Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek meghatározásáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén

a) egészségügyi alapellátást biztosító háziorvosokra, házi gyermekorvosokra, fogorvosokra, védőnőkre és az alapellátáshoz kapcsolódó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi) ügyeleti ellátásra,

b) iskolaorvosokra, iskolavédőnőkre és iskola-fogorvosokra.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi alapellátás: az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások,

b) egészségügyi szolgáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott személy.

3. § A több települést is ellátó körzetek székhelye Pécs Megyei Jogú Város.

4. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás keretében 78 háziorvosi, 38 házi gyermekorvosi, 45 fogorvosi, 44 védőnői, 39 iskolaorvosi, 20 iskola-fogorvosi és 5 iskolavédőnői körzetet jelöl ki számjegyekkel elnevezve.

5. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Egészségügyi Intézmények Igazgatósága útján, az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást a Pécsi Tudományegyetemmel kötött feladat-ellátási szerződés keretében biztosítja.

6. § Pécs Megyei Jogú Város egészségügyi alapellátási körzeteit az 1-7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátási feladatait az egészségügyi szolgáltatókkal megkötött feladat-ellátási szerződés útján látja el.

(2) Az egészségügyi alapellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval a feladat-ellátási szerződés megkötéséről a Közgyűlés átruházott hatáskörében eljárva a Népjóléti és Sport Bizottság dönt.

(3) *  Az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében az Önkormányzat az egészségügyi szolgáltatók és intézmények körzetmódosításra vonatkozó, jogszabályi előírásoknak megfelelő megállapodásait az országos módszertani intézet véleményének kikérését követően a rendelet mellékletében átvezeti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9-10. § * 

Dr. Páva Zsolt s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Háziorvosi körzetek

1.

1. számú háziorvosi körzet:

7627 Alsógyükési út

7627 Bártfa u.

7627 Besenyő u.

7627 Dömörkapui Turistaház

7635 Dömörkapui út

7627 Égett-hegyi út

7627 Felsőgyűkési út

7627 Felsőhavi dűlő

7625 Gyopár u.

7627 Gyükés köz

7627 Havi-Hegyi út

7629 Hársfa út 4-24

7629 Hársfa út 56-120/1

7627 Hársfa út 1-191/1

7627 Hideg-Völgyi út

7625 Irma u.

7627 Jász u.

7627 Kapu dűlő

7627 Kapu köz

7635 Karsztos dűlő

7627 Középgyükési út

7627 Kun u.

7625 Magyar u.

7627 Wass Albert út

7627 Munkád út

7627 Munkád köz

7627 Rengeteg u.

7627 Rigóder út

7627 Rigóderalja u.

7627 Székely u.

7627 Szent Bertalan út

7627 Tátra u.

7627 Török u.

7625 Zerge u.

7627 Zsigmond u.

7625 Zsomboly utca

2.

2. számú háziorvosi körzet:

7622 48-as tér

7626 Csillag köz

7626 Csillag u.

7626 Dugonics u.

7626 Endre u. 2-12

1-11

7626 Erzsébet u.

7626 Farkas István u.

7626 Felsővámház u.

7626 Fischer Béla u.

7626 Harangöntő u.

7626 Hold u.

7626 Kiss Ernő u. 4-30

1-31

7626 Lánc u. 12-26

1-25

7626 Sándor u.

7626 Vöröskereszt u.

3.

3. számú háziorvosi körzet:

7626 Béla u.

7627 Bokor u. 18-végig

1-47

7626 Délibáb u.

7626 Endre u. 16

13-17

7627 Hajnal u.

7629 Hársfa út 26-54

7627 Bazsarózsa u.

7627 Kert u.

7627 Kispiricsizma dűlő

7626 Kiss Ernő u. 32-60

33-55/B

7627 Pósa Lajos u.

7626 Rippl Rónai u.

7627 Sarló u.

7627 Sellő u.

7627 Sorház u.

7627 Szeder u.

7627 Szivárvány u.

7627 Torda u. 2-28

1-23

7627 Tündér u.

7626 Újvilág u. 2-36/2

1-25/1

7626 Vadász u.

7627 Vadász u.

4.

