1–19/2
19. 7691 Legény utca
20. 7691 Liget utca
21. 7691 M. utca
22. 7691 Moha köz
23. 7691 Mamut dűlő
24. 7691 Morgyáni út
25. 7691 Nevelő utca
26. 7691 Parcsin utca
27. 7691 Petőfi akna
28. 7691 Pici dűlő
29. 7691 Pici köz
30. 7691 Puskás Tivadar utca
31. 7691 R. utca
32. 7691 S. utca
33. 7691 Szövetkezet utca
34. 7691 Toboz utca
35. 7691 Vasasi külterület

13.

13. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7691 Barát köz
3. 7691 Bányászlámpa utca
4. 7691 Bogáncs dűlő
5. 7691 Borász dűlő
6. 7691 Bormérő dűlő
7. 7691 Bózsa István utca
8. 7691 Búzakalász utca
9. 7691 Csap utca
10. 7691 Csósi utca
11. 7691 Dombos utca
12. 7691 Erdőalja utca
13. 7691 Erdei út
14. 7691 Fatér utca
15. 7691 Földműves utca
16. 7691 Gabona utca
17. 7691 Gát utca
18. 7691 Gilice sor
19. 7691 Haris köz
20. 7691 Határ utca
21. 7691 Hébér köz
22. 7691 Indás köz
23. 7691 Iparos utca
24. 7691 Kereszt utca
25. 7691 Kis-Köves dűlő
26. 7691 Kósavölgyi út
27. 7691 Kőbánya utca
28. 7691 Kuvik köz
29. 7691 Kút utca 2–28
30. 7691 Máladó utca
31. 7691 Mázsaház utca
32. 7691 Mérleg utca
33. 7691 Monyorósdi-Kút dűlő
34. 7691 Muromi út
35. 7691 Nádas dűlő
36. 7691 Nyest dűlő
37. 7691 Örvös dűlő
38. 7691 Őrmezei út
39. 7691 Pajtás utca
40. 7691 Permecker István utca
41. 7691 Rücker-Akna
42. 7691 Rückeraknai út
43. 7691 Sas utca
44. 7691 Somogy utca
45. 7691 Somoska utca
46. 7691 Süveg utca
47. 7691 Szemere Bertalan utca
48. 7691 Szenes utca
49. 7691 Széna utca
50. 7691 Szödrös út
51. 7691 Szőlőinda köz
52. 7691 Támfa köz
53. 7691 Tőtike dűlő
54. 7691 Vargánya utca
55. 7691 Vasas I. Külterület
56. 7691 Veltelini dűlő
57. 7691 Zólyom

14.

14. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7627 András utca
3. 7627 András-Akna
4. 7630 Barázda utca
5. 7627 Cassian utca
6. 7627 Csákány utca
7. 7627 Csárda utca
8. 7627 Debreceni Márton utca
9. 7628 Fehérkúti Turistaház
10. 7627 Flórián utca
11. 7627 Gesztenyés dűlő
12. 7627 Gesztenyés utca
13. 7627 Gödör utca
14. 7629 Hársfa út 122–152
15. 7627 Hársfa út 193–253/2
16. 7628 Honvéd köz
17. 7627 Káposztásvölgyi út
18. 7627 Károly tér
19. 7627 Károly utca
20. 7628 Kénes út
21. 7628 Kisgyőr Iskola
22. 7624 Kórház tér
23. 7627 Kórház utca
24. 7627 Körmöcz utca
25. 7627 Május 1. utca
26. 7627 Nagybányarétivölgy
27. 7627 Pécsbányatelepi út
28. 7627 Rákos Lajos utca
29. 7627 Selmecz utca
30. 7627 Sétatér utca
31. 7628 Szabadságharc utca
32. 7627 Széchenyi akna
33. 7628 Thököly út
34. 7627 Vadvirág utca
35. 7628 Vájár köz
36. 7628 Wesselényi utca
37. 7627 Zöldellő utca

15.

15. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7629 Aknász utca
3. 7629 Balassa Bálint utca
4. 7629 Búzavirág utca
5. 7629 Dobó István utca 2–96, 1–77/B
6. 7629 Komját Aladár utca
7. 7629 Komlói út 1–63, 38–58
8. 7629 Kölcsey Ferenc utca
9. 7629 Madas József utca
10. 7629 Nemzetőr utca
11. 7629 Szondy György utca

16.

16. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7625 Antónia utca
3. 7625 Aradi Vértanúk útja út
4. 7625 Babits Mihály utca
5. 7625 Bessenyei utca
6. 7635 Fürkész dűlő
7. 7625 Gebauer Ernő utca
8. 7625 György utca
9. 7625 Kaposvári út
10. 7625 Klebelsberg Kuno sétány
11. 7625 Miklós utca
12. 7625 Mikszáth K. utca
13. 7635 Mikszáth K. utca
14. 7625 Nyíl utca
15. 7625 Surányi Miklós út
16. 7625 Szentágothai János sétány
17. 7624 Székely Bertalan út
18. 7635 Székely Bertalan út
19. 7625 Vilmos utca

17.

17. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Akác utca
3. 7632 Árnyas út
4. 7632 Árnyas liget
5. 7632 Béke utca
6. 7632 Bimbó utca
7. 7632 Bokréta utca
8. 7632 Egressy utca
9. 7632 Északmegyer dűlő
10. 7632 Faiskola utca
11. 7632 Fésűs utca
12. 7632 Gárdonyi Géza utca 2–20, 1–19
13. 7632 Jegenyés utca
14. 7632 László utca
15. 7632 Lomb utca
16. 7632 Móra Ferenc utca
17. 7632 Orgona utca
18. 7632 Rakéta utca
19. 7632 Siklósi út 2–70
20. 7622 Siklósi út 5–37
21. 7632 Szilva utca
22. 7632 Szövetség utca
23. 7632 Táncsics Mihály utca
24. 7632 Tölgyes utca
25. 7632 Vásártér
26. 7632 Vásártér utca
27. 7632 Vágóhíd utca
28. 7632 Viola utca

18.

18. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7621 Boltív köz
3. 7621 Citrom utca
4. 7621 Fellbach tér
5. 7621 Gábor utca
6. 7621 Graz tér
7. 7621 Irgalmasok utcája utca
8. 7621 János utca
9. 7621 Jókai utca 2–10, 1–25
10. 7621 Kazinczy utca
11. 7621 király utca 4–46, 1–47
12. 7621 Lyceum utca
13. 7621 Opris Péter tér
14. 7621 Perczel Miklós utca
15. 7621 Színház tér
16. 7621 Teréz utca
17. 7621 Tímár utca 5
18. 7621 Városház köz

19.

19. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7635 Ángyán János utca
3. 7635 Ányos Pál utca
4. 7635 Cserfa utca
5. 7635 Demokrácia utca
6. 7635 Entz Béla út
7. 7635 Fenyves sor
8. 7625 Haas Mihály tér
9. 7625 Hunyadi János utca 12–90, 11–97
10. 7635 Kardos út
11. 7635 Kardos úti Menedékház
12. 7628 Lapisi út
13. 7635 Málics Ottó utca
14. 7625 Kiss József utca
15. 7625 Magaslati út
16. 7635 Miléva utca
17. 7635 Misina tető
18. 7625 Pálos dűlő
19. 7625 Péter utca
20. 7635 Puskin utca
21. 7635 Remetetéri út
22. 7625 Somfa utca
23. 7635 Szaniszló út
24. 7625 Szőlő utca 50-végéig, 63-végéig
25. 7625 Tettye dűlő
26. 7635 Tubesi út

20.

20. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7625 Antal utca
3. 7625 Derkovits utca
4. 7625 Gergely utca
5. 7625 Hatház utca
6. 7621 Hunyadi János utca 2–8, 1–9
7. 7625 Ignác utca
8. 7625 Ilona utca
9. 7625 István utca
10. 7625 Juhász Gyula utca
11. 7625 Kálmán utca
12. 7625 Kálvária utca 22–66
13. 7625 Mandula utca
14. 7625 Mecsek utca
15. 7621 Megye utca
16. 7621 Megye köz
17. 7625 Mihály utca
18. 7625 Nap utca
19. 7625 Nyíl köz
20. 7625 Ótemető utca
21. 7621 Papnovelde köz
22. 7625 Szőlő utca 2–48/2, 1–61
23. 7625 Tinódi utca
24. 7625 Virág utca

21.

21. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7621 Anna utca 2–38, 1–53
3. 7621 József utca
4. 7621 Kisflórián utca
5. 7621 Mária utca
6. 7621 Papnövelde utca
7. 7621 Szent Mór utca
8. 7625 Tettye tér
9. 7625 Tettye utca
10. 7625 Zöldfa utca

22.

22. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7626 Ady Endre utca
3. 7626 Alsóhavi utca
4. 7625 Ágoston tér
5. 7625 Ágota utca
6. 7625 Barátúr utca
7. 7625 Boldizsár utca
8. 7625 Bosnyák utca
9. 7625 Böck János utca
10. 7625 Domb utca
11. 7625 Felsőhavi utca
12. 7625 Gáspár utca
13. 7625 Havihegy utca
14. 7625 Hegyalja utca
15. 7626 Katalin utca
16. 7625 Kisboldogasszony utca
17. 7626 Könyök utca
18. 7625 Losonc utca
19. 7625 Majtényi Ferenc utca
20. 7625 Márton utca
21. 7625 Menyhért utca
22. 7622 Nagy Lajos utca
23. 7626 Orsolya utca
24. 7625 Törekvés utca
25. 7625 Vince utca

23.

23. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7622 Alsó-Malom utca
3. 7622 Bajcsy-Zsilinszky utca 3-végéig
4. 7622 Batthyány utca
5. 7621 Bercsényi utca
6. 7622 Czinderi utca
7. 7622 Diófa utca
8. 7621 Fürdő utca
9. 7622 Fűzfa utca
10. 7623 Gizella utca
11. 7621 Goldmark Károly utca
12. 7622 Gyöngy utca
13. 7621 Hal tér
14. 7622 Ipar utca
15. 7622 Jánosi Engel Adolf tér
16. 7623 Kaffka Margit utca
17. 7623 Kálvin utca
18. 7621 Kisfaludy Sándor utca
19. 7621 Kossuth tér
20. 7622 Légszeszgyár utca
21. 7622 Liszt Ferenc utca
22. 7621 Munkácsy Mihály utca
23. 7622, 7623 Nagy Lajos király útja út 2–18/B
24. 7622 Nyírfa utca
25. 7622 Pipacs utcs
26. 7622 Rákóczi út 50–80
27. 7621, 7626 Rákóczi út 45–77
28. 7622 Somogyi Béla utca
29. 7621 Tímár utca 1–31, 4–34
30. 7621 Toldi Miklós utca
31. 7622 Zólyom utca
32. 7622 Zsinkó István utca

24.

24. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7623 Megyeri tér 2–2/C
3. 7623 Mezőszél utca 4–8
4. 7624 Rókus utca 3–7/c
5. 7624 Szigeti út 2–10/B, 1–11

25.

25. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7631 Árpa utca
3. 7631 Átérő utca
4. 7631 Boros utca
5. 7631 Csenge dűlő
6. 7631 Elágazó út
7. 7631 tér
8. 7631 Fürtöcske utca
9. 7631 Gerendely utca
10. 7631 Gyakorló utca
11. 7631 Hajmási utca
12. 7631 Havas utca
13. 7631 Háromszögi utca
14. 7631 Kemény Zsigmond utca
15. 7631 Kisbirtok dűlő
16. 7631 Kiss János utca
17. 7622 Kopács utca
18. 7631 Köves-Földi út
19. 7631 Kukorica dűlő
20. 7631 Kultúrház utca
21. 7622 Laskó utca
22. 7631 Lucernás út
23. 7631 Mester utca
24. 7622 Móricz Zsigmond tér
25. 7623 Móricz Zsigmond utca
26. 7632 Nagyárpádi út
27. 7631 Nagyréti út
28. 7631 Naspolya utca
29. 7631 Németh Béla utca
30. 7631 Paál László utca
31. 7631 Rétszél utca
32. 7631 Szérűskerti út
33. 7631 Tüskés dűlő
34. 7631 Tüskésréti út
35. 7631 Udvardi út
36. 7631 Vadkörte utca
37. 7622 Vasút utca
38. 7622 Verseny utca
39. 7631 Vigadó utca

26.

27. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Ág utca
3. 7632 Berzsenyi Dániel utca
4. 7632 Bogár utca
5. 7632 Boldog Özseb utca
6. 7632 Bolyai Farkas utca
7. 7632 Bókai János utca
8. 7632 Csalogány utca
9. 7632 Erdély utca
10. 7631 Fűzes dűlő
11. 7632 Galamb utca
12. 7632 Gárdonyi Géza utca 22–56, 21–59
13. 7632 Gyulai Pál utca
14. 7632 Honvéd tér
15. 7632 Kertész utca
16. 7632 Kertváros utca
17. 7632 Lőtér utca
18. 7623 Megyeri út 115–139
19. 7631 Megyeri út 100–144
20. 7632 Nyárfa utca
21. 7632 Pannónia utca
22. 7632 Rózsa utca
23. 7632 Szennyvíz Telep
24. 7632 Szent Erzsébet utca
25. 7632 Templom tér
26. 7632 Tolsztoj utca
27. 7632 Víg utca

27.

28. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7621 Apáca utca
3. 7625 Aranyoskút tér
4. 7621 Barbakán kert
5. 7621 Ciszterci köz
6. 7621 Dischka Győző utca
7. 7621 Dóm tér
8. 7621 Eötvös utca
9. 7624 Esze Tamás utca
10. 7622 Európa tér
11. 7621, 7624 Ferencesek utcája utca
12. 7623 Indóház tér
13. 7621 Janus Pannonius utca
14. 7621 Jókai tér
15. 7622 Jókai utca 35–37
16. 7621 Káptalan utca
17. 7621 Mátyás király utca
18. 7623 Rákóczi út 2–44
19. 7621 Rákóczi út 1–39/E
20. 7621 Sétatér
21. 7623 Szabadság utca
22. 7621, 7624 Szent István tér
23. 7621 Szepesy Ignác utca
24. 7621 Széchenyi tér
25. 7621 Terracina tér
26. 7621 Várady Antal utca
27. 7621 Vörösmarty utca
28. 7621 Zrínyi Miklós utca

28.

29. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7922 Bajcsy-Zsilinszky utca 2–18
3. 7623 Jókai utca 30–48
4. 7622, 7623 Jókai utca 39–51
5. 7622 Lokomotív utca
6. Pogány község

29.

30.számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Berek utca
3. 7632 Berek sétány
4. 7632 Dóra utca
5. 7632 Erika utca
6. 7632 Gyöngyös utca 2–16
7. 7632 Kamilla utca 2–10
8. 7632 Keszüi út 62-végig, 67–81
9. 7632 Nagy Imre utca 2–20/1, 1–15

30.

31. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7624 Budai Nagy Antal utca
3. 7624 Honvéd utca
4. 7624 Ifjúság útja út 3–9/C
5. 7624 Rókus sétány
6. 7624 Váci Mihály utca
7. 7624 Veres Péter utca

31.

32. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7623 Apponyi Albert tér
3. 7623 Bajnok utca
4. 7623 Eperjes utca
5. 7623 Heim Pál utca
6. 7623 Igló utca
7. 7623 József Attila utca 2–20, 1–29
8. 7623 Köztársaság tér
9. 7623 Lőcse utca
10. 7623 Marosvásárhely út
11. 7623 Nagyvárad utca
12. 7623 Petőfi utca 70, 61–75
13. 7623 Rét utca
14. 7623 Semmelweis utca 2–30, 1–13/D
15. 7623 Szabó József utca
16. 7623 Szilágyi Dezső utca 2–38, 1–19
17. 7623 Temesvár utca
18. 7623 Tompa Mihály utca 2–18/1, 1–17

32.

33. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7624 Alajos utca
3. 7623 Erreth Lajos utca 4–10, 1–11
4. 7623 Garay utca 2–34, 1–33
5. 7623 Hargita utca 8–18, 13–23
6. 7623 Hőgyes Endre utca
7. 7624 Hungária utca 2–44, 1–45
8. 7623 Jászai Mari utca
9. 7624 Kóczián Sándor utca
10. 7624 Nagy Jenő utca 2–16, 3–7
11. 7623 Petőfi utca 44–68, 29–59
12. 7623 Szendrey Júlia utca

33.

34. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7623 Erreth Lajos utca 12–20, 13–25
3. 7623 Hargita utca 2–6, 5–11
4. 7624 Hungária utca 47–51/C
5. 7623 József Attila utca 24-végéig, 31–47/E
6. 7623 Madách Imre utca
7. 7623 Megyeri tér 4–12, 1–11
8. 7623 Megyeri út 2–24/A, 1–27
9. 7623 Ungvár utca 2–22/1, 1–29
10. 7623 Vas Gereben utca 2–36, 1–39

34.

35. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Bihari János utca
3. 7633 Dombay János utca
4. 7624 Egres utca
5. 7633 Építők útja út 2–4/D, 1–7/B
6. 7624 Gyümölcs utca
7. 7624 Málna utca
8. 7624 Meggyfa utca
9. 7633 Radnóti Miklós utca 9–13
10. 7633 Szántó Kovács János utca 2–8/B
11. 7624 Szigeti út 92–176, 89–97
12. 7624 Szűk utca
13. 7624 Tiborc köz
14. 7624 Tiborc utca 32–98/2, 35–107

35.

36. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Enderesz György utca
3. 7633 Faludi Ferenc utca
4. 7633 Gosztonyi Gyula utca
5. 7633 Lotz Károly utca
6. 7633 Madarász Viktor utca
7. 7635 Nagydeindol-Hegyhát dűlő
8. 7635 Nagydeindoli utca
9. 7635 Nagydeindol-köz dűlő
10. 7635 Nagydeindol-tető dűlő
11. 7633 Nendtvich Andor út
12. 7633 Uránbányász tér

36.

37. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7635 Abaligeti út
3. 7635 Alsómakár dűlő
4. 7634 Árok dűlő
5. 7635 Bocskor dűlő
6. 7635 Csalogány dűlő
7. 7635 Cserfa köz
8. 7635 Csurgó dűlő
9. 7635 Csurgó köz
10. 7635 Csurgó-Tető dűlő
11. 7634 Daru dűlő
12. 7634 Denevér dűlő
13. 7635 Fábián Béla köz
14. 7635 Fábián Béla utca
15. 7635 Felsőmakár dűlő
16. 7635 Fogoly dűlő
17. 7634 Hetesi köz
18. 7635 Jakabhegyi út 40–82, 47–75
19. 7634 Keskeny dűlő
20. 7634 Kismélyvölgy dűlő
21. 7634 Kismélyvölgy-Hegyhát dűlő
22. 7635 Kotyogó dűlő
23. 7635 Középdeindol-Hegygát út
24. 7635 Középdeindol út
25. 7634, 7635 Magyarürögi út
26. 7635 Makár-Tető dűlő
27. 7635 Makár Tető
28. 7634 Mária dűlő
29. 7635 Mecsekszentkút
30. 7635 Mecsekszentkút Erdészház
31. 7635 Oldal dűlő
32. 7634 Orom köz
33. 7635 Ökörszem dűlő
34. 7634 Park utca
35. 7634 Pelikán dűlő
36. 7635 Pinty dűlő
37. 7635 Pityóka köz
38. 7635 Ranga László út
39. 7635 Rezeda dűlő
40. 7635 Rózsa-Völgyi út
41. 7635 Rózsahegyi út
42. 7634 Sárgarigó dűlő
43. 7635 Seregély dűlő
44. 7635 Sólyom dűlő
45. 7635 Szarvas dűlő
46. 7635 Tüke utca
47. 7634 Ürög utca
48. 7635 Veréb dűlő
49. 7635 Vizes dűlő
50. 7634 Völgyi dűlő
51. 7635 Vörösbegy dűlő

37.

38. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7635 Aranyhegyi dűlő
3. 7635 Bagoly dűlő
4. 7635 Bálics dűlő
5. 7635 Bálics-Tető dűlő
6. 7624, 7635 Bálicsi út
7. 7635 Bodzás köz
8. 7635 Bükkös-Tető
9. 7635 Cinke dűlő
10. 7635 Cseresznyés köz
11. 7635 Csobolyó dűlő
12. 7635 Csóka dűlő
13. 7635 Csoronika dűlő
14. 7635 Donátus köz
15. 7635 Donátusi út
16. 7624 Édesanyák útja út
17. 7635 Epres köz
18. 7635 Erdész köz
19. 7635 Erdész utca
20. 7635 Fakopács utca
21. 7635 Fácán dűlő
22. 7635 Fecske dűlő
23. 7635 Fekete utca
24. 7635 Forduló köz
25. 7635 Füge dűlő
26. 7635 Gólya dűlő
27. 7635 Görbe dűlő
28. 7635 Harkály dűlő
29. 7635 Holló dűlő
30. 7624 Ifjúság útja út 2–34
31. 7624, 7635 Jakabhegyi út 2–38/C, 1–43
32. 7635 Karvaly dűlő
33. 7635 Kisdeindol dűlő
34. 7635 Kisdeindo Hegyhát dűlő
35. 7635 Kisdeindol Hegyhát köz
36. 7635 Kisdeindol köz
37. 7635 Kisdeindol Tető
38. 7635 Kisdeindoli út
39. 7635 Kökényes köz
40. 7635 Körtés köz
41. 7635 Köves köz
42. 7635 Középmakár dűlő
43. 7635 Lepke dűlő
44. 7635 Meggyes köz
45. 7624 Mikes Kelemen utca
46. 7624, 7635 Pacsirta utca
47. 7635 Panoráma dűlő
48. 7635 Páva dűlő
49. 7624 Rodostó utca
50. 7635 Sas dűlő
51. 7635 Szamóca dűlő
52. 7635 Szilfa köz
53. 7635 Szilvás köz
54. 7635 Szurdok dűlő
55. 7635 Szurdok köz
56. 7635 Varjú dűlő
57. 7635 Vércse dűlő
58. 7635 Víztároló dűlő
59. 7624 Zichy Gyula utca
60. 7635 Zurna dűlő

38.

39. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7624 Angster József utca 12–32, 25–39/D
3. 7635 Barackos köz
4. 7635 Barackos út
5. 7624 Barackvirág utca
6. 7624 Boszorkány út
7. 7624 Buday Dezső utca
8. 7624 Csillagvirág utca
9. 7635 Erdész utca 2–19, 1–57
10. 7635 Hattyú utca
11. 7624 Herman Ottó utca
12. 7635 Jonatán köz
13. 7624 Jurisics Miklós utca 30–45, 7–65
14. 7635 Kőbánya dűlő
15. 7635 Kutas köz
16. 7635 Mandulás köz
17. 7635 Meredek köz
18. 7624 Mogyorós köz
19. 7635 Nagystkokó köz
20. 7635 Nagyszkokói út
21. 7624 Napvirág utca
22. 7624 Sáfrány utca
23. 7635 Sziklás dűlő
24. 7635 Szkokó tető dűlő
25. 7635 Szkokó Tető köz
26. 7624 Taizs Mihály utca
27. 7635 Tölgyfa köz
28. 7635 Török köz
29. 7635 Törpe utca

39.

40. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7624 Angster József utca 2–10/2, 1–21/C
3. 7624 Bartok Béla utca 2–60, 1–81
4. 7635 Bárány Tető
5. 7624 Bárány út
6. 7624 Bornemissza Gergely utca
7. 7635 Csortos Gyula utca
8. 7624 Damjanich utca 2–30/E, 1–19
9. 7624 Fejér Lipót utca
10. 7624 Jurisics Miklós utca 2–28, 1–5
11. 7624 Kacsóh Pongrác utca
12. 7624 Szegfű utca
13. 7624 Zsolt utca

40.

41. számú háziorvosi körzet

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7623 Bolygó utca
3. 7623 Dárda utca
4. 7623 Est utca
5. 7623 Kandó Kálmán utca
6. 7623 Kassa utca
7. 7623 Kolozsvár utca
8. 7631 Közraktár utca
9. 7623 Mártírok útja út
10. 7623, 7631 Megyeri út 28–84
11. 7623 Nagyszeben utca
12. 7623 Semmelweis utca 32–36, 15–21
13. 7623 Szilágyi Dezső utca 40–58, 21–35
14. 7623 Tompa Mihály utca 20–64, 19–57
15. 7623 Ungvár utca 24–40, 31–47
16. 7623 Űrhajós utca
17. 7623 Vas Gereben utca 38–60, 41–57

41.

42. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Acsády Ignác utca
3. 7633 Kerényi Kátoly utca
4. 7633 Pollack mihály utca
5. 7633 Stadion utca
6. 7633 Szántó K. J. utca 1–1/C

42.

44. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7634 Alsó-hegyi dűlő
3. 7634 Ászok dűlő
4. 7634 Bogár dűlő
5. 7635 Bokály dűlő
6. 7634 Bolgár köz
7. 7634 Boróka dűlő
8. 7634 Cikk-Cakk utca
9. 7634 Cserebogár dűlő
10. 7634 Darázs dűlő
11. 7634 Dongó dűlő
12. 7634 Éger köz
13. 7634 Égervölgy
14. 7634 Fülemüle utca
15. 7634 Gerbera utca
16. 7634 Gém utca
17. 7634 Hangya dűlő
18. 7634 Héja dűlő
19. 7634 Horhos dűlő
20. 7634 Kamilla köz
21. 7634 Kócsag köz
22. 7634 Kócsag utca
23. 7634 Kővirág utca
24. 7634 Lajkó köz
25. 7634 Lankás út
26. 7634 Makkos dűlő
27. 7634 Mária köz
28. 7634 Menta dűlő
29. 7634 Menta-Köz
30. 7634 Meredek dűlő
31. 7634 Mikolai út
32. 7634 Muskátli utca
33. 7634 Nefelejcs utca
34. 7634 Nyugati ipari út
35. 7634 Pázmány Péter utca
36. 7634 Pellérdi út
37. 7634 Pillangó dűlő
38. 7634 Rácvárosi út
39. 7634 Rácváros Előtt Egyéb
40. 7634 Sármány dűlő
41. 7634 Sáska dűlő
42. 7634 Sirály köz
43. 7634 Sirály utca
44. 7634 Szalonka dűlő
45. 7635 Szarka dűlő
46. 7635 Szarka köz
47. 7634 Szöcske dűlő
48. 7634 Szőlész dűlő
49. 7634 Szőlész köz
50. 7634 Szúnyog dűlő
51. 7634 Templom köz
52. 7634 Tücsök dűlő
53. 7634 Ugar dűlő
54. 7634 Ürögi Határút
55. 7634 Zsurló dűlő

43.

45. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Esztergár Lajos utca 2–6, 1–11/C
3. 7633 Körösi Cs. S. utca 1–15
4. 7633 Zipernowszky Károly utca

44.

46. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Bánki Donát út 2, 1–15/B
3. 7633 Páfrány utca 23–25, 29–47
4. 7633 Szilárd Leó Park
5. 7633 Szőnyi Ottó utca
6. 7633 Veress Endre utca

45.

47. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7623 Athinay utca
3. 7624 Batsányi utca
4. 7633 Erkel Ferenc utca
5. 7624 Fogaras utca
6. 7623 Hal József utca
7. 7624 Homok utca
8. 7623 Huszár utca
9. 7624 Steinmetz Kapitány tér
10. 7624 Szigeti út 12–90
11. 7624, 7633 Szigeti út 13–85
12. 7624 Tiborc utca 2–30/C, 1–33
13. 7624 Kürt utca
14. 7633 Lázár Vilmos utca
15. 7623 Lovarda utca
16. 7633 Lugos utca
17. 7623 Mezőszél utca 10–12, 1–17
18. 7623 Móré Fülöp utca

46.

48. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Berze Nagy János utca
3. 7633 Péchy Blanka tér
4. 7633 Radnóti Miklós utca 2–8, 1–7/B
5. 7633 Ybl Miklós utca 8–12/B, 7–9

47.

49. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Ajtósi Dürer utca
3. 7623 Alkony utca
4. 7623 Atléta utca
5. 7623 Csend utca
6. 7633 Építők útja út 6–22/B, 11–19/B
7. 7623 Martyn Ferenc utca
8. 7633 Jedlik Ányos utca
9. 7633 Magyar Lajos utca
10. 7623 Szív utca
11. 7623 Tulipán utca
12. 7623, 7633 Tüzér utca

48.

50. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7630 Andrássy út
3. 7630 Arasz utca
4. 7630 Bajor utca
5. 7630 Bányavasút utca
6. 7627 Bányász utca
7. 7630 Bóbita utca
8. 7628 Bogádi út
9. 7630 Boglárka utca
10. 7630 Bor utca 49–95, 58–112
11. 7630 Budai Vám
12. 7630 Buzsáki Imre utca
13. 7630 Csengő utca
14. 7628 Danitz Puszta
15. 7628, 7630 Deák Ferenc utca
16. 7628 Eperfás utca
17. 7628 Felső-Homok dűlő
18. 7630 Fészek utca
19. 7630 Finn utca
20. 7630 Francia utca
21. 7630 Hegedűs János utca
22. 7628 Homokgödör dűlő
23. 7628 Homoktető utca
24. 7628 Homokvölgy utca
25. 7630 Iparsziget utca
26. 7630 Katus utca
27. 7630 Karancs utca
28. 7630 Kilátó utca
29. 7630 Kilincs utca
30. 7630 Koksz utca
31. 7630 Napkelet utca
32. 7630 Németh Márton utca
33. 7630 Nyáros utca
34. 7630 Pala-Köz
35. 7630 Palahegy utca
36. 7630 Panoráma utca
37. 7628, 7630 Pécsváradi út
38. 7630 Schroll József út
39. 7630 Újhegyi főtér
40. 7630 Vendég utca
41. 7630 Vincellér utca
42. 7630 Zsák utca

49.

51. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Anikó utca
3. 7632 Kamilla utca 1–9
4. 7632 Sarolta utca
5. 7632 Varsány utca

50.

52. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Éva utca
3. 7632 Gyöngyös utca 1–17
4. 7632 Júlia utca
5. 7632 Karolina utca
6. 7632 Keszüi út 38–60, 39–63
7. 7632 Zsuzsanna utca

51.

53. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Krisztina tér
3. 7632 Guinnes Világrekord sétány
4. 7632 Viktória utca

52.

54. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Diána tér
3. 7632 Etelka utca
4. 7632 Izabella utca
5. 7632 Keszüi utca 2–36, 1–37
6. 7632 Livia utca
7. 7632 Németh László utca 10–28
8. 7632 Olga utca
9. 7632 Regina utca

53.

55. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Garázs utca
3. 7632 Melinda park
4. 7632 Melinda utca
5. 7632 Nagy Imre utca 32–44

54.

56. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Csorba Győző utca 2–4, 1–3
3. 7632 Földes Ferenc utca 1–3
4. 7632 Maléter Pál út 2–34
5. 7632 Nagy Imre út 17–31
6. 7632 Várkonyi Nándor utca 3–5

55.

57. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Csontváry utca
3. 7632 Esztergályos János utca 1–15
4. 7632 Fülep Lajos utca 6–32
5. 7632 Uitz Béla utca

56.

58. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Arányosi út
3. 7632 Eszék utca 1–29, 2
4. 7632 Keszüi út 83/B
5. 7632 Lahti utca
6. 7634 Tortyogói út
7. Gyód község

57.

59. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Aidinger János út 26–28, 1–39
3. 7668 antalmalom
4. 7668 Gyöngyöscsárda
5. 7668 Loncsármalom
6. 7632 Németh László utca 36–42
7. 7693 Szabadföldi Tanya
8. 7632 Wallenstein Zoltán utca
9. Keszü község

58.

60. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Aidinger János út 30–56
3. 7632 Apáczai Cs. J. körtér
4. 7632 Esztergályos János utca 2–20
5. 7632 Kodolányi János utca 5–37
6. 7639 Kökénypuszta
7. 7639 Időjós út
8. 7636 Kökényi út
9. Kökény község

59.

61. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Derék-Réti út
3. 7632 Eszék utca 49–55
4. 7636 Kenderföld utca
5. 7636 Kis-Réti út
6. 7636 Malomvölgyi út
7. 7632 Testvérvárosok tere

60.

62. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Kassák Lajos utca
3. 7632, 7636 Nagy Ferenc tér
4. 7632 Nagy Imre út 126v. 132–150
5. 7632, 7636 Tildy Zoltán utca 10–12, 49–67

61.

63. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Enyezd út
3. 7632 Maléter Pál út 36–78, 9
4. 7632 Málomi út
5. 7632 Németh László utca 30–34

62.

65. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Nagy Imre út 66–126
3. 7632 Szabó Ervin tér

63.

66. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Akácos sor
3. 7636 Alsó utca
4. 7636 Barényi Béla utca
5. 7636 Csemete átjáró
6. 7639 Csontos dűlő
7. 7636 Déri Miksa utca
8. 76317636 Felső utca
9. 7636 Fenyer dűlő
10. 7636 Gadó utca
11. 7636 Galamb József utca
12. 7639 Galilei utca
13. 7636 Hajlat utca
14. 7632 II. János Pál út
15. 7631 Kintye dűlő
16. 7636 Kis utca
17. 7634 Malomvölgy
18. 7631 Mánfai dűlő
19. 7636 Neumann János utca
20. 7632 Nyugati Kőhíd dűlő
21. 7639 Pascal utca
22. 7636 Polgárszőlő utca
23. 7636 Simonyi Károly utca
24. 7636 Szaturnusz utca
25. 7636 Szentegyház utca

64.

67. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7631 Acél utca
3. 7631 Aranyvessző utca
4. 7631 Barka utca
5. 7631 Bojtár utca
6. 7631 Csikor Kálmán utca
7. 7631 Dijasnyereg utca
8. 7631 Ezis utca
9. 7631 Ezüst utca
10. 7631 Fagyal utca
11. 7631 Fényes utca
12. 7631 Füvészkert út
13. 7631 Gubacs utca
14. 7631 Gyík utca
15. 7631 Harangszó utca
16. 7631 Horgas utca
17. 7631 Hórukk-Domb
18. 7631 Horváth-Földi dűlő
19. 7631 Hosszú-Földi utca
20. 7632 Kanizsai Dorottya utca
21. 7631 Kaptató utca
22. 7631 Keleti Kőhíd dűlő
23. 7631 Kertszéli utca
24. 7631 Kincses út
25. 7631 Kispostavölgy tető
26. 7631 Kispostavölgyi út
27. 7631 Körömvirág utca
28. 7631 Lovász Pál tér
29. 7631 Mátyás Flórián utca
30. 7631 Milinkó dűlő
31. 7631 Nagypostavölgy alsó
32. 7631 Nagypostavölgyi út
33. 7631 Nagypostadomb utca
34. 7631 Orom utca
35. 7631 Pergekarli dűlő
36. 7631 Persely út
37. 7631 Platina utca
38. 7631 Postagalamb utca
39. 7631 Postamester utca
40. 7631 Postavölgy út
41. 7631 Postavölgyi átjáró út
42. 7631 Remény puszta
43. 7631 Réz utca
44. 7631 Ribiszke dűlő
45. 7631 Szitakötő utca
46. 7631 Tanító utca
47. 7631 Tető út
48. 7631 Vas utca
49. 7631 Zrínyi Puszta

65.

68. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Akácfa dűlő
3. 7636 Akácfa-köz
4. 7636 Benke dűlő
5. 7636 Csipke utca
6. 7636 Fagyöngy utca
7. 7636 Fáy András utca
8. 7636 Illyés Gyula út 42–80, 16–43
9. 7636 Kerülő út
10. 7636 Kéméndi sor
11. 7636 Laufer dűlő
12. 7636 Málom-Hegyi út

66.

69. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Eszék utca 31–47
3. 7636 Mécsvirág utca
4. 7632 Nagy Imre út 46–62
5. 7632 Tildy Zoltán utca 1–47, 37

67.

70. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7634 Áfonya utca
3. 7634 Akó dűlő
4. 7634 Állomás utca
5. 7634 Árvácska utca
6. 7634 Aszú dűlő
7. 7634 Bajmi dűlő
8. 7634 Bajmi köz
9. 7634 Bakterkert dűlő
10. 7634 Baranya utca
11. 7634 Batifejtő utca
12. 7634 Bázis köz
13. 7634 Bázis út
14. 7634 Benczúr utca
15. 7634 Bíbic dűlő
16. 7634 Boldogasszony-Völgy
17. 7634 Borostyán utca
18. 7634 7634 Brassó u.
19. 7634 Cincér dűlő
20. 7634 Cirfandli utca
21. 7634 Csap dűlő
22. 7634 Csap köz
23. 7634 Cseralja dűlő
24. 7634 Cseralja utca
25. 7634 Cserkúti út
26. 7634 Dulimán dűlő
27. 7634 Dzsámi utca
28. 7634 Ezerjó dűlő
29. 7631 Éles-dűlő
30. 7634 Felhő utca
31. 7634 Fürt dűlő
32. 7634 Fogadó utca
33. 7634 Forrás dűlő
34. 7634 utca
35. 7634 Galagonya dűlő
36. 7634 Gátaljai utca
37. 7634 Gyöngyvirág utca
38. 7634 Hajnalka utca
39. 7634 Harmat köz
40. 7634 Hegymeg dűlő
41. 7634 Homokkő utca
42. 7634 Hordós dűlő
43. 7634 Hordós köz
44. 7634 Hóvirág utca
45. 7634 Hurok utca
46. 7634 Jácint utca
47. 7634 Jázmin utca
48. 7634 Kacs dűlő
49. 7634 Karó dűlő
50. 7634 Kápolna Domb
51. 7634 Kecske-Domb
52. 7634 Kertes dűlő
53. 7634 Keszeg sor
54. 7634 Kétágú utca
55. 7634 Kis-Máli út
56. 7634 Kislőtér utca
57. 7634 Kodó dűlő
58. 7634 Koma dűlő
59. 7634 Korsó dűlő
60. 7634 Korsó utca
61. 7634 Kovács Béla utca
62. 7634 Kovácstelepi Sportpálya
63. 7634 Kutató dűlő
64. 7634 Levendula utca
65. 7634 Liliom utca
66. 7634 Lőtér dűlő
67. 7634 Makay István út
68. 7634 Makra dűlő
69. 7634 7634 Makra-Tető dűlő
70. 7634 Malom-Cseri út
71. 7634 Mályva. utca
72. 7634 Mezsgye dűlő
73. 7634 Minda utca
74. 7634 Monostor. utca
75. 7634 Muskotály dűlő
76. 7634 Must dűlő
77. 7634 Nagy-Berki út
78. 7634 Nagy-Máli út
79. 7634 Nagy-Zsebei út
80. 7634 Nagymegye dűlő
81. 7634 Napsugár utca
82. 7634 Nektár köz
83. 7634 Örs utca
84. 7634 Őszirózsa utca
85. 7634 Parlag dűlő
86. 7634 Páfrány utca 2–46
87. 7634 Pálca utca
88. 7634 Pálma utca
89. 7634 Pásztor-Föld
90. 7634 Pellérdi út 32–70, 39–89
91. 7634 Pince sor
92. 7634 Platán köz
93. 7634 Platán utca
94. 7634 Prés dűlő
95. 7634 Repkény dűlő
96. 7634 Rizling dűlő
97. 7634 Rozmaring utca
98. 7634 Sarkantyú utca
99. 7634 Sárkánytorok
100. 7634 Sársom-Völgy
101. 7634 Sülevölgy
102. 7634 Szabártos utca
103. 7634 Szajkó utca
104. 7634 Szarkaláb utca
105. 7634 Százszorszép utca
106. 7634 Szederinda köz
107. 7634 Szellő utca
108. 7634 Szentlőrinci út
109. 7634 Szentmiklós dűlő
110. 7634 Szigeti Vám
111. 7634 Tompa dűlő
112. 7634 Új fasor
113. 7634 Uzdoc utca
114. 7634 Ürögi fasor
115. 7634 Vadrózsa utca
116. 7634 Venyige dűlő
117. 7634 Verőfény utca
118. 7634 Vöröskő utca
119. 7634 Zodóföldi utca
120. 7634 Zsebe dűlő
121. 7634 Zsebe-Kúti dűlő
122. 7634 Zsebe-Tető utca
123. 7634 Zsongorkő utca

68.

71. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Dr. Boros István utca
3. 7632 Fellbach utca
4. 7632 Kőhíd tér
5. 7632 Littke J. utca
6. 7632 Siklósi út 72–106
7. 7632 Szántó T. utca
8. 7632 Sztárai Mihály út

69.

72. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7632 Fazekas Mihály utca 2–26
3. 7632 Fülep Lajos utca 2–4
4. 7636 Illyés Gyula utca 12–40
5. 7632 Nagy Imre út 35–41, 55–69
6. 7636 Visnya Ernő utca

70.

74. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7624 Alkotmány utca 2–44/D, 1–65
3. 7624 Attila utca
4. 7624 Barbakán tér
5. 7624 Báthory utca
6. 7624 Forbát Alfréd utca
7. 7624 Klimó György utca
8. 7624 Kodály Zoltán utca 2–20/F, 1–21
9. 7624 Sánc utca
10. 7624 Tábor köz
11. 7624 Tábor utca

71.

75. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7624 Alkotmány utca 46-végéig, 67-végéig
3. 7624 Damjanich utca 36-végéig, 21-végéig
4. 7624 Kodály Zoltán utca 22–26
5. 7624 Nagy Jenő utca 18-végéig
6. 7624 Nyár köz
7. 7624 Nyár utca
8. 7624 Őz utca
9. 7624 Petőfi utca 2–8, 1–27
10. 7624 Radnics utca
11. 7624 Rókusalja utca
12. 7624 Tavasz utca
13. 7624 Xavér utca
14. 7624 Zója utca

72.

76. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7634 Ércbányász utca
3. 7633 Hajnóczy út
4. 7633 Körösi Cs. S. utca 2–16/B
5. 7633 Türr István utca
6. 7633 Ybl Miklós utca 4–6, 1–5/A

73.

77. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7633 Aranycsapat utca
3. 7633 Bánki Donát út 17–29/B
4. 7633 Esztergár L. utca 8–8/E, 13–17/C
5. 7634 Parány utca
6. 7633 Páfrány utca 27, 1–21
7. 7633 Szigeti Tanya

74.

78. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7626 Alsóbalokány utca
3. 7626 Alsóvámház utca
4. 7630 Basamalom út
5. 7626 Búza tér
6. 7630 Cinka Panna utca
7. 7630 Dankó Pista utca
8. 7630 Ditz-Malom utca
9. 7630 Eck Imre sétány
10. 7630 Eozin utca
11. 7626 Felsőbalokány utca
12. 7626 Halász utca
13. 7630 Íjász utca
14. 7621, 7626 Király utca 48-végéig, 49-végéig
15. 7630 Kisbalokány dűlő
16. 7626 Lánc utca 2–8
17. 7626 Major utca
18. 7626 Mathiász János utca
19. 7630 Nárcisz utca
20. 7622, 7630 Zsolnay V. utca 2–40, 1–43

75.

79. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7628 Arany J. utca
3. 7628 Auróra utca
4. 7627 Bánom köz
5. 7627 Bánomi út
6. 7628 Bródy Sándor utca
7. 7628 Csók István utca
8. 7629 Pákolitz István utca 26–30, 31–33
9. 7628 Grőbel Emil utca
10. 7628 Hannebeck Frigyes utca
11. 7628 Kavicsos út
12. 7628 Komlói út 71–149
13. 7628 Krúdy Gyula utca
14. 7628 Lóci utca
15. 7628 Rosta-dűlő
16. 7628, 7629 Szabolcsi út
17. 7628, 7629 Szabó István utca
18. 7628 Szil-Réti köz
19. 7628 Tolnai József utca
20. 7628 Vasfű dűlő
21. 7628 Zergevirág dűlő

76.

80. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7627 Bittner Lajos út
3. 7627 Blaha Lujza utca
4. 7627 Borbálaterep
5. 7627 Czerékvölgy
6. 7627 Csöpp utca
7. 7630 Derűs köz
8. 7627 Derűs utca
9. 7627 Diós dűlő
10. 7627 Dózsa Gy. utca
11. 7627 Hétvezér utca
12. 7627 Kanyar utca
13. 7627 Lámpásvölgyi út
14. 7627 Matakovits utca
15. 7630 Matheovits Ferenc út
16. 7627 Meszes dűlő
17. 7627 Mécses utca
18. 7627 Muskotály utca
19. 7627 Nagymeszes dűlő
20. 7627 Piroska utca
21. 7627 Veterán utca

77.

81. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7693 Balázsmalom
3. 7693 Bodormán út
4. 7693 Cseresznyés út
5. 7693 Égett major
6. 7693 Gránátalma utca
7. 7693 Hadik András utca
8. 7693 Haladás utca
9. 7693 Hangarózsa utca
10. 7693 Hármashegy utca
11. 7693 Hirdi út
12. 7693 Homokbánya
13. 7693 Hortenzia utca
14. 7693 József Attila tér
15. 7693 Juhász Gyula tér
16. 7693 Kalász út
17. 7693 Kápolna tér
18. 7693 Kenderfonó utca
19. 7693 Kosártanya
20. 7693 Kosztolányi Dezső utca
21. 7693 Köveshegy utca
22. 7693 Kulcsos csárda
23. 7693 Kültelek
24. 7693 Mag utca
25. 7693 Magnólia utca
26. 7693 Magyaroska dűlő
27. 7693 Pázsit utca
28. 7693 Perényi dűlő
29. 7693 Pór Bertalan utca
30. 7693 Szabadföld utca
31. 7691 Szathmáry György utca
32. 7693 Sziklavár
33. 7693 Sziklavári út
34. 7693 Szövőgyár utca
35. 7693 Tátika utca
36. 7693 Tiszafa utca
37. 7693 Tömörkény István utca
38. 7693 Tuja utca
39. 7693 Túra utca
40. 7693 Tűztövis utca
41. 7691 Vasas I. külterület 2-végéig
42. 7693 Vörösbegy utca
43. 7693 Zámor utca
44. 7693 Zártkerti utca
45. 7693 Zengő utca

78.

82. számú háziorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7630 Bor utca 1–47, 2–56
3. 7630 Jamvas utca
4. 7630 Kakukk utca
5. 7630 Mókus utca
6. 7630 Nagykozári út
7. 7630 Présház utca
8. 7630 Rezgő utca
9. 7630 Róka utca
10. 7630 Szirom utca
11. 7630 Szöcske utca
12. 7630 Téglaház dűlő
13. 7630 Fátyol utca
14. 7630 Feketerigó utca

2. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Házi gyermekorvosi körzetek

1.

1. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7691 Barát köz
3. 7691 Bányászlámpa utca
4. 7691 Bethlen Gábor utca
5. 7691 Bogáncs dűlő
6. 7691 Borász dűlő
7. 7691 Bormérő dűlő
8. 7691 Bózsa István utca
9. 7691 Búzakalász utca
10. 7691 Csap utca
11. 7691 Csarnok-Köz
12. 7691 Csósi utca
13. 7691 Dombos utca
14. 7691 Erdőalja utca
15. 7691 Erdei út
16. 7691 Fatér utca
17. 7691 Fenyő utca
18. 7691 Földműves utca
19. 7691 Gabona utca
20. 7691 Gát utca
21. 7691 Gilice sor
22. 7691 Gubér köz
23. 7691 Haris köz
24. 7691 Határ utca
25. 7691 Hébér köz
26. 7691 Indás köz
27. 7691 Iparos utca
28. 7691 Iskola-Köz
29. 7691 Kereszt utca
30. 7691 Kis-Köves dűlő
31. 7691 Kis-Köz
32. 7691 Kósavölgyi út
33. 7691 Kőbánya utca
34. 7691 Kulcsos csárda
35. 7691 Kuvik köz
36. 7691 Kút utca
37. 7691 Liget utca
38. 7691 Máladó utca
39. 7691 Mázsaház utca
40. 7691 Mérleg utca
41. 7691 Moha köz
42. 7691 Muromi út
43. 7691 Nevelő utca
44. 7691 Nyest dűlő
45. 7691 Örvös dűlő
46. 7691 Pajtás utca
47. 7691 Pernecker István utca
48. 7691 Puskás Tivadar utca
49. 7691 Rücker-Akna
50. 7691 Rückeraknai út
51. 7691 Sas utca
52. 7691 Somogy utca
53. 7691 Somoska utca
54. 7691 Süveg utca
55. 7691 Szemere Bertalan utca
56. 7691 Szenes utca
57. 7691 Széna utca
58. 7691 Szödrös út
59. 7691 Szövetkezet utca
60. 7691 Támfa köz
61. 7691 Toboz ztca
62. 7691 Tőtike dűlő
63. 7691 Vargánya utca
64. 7691 Vasas I. Külterület
65. 7691 Veltelini dűlő

2.

2. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7691 A u.
3. 7628 Agancs dűlő
4. 7628 Átjáró út
5. 7628 Átlós köz
6. 7691 B. utca
7. 7693 Balázsmalom
8. 7628 Bányász Vértanúk útja út
9. 7691 Bencze József u.
10. 7691 Berkenyés u.
11. 7693 Bodormán út
12. 7628 Botond u
13. 7628 Borz dűlő
14. 7691 Búzaberki dűlő
15. 7691 C. u.
16. 7628 Cserbokros dűlő
17. 7691 D. u.
18. 7628 Dobogó dűlő
19. 7628 Dobó Katalin u.
20. 7628 Egyenlőség köz
21. 7628 Egyenlőség u.
22. 7628 Eszperantó u.
23. 7693 Égett Major
24. 7628 Fosztó-Völgyi út
25. 7628 Gálic dűlő
26. 7628 Gödrös dűlő
27. 7693 Gránátalma u.
28. 7628 Gyep dűlő
29. 7693 Hadik András u.
30. 7691 Hajadon u.
31. 7693 Haladás u.
32. 7693 Hangarózsa u.
33. 7693 Harangláb. u
34. 7693 Harangvirág u.
35. 7693 Hármashegy u.
36. 7628 Hegyes köz
37. 7628 Hegy-Mezői út
38. 7628 Hérics dűlő
39. 7693 Hirdi út
40. 7628 Homokgödör dűlő
41. 7693 Homokbánya
42. 7693 Hortenzia u.
43. 7628 István-Akna
44. 7693 József Attila tér
45. 7628 Józsefháza
46. 7693 Juhász Gyula tér
47. 7628 Kacsoló dűlő
48. 7693 Kalász út
49. 7628 Kápa köz
50. 7693 Kápolna tér
51. 7693 Kenderfonó u.
52. 7691 Kerékhegyi út
53. 7628 Kinizsi u.
54. 7628 Kiskerti dűlő
55. 7628 Klapka utca
56. 7693 Kosártanya
57. 7693 Kosztolányi Dezső u.
58. 7691 Kökörcsin dűlő
59. 7693 Köveshegy u.
60. 7628 Közép-Hegy dűlő
61. 7628 Kunkori köz
62. 7693 Kültelek
63. 7691 Legény u.
64. 7628 Lejtő dűlő
65. 7691 M. u.
66. 7693 Mag u.
67. 7693 Magnólia u.
68. 7693 Magyaroska dűlő
69. 7691 Mamut dűlő
70. 7628 Mélyút dűlő
71. 7628 Mérő köz
72. 7691 Monyorósdi-Kút dűlő
73. 7691 Morgyáni út
74. 7628 Murci dűlő
75. 7691 Nádas dűlő
76. 7628 Őr-Hegyi út
77. 7628 Őzgida köz
78. 7691 Őrmezei út
79. 7628 Pacca dűlő
80. 7691 Parcsin u.
81. 7693 Pázsit. u
82. 7628 Perényi u.
83. 7691 Petőfi akna
84. 7691 Pici dűlő
85. 7691 Pici köz
86. 7628 Picurka köz
87. 7628 Pincemester dűlő
88. 7628 Pincemester köz
89. 7628 Pincér dűlő
90. 7628 Sarkos dűlő
91. 7628 Sudár István u.
92. 7628 Szabadságharc u.
93. 7693 Pór Bertalan u.
94. 7691 R. u.
95. 7691 S. u.
96. 7693 Szabadföld u.
97. 7628 Szabolcs Emlékpark
98. 7628 Szabolcs-Hegyi út
99. 7693 Szathmáry György u.
100. 7628 Széles út
101. 7628 Szélső út
102. 7628 Szénhordó köz
103. 7628 Szénispán útja út
104. 7628 Szil-Réti köz
105. 7693 Sziklavár
106. 7693 Sziklavári út
107. 7628 Szőlőfej dűlő
108. 7628 Szőlőhegyi út
109. 7693 Szövőgyár u.
110. 7691 Szőlőinda köz
111. 7628 Szüret utca
112. 7693 Tátika utca
113. 7693 Tiszafa utca
114. 7693 Tömörkény István utca
115. 7693 Tuja utca
116. 7693 Túra utca
117. 7693 Tűztövis utca
118. 7691 Vasasi külterület (Vasasi külterületek)
119. 7628 Vasfű dűlő
120. 7628 Vájár köz
121. 7693 Vöröshegy utca
122. 7693 Zámor utca
123. 7693 Zártkerti utca
124. 7693 Zengő utca
125. 7628 Zergevirág dűlő
126. 7691 Zólyom

3.

3. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7628 Ács u.
3. 7628 Arany J u.
4. 7629 Apafi u.
5. 7628 Árpád u.
6. 7628 Árpádtető
7. 7628 Baltika u.
8. 7628 Bánya u.
9. 7629 Bocskai u.
10. 7628 Bródy Sándor u.
11. 7629 Corvin u.
12. 7629 Csekey István u.
13. 7628 Csiperke utca
14. 7629 Dobó István u. 86-végig, 85-végig
15. 7629 Dominika u.
16. 7628 Ember Kálmán u.
17. 7629 Fehérhegyi út
18. 7629 Feitig Imre u.
19. 7629 Feketegyémánt tér
20. 7628 Füst u.
21. 7628 Görgey Artúr u.
22. 7628 Határőr u.
23. 7628 Hun u.
24. 7629 Gábor Áron u.
25. 7629 Hársfa u. 261-végig
26. 7628 Katona József u.
27. 7628 Kavicsos út
28. 7628 Keleti sor
29. 7629 Keller János utca
30. 7629 Kígyó utca
31. 7629 Kishegyi dűlő
32. 7628 Kolónia utca
33. 7629 Komlói utca 65–69
34. 7629 Kormoskősor
35. 7629 Kőrös utca
36. 7628 Krúdy Gyula utca
37. 7628 Lehel utca
38. 7628 Lóci utca
39. 7629 Papkert utca
40. 7629 Pákolitz István utca
41. 7629 Perr Viktor utca
42. 7628 Rosta-dűkő
43. 7628 Szabó István utca
44. 7629 Szabó István utca
45. 7628 Szabolcsi út
46. 7629 Szabolcsi út
47. 7628 Szent Borbála utca
48. 7629 Szeptember 6. tér
49. 7629 Sziebert Róbert utca
50. 7628 T utca
51. 7629 Teleki Blanka utca
52. 7628 Tűzoltó utca
53. 7629 Vajda János utca
54. 7629 Viktória park
55. 7628 Zuzmó utca

4.

4. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7629 Aknász u.
3. 7630 Andrássy út
4. 7630 Arasz u.
5. 7628 Auróra u.
6. 7630 Bajor u.
7. 7629 Balassa Bálint u.
8. 7628 Barátság u.
9. 7630 Barázda köz
10. 7630 Barázda u.
11. 7630 Bányavasút u.
12. 7630 Bóbita u.
13. 7628 Bogádi út
14. 7630 Boglárka u.
15. 7630 Bor u.
16. 7630 Buzsáki Imre u.
17. 7629 Búzavirág u.
18. 7630 Cinege dűlő
19. 7628 Csapó János u.
20. 7630 Csengő u.
21. 7628 Csille-Köz
22. 7628 Csokonai u.
23. 7628 Csók István u.
24. 7628 Danitz Puszta
25. 7630 Deák Ferenc u.
26. 7629 Dobó István u. 2–84, 1–83
27. 7628 Eperfás út
28. 7630 Fátyol u.
29. 7630 Feketerigó u.
30. 7628 Felső-Homok dűlő
31. 7630 Fészek u.
32. 7630 Finn u.
33. 7628 György-Akna
34. 7628 Györgytelep
35. 7628 Hamerli Imre u.
36. 7630 Hamvas u.
37. 7629 Hegedüs Mihály u.
38. 7628 Homoktető u.
39. 7628 Homokvölgy u.
40. 7628 Honvéd köz
41. 7628 Ibolya u.
42. 7628 Irinyi János utca
43. 7628 Jószerencse u.
44. 7630 Kakukk u.
45. 7630 Karancs u.
46. 7630 Katus u.
47. 7628 Kedves utca
48. 7630 Kilátó utca
49. 7630 Kilincs utca
50. 7628 Királykerti út
51. 7628 Kisgyőr Iskola
52. 7630 Koksz utca
53. 7629 Komját Aladár utca
54. 7629 Komlói út 2–58, 1–63/E
55. 7628 Komlói út
56. 7628 Komlói út 62–216/1
57. 7629 Kölcsey Ferenc u.
58. 7629 Madas József u.
59. 7630 Mókus u.
60. 7630 Nagykozári út
61. 7630 Napkelet u.
62. 7629 Nemzetőr u.
63. 7630 Németh Márton u.
64. 7630 Nyáros u.
65. 7630 Pala-Köz
66. 7630 Palahegy u.
67. 7630 Panoráma u.
68. 7628 Pécsváradi út
69. 7630 Pécsváradi út
70. 7630 Pipitér út
71. 7630 Présház u.
72. 7630 Rezgő u.
73. 7630 Róka u.
74. 7630 Schroll József út
75. 7630 Sövény u.
76. 7630 Szirom u.
77. 7629 Szondy György u.
78. 7630 Szöcske u.
79. 7629 Testvériség u.
80. 7630 Téglaház dűlő
81. 7628 Thököly út
82. 7629 Turini u.
83. 7630 Újhegyi főtér
84. 7630 Vendég u.
85. 7630 Vincellér u.
86. 7630 Zsák u.
87. 7630 Zsolnay V. u. 111–113
88. 7629 Zsolnay V. u. 113–117
89. 7628 Wesselényi u.

5.

6. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Fenyer dűlő
3. 7636 Gadó utca 1–23
4. 7636 Ilyés Gyula út 26–48/1
5. 7636 Málom-Hegyi út
6. 7636 Polgárszőlő utca

6.

7. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7627 Alsógyükési út
3. 7627 András u.
4. 7627 András-Akna
5. 7627 Bánom köz
6. 7627 Bánomi út
7. 7627 Bittner Alajos út
8. 7627 Blaha Lujza u.
9. 7627 Borbálatelep
10. 7627 Cassian u.
11. 7627 Csákány u.
12. 7627 Csárda u.
13. 7627 Csöpp u.
14. 7627 Czerékvölgy
15. 7627 Debreceni Márton u.
16. 7630 Derűs köz
17. 7627 Derűs u.
18. 7627 Diós dűlő
19. 7627 Dózsa Gy. u. 28–70, 35–79
20. 7630 Engel János József u. 16–38
21. 7628 Fehérkuti Turistaház
22. 7628 Fejlődés u.
23. 7627 Flórián u.
24. 7627 Gesztenyés dűlő
25. 7627 Gesztenyés u.
26. 7627 Gödör u.
27. 7628 Grőbel Emil u.
28. 7628 Hannebeck Frigyes u.
29. 7629 Hársfa út 102–120, 130, 150–152
30. 7627 Hársfa út 103–193, 242, 199–203, 211, 223, 253–257
31. 7627 Hétvezér u.
32. 7628 Hősök tere
33. 7627 Kanyar utca
34. 7627 Káposztásvölgyi út
35. 7627 Károly tér
36. 7627 Károly utca
37. 7628 Kénes út
38. 7624 Kórház tér
39. 7627 Korház utca
40. 7628 Komlói út 71–297
41. 7627 Körmöcz utca
42. 7627 Középgyűkési út
43. 7627 Lámpásvölgyi út
44. 7627 Matakovits utca
45. 7630 Matheovits Ferenc út
46. 7627 Május 1. utca
47. 7628 Margit utca
48. 7628 Melegmányi út
49. 7627 Meszes dűlő
50. 7627 Mécses utca
51. 7627 Muskotály utca
52. 7627 Nagybányarétivölgy
53. 7627 Nagymeszes dűlő
54. 7628 Óvoda utca
55. 7627 Pécsbányatelepi út
56. 7628 Pék sor
57. 7627 Rákos Lajos utca
58. 7627 Rigóder út
59. 7627 Rigóderalja utca
60. 7627 Selmecz utca
61. 7627 Sétatér utca
62. 7627 Szántó László utca
63. 7627 Széchenyi Akna
64. 7628 Tárna utca
65. 7628 Tolnai József utca
66. 7627 Vadvirág utca
67. 7627 Veterán utca
68. 7627 Zöldellő utca

7.

8. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7626 Ady Endre utca 48–76, 49–9
3. 7627 Bányász utca
4. 7627 Bártfa ztca
5. 7627 Besenyő utca
6. 7626 Erzsébet utca
7. 7627 Égett-Hegyi út
8. 7626 Farkas István utca
9. 7627 Felsőhavi dűlő
10. 7626 Felsővámház utca 1–39
11. 7626 Fischer Béla utca
12. 7625 Gyopár utca
13. 7627 Gyükés köz
14. 7626 Harangöntő utca
15. 7627 Havi-Hegyi út
16. 7625 Heavihegy utca
17. 7629 Hársfa út 4–100
18. 7625 Hegyalja utca 2–26, 1–17
19. 7627 Jász utca
20. 7627 Kapu dűlő
21. 7627 Kapu köz
22. 7627 Kispiricsizma dűlő
23. 7627 Kun utca
24. 7626 Lánc utca
25. 7625 Magyar utca
26. 7627 Wass Albert út
27. 7627 Munkád út
28. 7627 Munkád köz
29. 7627 Pósa Lajos utca 46–84, 43–75
30. 7627 Sorház utca
31. 7627 Szeder utca
32. 7627 Szent Bertalan út
33. 7627 Székely utca
34. 7627 Tátra utca
35. 7627 Török utca
36. 7626 Vöröskereszt utca
37. 7625 Zerge utca
38. 7627 Zsigmond utca
39. 7625 Zsomboly utca

8.

9. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7630 Alkotás utca
3. 7627 Avar utca
4. 7630 Álmos utca
5. 7630 Baranyavár utca
6. 7630 Basamalom dűlő
7. 7630 Bányavasút
Budai Vám
utca 1
8. 7630 Csaba utca
9. 7630 Dagály utca
10. 7630 Diósi út
11. 7627 Dózsa Gy. utca 20, 1–33
12. 7630 Edison utca
13. 7630 Előd utca
14. 7630 Engel János József utca 4, 1–15
15. 7630 Eper utca
16. 7630 Francia utca
17. 7630 Fürj utca
18. 7630 Gerle utca
19. 7630 Géza utca
20. 7630 Gomba utca
21. 7630 Gyár utca
22. 7630 Gyöngyösi István utca
23. 7630 Gyula utca
24. 7630 Házgyár utca
25. 7630 Hegedűs János utca
26. 7630 Hengermalom utca
27. 7630 Huba utca
28. 7630 Hűvös utca
29. 7630 Iparsziget utca
30. 7630 Kastély utca
31. 7627 Kert utca
32. 7630 Kiskőszeg utca
33. 7630 Magtár utca
34. 7630 Mészkemence utca
35. 7630 Mohácsi út
36. 7630 Moticska József utca
37. 7630 Nevesincs utca
38. 7630 Nagyhidi út
39. 7630 Névtelen utca
40. 7630 Nyomda utca
41. 7630 Pélmonostor utca
42. 7627 Piroska utca
43. 7627 Puskin tér
44. 7630 Remény utca
45. 7630 Rigó utca
46. 7630 Salakhegyi út
47. 7630 Tétény utca
48. 7630 Táltos utca
49. 7630 Üszögi Kiserdő utca
50. 7630 Üszögi út
51. 7630 Üszögi Víztároló utca
52. 7630 Üszögpuszta utca
53. 7626 Vadász utca 42–62/1
54. 7627 Vadász utca 69–85/12
55. 7630 Vándor utca
56. 7630 Zsolnay V. utca 42–94, 41–109
57. Magyarsarlós község

9.

10. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7626 Alsóbalokány utca
3. 7626 Alsóvámház utca
4. 7630 Basamalom út
5. 7627 Bazsarózsa utca
6. 7626 Béla utca
7. 7627 Bokor utca
8. 7622 Breuer Marcell sétány
9. 7630 Bulgár utca
10. 7630 Cinka Panna utca
11. 7626 Csillag utca
12. 7626 Csillag köz
13. 7630 Dankó Pista utca
14. 7626 Délibáb utca
15. 7630 Ditz-Malom utca
16. 7626 Dugonics utca
17. 7630 Eck Imre sétány
18. 7626 Endre utca
19. 7630 Eozin utca
20. 7626 Felsőbalokány utca
21. 7626 Felsővámház utca 41–75, 12–14, 32
22. 7627 Hajnal utca
23. 7626 Halász utca
24. 7626 Hold utca
25. 7630 Íjász utca
26. 7630 Kisbalokány dűlő
27. 7626 Kiss Ernő utca
28. 7626 Major utca
29. 7626 Mathiász János utca
30. 7626 Nagy Lajos utca
31. 7630 Nárcisz utca
32. 7627 Pósa Lajos utca 2–44, 1–41
33. 7626 Rippl Rónai utca
34. 7627 Sarló utca
35. 7626 Sándor utca
36. 7627 Szellő utca
37. 7627 Szivárvány utca
38. 7627 Torda utca
39. 7627 Tündér utca
40. 7626 Újvilág utca
41. 7622 Universitas utca
42. 7627 Vadász utca 4–40, 3–67
43. 7630 Weöres Sándor utca
44. 7622 Zsolnay V. utca 2–40
45. 7630 Zsolnay V. utca 1–39

10.

11. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7625 Antónia utca
3. 7625 Aranyoskút tér
4. 7635 Ángyán János utca
5. 7635 Ányos Pál utca
6. 7625 Babits M. utca
7. 7625 Bessenyei utca
8. 7635 Cserfa utca
9. 7635 Demokrácia utca
10. 7627 Dömörkapui Turistaház
11. 7635 Dömörkapui út
12. 7635 Entz Béla út
13. 7627 Felsőgyűkési út
14. 7635 Fenyves sor
15. 7625 Gebauer Ernő utca
16. 7625 Gergely utca
17. 7625 György utca
18. 7625 Haas Mihály tér
19. 7627 Hideg-Völgyi út
20. 7625 Hunyadi János utca 18–90, 13–95
21. 7625 Ignác utca
22. 7625 Ilona utca
23. 7625 Irma utca
24. 7625 István utca
25. 7625 Juhász Gyula utca
26. 7625 Kaposvári út
27. 7635 Karsztos dűlő
28. 7628 Lapisi út
29. 7635 Málics Ottó utca
30. 7625 Kiss József utca
31. 7625 Magaslati út
32. 7625 Mecsek utca
33. 7625 Miklós utca
34. 7625 Mikszáth K. utca
35. 7635 Mikszáth K. utca
36. 7635 Miléva út
37. 7635 Misina tető
38. 7625 Nap utca
39. 7625 Nyíl köz
40. 7625 Nyíl utca
41. 7625 Ótemető utca
42. 7625 Pálos dűlő
43. 7625 Péter utca
44. 7635 Puskin utca
45. 7635 Remeteréti út
46. 7627 Rengeteg utca
47. 7625 Somfa utca
48. 7625 Surányi Miklós út
49. 7635 Szaniszló út
50. 7625 Szentágothai János sétány
51. 7624 Székely B. út
52. 7635 Székely B. út
53. 7625 Szőlő utca
54. 7625 Tettye dűlő
55. 7625 Tettye tér
56. 7635 Tubesi út
57. 7625 Tinődi utca
58. 7625 Vilmos utca

11.

12. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Derék-Réti út
3. 7636 Kenderföld utca
4. 7636 Kis-Réti út
5. 7634 Malomvölgy
6. 7636 Malomvölgyi út
7. 7632 Nagy Imre út 25–31
8. 7636 Szaturnusz utca
9. 7632 Tildy Zoltán utca 1–27/3
10. 7636 Visnya Ernő utca

12.

13. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7636 Akácfa dűlő
3. 7636 Akácfa-Köz
4. 7636 Akácos sor
5. 7636 Alsó utca
6. 7636 Benke dűlő
7. 7636 Csipke utca
8. 7636 Fagyöngy utca 42–48
9. 7636 Fáy András utca
10. 7631 Felső utca
11. 7636 Gadó utca 6–28
12. 7636 Hajlat utca
13. 7636 Ilyés Gyula út 12–24, 41–43
14. 7636 Kerülő út
15. 7636 Kéméndi sor
16. 7636 Kis utca
17. 7636 Laufer dűlő
18. 7636 Mécsvirág utca
19. 7632 Nyugati Kőhíd dűlő
20. 7636 Szabadföldi Tanya
21. 7636 Szentegyház utca
22. 7636 Barényi Béla utca
23. 7636 Déri Miksa utca
24. 7636 Galamb József utca
25. 7636 Simonyi Károly utca

13.

14. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7621 Anna utca
3. 7625 Antal utca
4. 7621 Apáca utca
5. 7625 Aradi Vértanúk útja út
6. 7625 Barátúr utca
7. 7621 Barbakán kert
8. 7621 Bercsényi utca
9. 7621 Boltív köz
10. 7625 Böck János utca
11. 7621 Citrom utca
12. 7625 Cserző köz
13. 7625 Derkovits utca
14. 7621 Dischka Győző utca
15. 7625 Domonkos utca
16. 7624 Esze Tamás utca
17. 7625 Feremc utca
18. 7621 Ferencesek utcája utca
19. 7624 Ferencesek utcája utca
20. 7621 Fürdő utca
21. 7621 Gábor utca
22. 7621 Goldmark Károly utca
23. 7621 Hal tér
24. 7625 Hatház utca
25. 7625 Hegyalja utca 70–122, 53–55
26. 7621 Hunyadi János utca 2–8, 1–11
27. 7621 Irgalmasok utcája utca
28. 7621 Janus Pannonius utca
29. 7621 Jókai tér
30. 7621 Jókai utca
31. 7622 Jókai utca
32. 7623 Jókai utca
33. 7621 Kazinczy utca
34. 7625 Kálmán utca
35. 7625 Kálvária utca
36. 7621 Káptalan utca
37. 7621 Király utca 1–21, 4–24
38. 7621 Kisfaludy S. utca
39. 7625 Klebelsberg Kuno sétány
40. 7621 Kossuth tér
41. 7621 Majorossy I. utca 20–34/B
42. 7625 Majorossy I. utca 23–43
43. 7625 Mandula utca
44. 7621 Mária utca
45. 7621 Mátyás király utca
46. 7621 Megye köz
47. 7621 Megye utca
48. 7625 Mihály utca
49. 7621 Munkácsy M. utca
50. 7621 Opris Péter tér
51. 7621 Papnövelde utca
52. 7621 Papnövelde köz
53. 7621 Perczel utca
54. 7621 Rákóczi út
55. 7622 Rákóczi út
56. 7623 Rákóczi út
57. 7626 Rákóczi út
58. 7621 Sétatér
59. 7621 Szent I. tér
60. 7624 Szent I. tér
61. 7621 Szent Mór utca
62. 7621 Szepesy Ignác utca
63. 7621 Széchenyi tér
64. 7625 Szikla utca
65. 7621 Színház tér
66. 7621 Teréz utca
67. 7625 Tettye utca
68. 7621 Tímár utca 4–6
69. 7621 Várady A. utca
70. 7621 Városház köz
71. 7625 Virág utca
72. 7621 Vörösmarty utca
73. 7625 Zidina utca
74. 7625 Zöldfa utca
75. 7621 Zrínyi M. utca
76. Pogány község

14.

15. számú házi gyermekorvosi körzet:

A B C D
1. Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám
2. 7622 48-as tér
3. 7626 Ady Endre utca 48–76, 49–213 kivételével// ezek a 8 sz. körzethez tartoznak
4. 7622 Alsó-Malom u.
5. 7626 Alsóhavi u.
6. 7625 Ágoston tér
7. 7625 Ágota u.
8. 7622 Bacsó Béla u.
9. 7622 Batthyány u.
10. 7621 Bástya u.
11. 7626 Béri Balogh Ádám u.
12. 7625 Boldizsár u.
13. 7625 Bosnyák u.
14. 7626 Búza tér
15. 7622 Diófa u.
16. 7622 Dohány u.
17. 7625 Domb u.
18. 7626 Egyetem u.
19. 7625 Felsőhavi u.
20. 7621 Felsőmalom u.
21. 7621 Flórián tér
22. 7622 Fűzfa u.
23. 7625 Gáspár u.
24. 7622 Gyöngy u.
25. 7625 Hegyalja utca 2–26, 1–17// 8. sz. körz. tart.// és 70–122, 53–55 kivételével// 14. sz. körz. t.
26. 7622 Ipar utca
27. 7621 János utca
28. 7622 Jogász utca
29. 7626 Katalin utca
30. 7626 Király utca
31. 7621 Király utca 26–78, 23–93
32. 7625 Kisboldogasszony utca
33. 7626 Koller u.
34. 7626 Könyök u.
35. 7626 Lenke u.
36. 7622 Légszeszgyár u.
37. 7622 Liszt Ferenc u.
38. 7625 Losonc u.
39. 7621 Lyceum u.
40. 7625 Majorossy I. u. 1–15
41. 7621 Majorossy I. u. 1–19, 2–16
42. 7625 Majtényi Ferenc u.
43. 7626 Márton u.
44. 7625 Menyhért u.
45. 7621 Munkácsy Mihály u. 14- 34, 27- 45
46. 7622 Nagy Lajos u.
47. 7621 Nagyflórián u.
48. 7626 Orsolya u.
49. 7621 Perczel M. u. 24- 40, 23- 37
50. 7622 Pipacs u.
51. 7623 Rákóczi út 51–77, 68–80
52. 7622 Somogyi Béla u.
53. 7622 Sport u.
54. 7621 Tímár u. 14–34, 15- 31
55. 7621 Toldi Miklós utca
56. 7625 Törekvés utca
57. 7632 Vágóhíd utca
58. 7622 Varga Damján utca
59.