4. számú háziorvosi körzet:

7627 Avar u.

7630 Baranyavár u.

7627 Bokor u. 2-16

49-107

7630 Bulgár u.

7630 Dagály u.

7630 Diósi út

7630 Előd u.

7630 Engel János József u.

7630 Eper u.

7630 Gyöngyösi István u.

7629 Hegedüs Mihály u.

7630 Hengermalom u.

7630 Hűvös u.

7630 Kiskőszeg u.

7626 Kiss Ernő u. 62-72

7626 Ledina park

7630 Mészkemence u.

7630 Nevesincs utca

7630 Névtelen u.

7630 Pélmonostor u.

7627 Puskin tér

7627 Szántó László u.

7629 Testvériség u.

7627 Torda u. 30-56

25-51

7629 Turini u.

7626 Újvilág u. 38-56

27-47

7629 Zsolnay V. u.

7630 Zsolnay V. u. 47-111/3

42-94

59-71

5.

5. számú háziorvosi körzet:

7630 Alkotás u.

7630 Álmos u.

7630 Basamalom dűlő

7630 Csaba u.

7630 Edison u.

7630 Fürj u.

7630 Gerle u.

7630 Géza u.

7630 Gomba u.

7630 Gyár u.

7630 Gyula u.

7630 Házgyár utca

7630 Huba u.

7630 Kastély u.

7630 Magtár u.

7630 Mohácsi út

7630 Moticska József utca

7622 Nagybalokány dűlő

7630 Nagyhidi út

7630 Pipitér út

7630 Remény u.

7630 Rigó u.

7630 Salakhegyi út

7630 Tétény u.

7630 Táltos u.

7622 Universitas u. 16-32

1-35

7630 Üszögi kiserdő

7630 Üszögi-Kiserdő u.

7630 Üszögi út

7630 Üszögi víztároló

7630 Üszögpuszta

7630 Vándor u.

7630 Weöres Sándor utca

Magyarsarlós Község

6.

6. számú háziorvosi körzet:

7632 Aidinger János u. 2-18

7632 Kodolányi János u. 1-3

7632 Maléter Pál út 80-132

7632 Németh László u. 2-8

7.

7. számú háziorvosi körzet:

7621 Anna u. 40

55

7622 Bacsó Béla u.

7621 Bástya u.

7626 Béri Balogh Ádám u.

7622 Breuer Marcell sétány

7625 Cserző köz

7622 Dohány u.

7625 Domonkos u.

7626 Egyetem u.

7621 Felsőmalom u.

7625 Ferenc u.

7621 Flórián tér

7622 Jogász u.

7625 Kálvária u. 2-20/2

7626 Koller u.

7626 Lenke u.

7621 Majorossy Imre u.

7625 Majorossy Imre u.

7621 Nagyflórián u.

7622 Piac tér

7622 Sport u.

7625 Szikla u.

7622 Universitas u. 2

7622 Vargha Damján u.

7622 Vasvári Pál u.

7625 Zidina

8.

8. számú háziorvosi körzet:

7628 Agancs dűlő

7628 Árpádtető

7628 Átjáró út

7628 Átlós köz

7628 Baltika u.

7628 Borz dűlő

7630 Cinege dűlő

7628 Cserbokros dűlő

7628 Csiperke utca

7628 Egyenlőség köz

7628 Fejlődés u.

7628 Fosztó-Völgyi út

7628 Füst u.

7628 Gálic dűlő

7628 Hamerli Imre u.

7628 Gödrös dűlő

7628 Gyep dűlő

7628 György-akna

7628 Györgytelep

7628 Hegyes köz

7628 Hegy-Mezői út

7628 Hérics dűlő

7628 Hősök tere

7628 Ibolya u.

7628 István-akna

7628 Józsefháza

7628 Kacsoló dűlő

7628 Katona József u. 2-24

1-23

7628 Kápa köz

7628 Királykerti út

7628 Kiskerti dűlő

7628 Kolónia u.

7628 Komlói út 178-216

151-243

7628 Közép-Hegy dűlő

7628 Kunkori köz

7628 Lejtő dűlő

7628 Margit u.

7628 Melegmányi út

7628 Mélyút dűlő

7628 Mérő köz

7628 Murci dűlő

7628 Ember Kálmán u.

7630 Nyomda u.

7628 Óvoda u.

7628 Őr-Hegyi út

7628 Őzgida köz

7628 Pacca dűlő

7628 Pék sor

7628 Picurka köz

7628 Pincemester dűlő

7628 Pincemester köz

7628 Pincér dűlő

7628 Sarkos dűlő

7630 Sövény u.

7628 Szabolcs-Hegyi út

7628 Szabolcs Emlékpark

7628 Szent Borbála u.

7628 Széles út

7628 Szélső út

7628 Szénhordó köz

7628 Szénispán útja

7628 Szőlőfej dűlő

7628 T utca

7628 Tárna u.

7628 Török István u.

7628 Tűzoltó u.

7628 Zuzmó u.

9.

9. számú háziorvosi körzet:

7628 Ács u.

7628 Árpád u.

7628 Barátság u.

7628 Bánya u.

7628 Bányász vértanúk útja

7628 Botond u.

7628 Csapó János u.

7628 Csille-köz

7628 Csokonai u.

7628 Dobogó dűlő

7628 Dobó Katalin u.

7628 Egyenlőség u.

7628 Eszperantó u.

7628 Görgey Artúr u.

7628 Határőr u.

7628 Hun u.

7628 Irinyi János u.

7628 Jószerencse u.

7628 Katona József u. 26-30

25-35

7628 Kedves u.

7628 Kinizsi u.

7628 Klapka u.

7629 Komlói út 2-36

7628 Komlói út 62-176

7628 Lehel u.

7628 Perényi u.

7628 Sudár István u.

7628 Szabolcsi Szőlőhegy

7628 Szőlőhegyi út

7628 Szüret u.

10.

10. számú háziorvosi körzet:

7629 Apafi u.

7629 Bocskai u.

7629 Corvin u. 2-18

1-17

7629 Csekey István u.

7629 Dobó István u. 79-89

7629 Dominika u.

7629 Feketegyémánt tér

7629 Gábor Áron u.

7628 Keleti sor

7629 Kígyó u. 2-6

1-5

16-30

17-21

7629 Kishegyi dűlő

7629 Kormoskősor

7629 Körös u.

7629 Papkert u. 2-38

1-15

7629 Vajda János u.

7629 Viktória park

11.

11. számú háziorvosi körzet:

7629 Corvin u. 19-25

7629 Fehérhegyi út

7629 Feitig Imre u.

7629 Pákolitz István u. 2 -24

1-29

7629 Hársfa út 154

7627 Hársfa út 257

7629 Keller János u.

7629 Kígyó u. 8-14

7-15

7629 Komlói út 65-69

7629 Papkert u. 40-54

17-67/2

7629 Perr Viktor u.

7629 Szeptember 6. tér

7629 Szieberth Róbert u.

7629 Teleki Blanka u.

12.

12. számú háziorvosi körzet:

7691 A. u.

7691 B. u.

7691 Bencze József u.

7691 Berkenyés u.

7691 Bethlen Gábor u.

7691 Búzaberki dűlő

7691 C. u.

7691 Csarnok-Köz

7691 D. u.

7691 Fenyő u.

7691 Gubér köz

7691 Hajadon u.

7691 Iskola-Köz

7691 Kerékhegyi út

7691 Kis-Köz

7691 Kökörcsin dűlő

7691 Kút u. 30-44

1-19/2

7691 Legény u.

7691 Liget u.

7691 M. u.

7691 Moha köz

7691 Mamut dűlő

7691 Morgyáni út

7691 Nevelő u.

7691 Parcsin u.

7691 Petőfi akna

7691 Pici dűlő

7691 Pici köz

7691 Puskás Tivadar u.

7691 R. u.

7691 S. u.

7691 Szövetkezet u.

7691 Toboz utca

7691 Vasasi külterület

13.

13. számú háziorvosi körzet:

7691 Barát köz

7691 Bányászlámpa u.

7691 Bogáncs dűlő

7691 Borász dűlő

7691 Bormérő dűlő

7691 Bózsa István u.

7691 Búzakalász u.

7691 Csap u.

7691 Csósi u.

7691 Dombos u.

7691 Erdőalja u.

7691 Erdei út

7691 Fatér u.

7691 Földműves u.

7691 Gabona u.

7691 Gát u.

7691 Gilice sor

7691 Haris köz

7691 Határ u.

7691 Hébér köz

7691 Indás köz

7691 Iparos u.

7691 Kereszt u.

7691 Kis-Köves dűlő

7691 Kósavölgyi út

7691 Kőbánya u.

7691 Kuvik köz

7691 Kút u. 2-28

7691 Máladó u.

7691 Mázsaház u.

7691 Mérleg u.

7691 Monyorósdi-Kút dűlő

7691 Muromi út

7691 Nádas dűlő

7691 Nyest dűlő

7691 Örvös dűlő

7691 Őrmezei út

7691 Pajtás u.

7691 Pernecker István u.

7691 Rücker-Akna

7691 Rückeraknai út

7691 Sas u.

7691 Somogy u.

7691 Somoska u.

7691 Süveg u.

7691 Szemere Bertalan u.

7691 Szenes u.

7691 Széna u.

7691 Szödrös út

7691 Szőlőinda köz

7691 Támfa köz

7691 Tőtike dűlő

7691 Vargánya u.

7691 Vasas I. Külterület

7691 Veltelini dűlő

7691 Zólyom

14.

14. számú háziorvosi körzet:

7627 András u.

7627 András-Akna

7630 Barázda u.

7627 Cassian u.

7627 Csákány u.

7627 Csárda u.

7627 Debreceni Márton u.

7628 Fehérkuti Turistaház

7627 Flórián u.

7627 Gesztenyés dűlő

7627 Gesztenyés u.

7627 Gödör u.

7629 Hársfa út 122-152

7627 Hársfa út 193-253/2

7628 Honvéd köz

7627 Káposztásvölgyi út

7627 Károly tér

7627 Károly u.

7628 Kénes út

7628 Kisgyőr Iskola

7624 Kórház tér

7627 Kórház u.

7627 Körmöcz u.

7627 Május 1. u.

7627 Nagybányaréti völgy

7627 Pécsbányatelepi út

7627 Rákos Lajos u.

7627 Selmecz u.

7627 Sétatér u.

7628 Szabadságharc u.

7627 Széchenyi akna

7628 Thököly út

7627 Vadvirág u.

7628 Vájár köz

7628 Wesselényi u.

7627 Zöldellő u.

15.

15. számú háziorvosi körzet:

7629 Aknász u.

7629 Balassa Bálint u.

7629 Búzavirág u.

7629 Dobó István u. 2-96

1-77/B

7629 Komját Aladár u.

7629 Komlói út 1-63

38-58

7629 Kölcsey Ferenc u.

7629 Madas József u.

7629 Nemzetőr u.

7629 Szondy György u.

16.

16. számú háziorvosi körzet:

7625 Antónia u.

7625 Aradi Vértanúk útja

7625 Babits Mihály u.

7625 Bessenyei u.

7635 Fürkész dűlő

7625 Gebauer Ernő u.

7625 György u.

7625 Kaposvári út

7625 Klebelsberg Kuno sétány

7625 Miklós u.

7625 Mikszáth K. u.

7635 Mikszáth K. u.

7625 Nyíl u.

7625 Surányi Miklós út

7625 Szentágothai János sétány

7624 Székely Bertalan út

7635 Székely Bertalan út

7625 Vilmos u.

17.

17. számú háziorvosi körzet:

7632 Akác u.

7632 Árnyas út

7632 Árnyas liget

7632 Béke u.

7632 Bimbó u.

7632 Bokréta u.

7632 Egressy u.

7632 Északmegyer dűlő

7632 Faiskola u.

7632 Fésűs u.

7632 Gárdonyi Géza u. 2-20

1-19

7632 Jegenyés u.

7632 László u.

7632 Lomb u.

7632 Móra Ferenc u.

7632 Orgona u.

7632 Rakéta u.

7632 Siklósi út 2-70

7622 Siklósi út 5-37

7632 Szilva u.

7632 Szövetség u.

7632 Táncsics Mihály u.

7632 Tölgyes u.

7632 Vásártér

7632 Vásártér u.

7632 Vágóhíd u.

7632 Viola u

18.

18. számú háziorvosi körzet:

7621 Boltív köz

7621 Citrom u.

7621 Fellbach tér

7621 Gábor u.

7621 Graz tér

7621 Irgalmasok utcája

7621 János u.

7621 Jókai u. 2-10

7621 Jókai u. 1-25

7621 Kazinczy u.

7621 Király u. 4-46

1-47

7621 Lyceum u.

7621 Opris Péter tér

7621 Perczel Miklós u.

7621 Színház tér

7621 Teréz u.

7621 Tímár u. 5

7621 Városház köz

19.

19. számú háziorvosi körzet:

7635 Ángyán János u.

7635 Ányos Pál u.

7635 Cserfa u.

7635 Demokrácia u.

7635 Entz Béla út

7635 Fenyves sor

7625 Haas Mihály tér

7625 Hunyadi János u. 14-90

11-97

7635 Kardos út

7635 Kardos úti Menedékház

7628 Lapisi út

7635 Málics Ottó u.

7625 Kiss József u.

7625 Magaslati út

7635 Miléva u.

7635 Misina tető

7625 Pálos dűlő

7625 Péter u.

7635 Puskin u.

7635 Remeteréti út

7625 Somfa u.

7635 Szaniszló út

7625 Szőlő u. 50-végig

63-végig

7625 Tettye dűlő

7635 Tubesi út

20.

20. számú háziorvosi körzet:

7625 Antal u.

7625 Derkovits u.

7625 Gergely u.

7625 Hatház u.

7621 Hunyadi János u. 2-8

1-9

7625 Ignác u.

7625 Ilona u.

7625 István u.

7625 Juhász Gyula u.

7625 Kálmán u.

7625 Kálvária u. 22-74

7625 Mandula u.

7625 Mecsek u.

7621 Megye u.

7621 Megye köz

7625 Mihály u.

7625 Nap u.

7625 Nyíl köz

7625 Nyúl u.

7625 Ótemető u.

7621 Papnövelde köz

7625 Szőlő u. 2-48/2

1-61

7625 Tinódi u.

7625 Virág u.

21.

21. számú háziorvosi körzet:

7621 Anna u. 2-38

1-53

7621 József u.

7621 Kisflórián u.

7621 Mária u.

7621 Papnövelde u.

7621 Szent Mór u.

7625 Tettye tér

7625 Tettye u.

7625 Zöldfa u.

22.

22. számú háziorvosi körzet:

7626 Ady Endre u.

7626 Alsóhavi u.

7625 Ágoston tér

7625 Ágota u.

7625 Barátúr u.

7625 Boldizsár u.

7625 Bosnyák u.

7625 Böck János u.

7625 Domb u.

7625 Felsőhavi u.

7625 Gáspár u.

7625 Havihegy u.

7625 Hegyalja u.

7626 Katalin u.

7625 Kisboldogasszony u.

7626 Könyök u.

7625 Losonc u.

7625 Majtényi Ferenc u.

7625 Márton u.

7625 Menyhért u.

7622 Nagy Lajos u.

7626 Orsolya u.

7625 Törekvés u.

7625 Vince u.

23.

23. számú háziorvosi körzet:

7622 Alsó-Malom u.

7622 Bajcsy-Zsilinszy u. 3-végig

7622 Batthyány u.

7621 Bercsényi u.

7622 Czinderi u.

7622 Diófa u.

7621 Fürdő u.

7622 Fűzfa u.

7623 Gizella u.

7621 Goldmark Károly u.

7622 Gyöngy u.

7621 Hal tér

7622 Ipar u.

7622 Jánosi Engel Adolf tér

7623 Kaffka Margit u.

7623 Kálvin u.

7621 Kisfaludy Sándor u.

7621 Kossuth tér

7622 Légszeszgyár u.

7622 Liszt Ferenc u.

7621 Munkácsy Mihály u.

7622,7623 Nagy Lajos király útja 2-18/B

7622 Nyírfa u.

7622 Pipacs u.

7622 Rákóczi út 50-80

7621,7626 Rákóczi út 45-77

7622 Somogyi Béla u.

7621 Tímár u. 7-31/A

4-34

7621 Toldi Miklós u.

7622 Zólyom u.

7622 Zsinkó István u.

24.

24. számú háziorvosi körzet:

7623 Megyeri tér 2-2/C

7623 Mezőszél u. 4-8

7624 Rókus u. 3-7/B

7624 Szigeti út 2-10/B

1-11/C

25.

25. számú háziorvosi körzet:

7631 Árpa u.

7631 Átérő u.

7631 Boros u.

7631 Cserge dűlő

7631 Elágazó út

7631 Fő tér

7631 Fürtöske utca

7631 Gerendely u.

7631 Gyakorló utca

7631 Hajmási út

7631 Havas u.

7631 Háromszögi utca

7631 Kemény Zsigmond u.

7631 Kisbirtok dűlő

7631 Kiss János u.

7622 Kopács u.

7631 Köves-Földi út

7631 Kukorica dűlő

7631 Kultúrház u.

7622 Laskó u.

7631 Lucernás út

7631 Mester u.

7622 Móricz Zsigmond tér

7623 Móricz Zsigmond u.

7632 Nagyárpádi út

7631 Nagyréti út

7631 Naspolya utca

7631 Németh Béla u.

7631 Paál László u.

7631 Rétszél u.

7631 Szérűskerti út

7631 Tüskés dűlő

7631 Tüskésréti út

7631 Udvardi út

7631 Vadkörte utca

7622 Vasút u.

7622 Verseny u.

7631 Vigadó u.

26.

27. számú háziorvosi körzet:

7632 Ág u.

7632 Berzsenyi Dániel u.

7632 Bogár u.

7632 Boldog Özseb u.

7632 Bolyai Farkas u.

7632 Bókai János u.

7632 Csalogány u.

7632 Erdély u.

7631 Fűzes dűlő

7632 Galamb u.

7632 Gárdonyi Géza u. 22-64

21-59

7632 Gyulai Pál u.

7632 Honvéd tér

7632 Kertész u.

7632 Kertváros u.

7632 Lőtér u.

7623 Megyeri út 115-139

7631 Megyeri út 100-144

7632 Nyárfa u.

7632 Pannónia u.

7632 Rózsa u.

7632 Szenyvíz Telep

7632 Szent Erzsébet u.

7632 Templom tér

7632 Tolsztoj u.

7632 Víg u.

27.

28. számú háziorvosi körzet:

7621 Apáca u.

7625 Aranyoskút tér

7621 Barbakán kert

7621 Ciszterci köz

7621 Dischka Győző u.

7621 Dóm tér

7621 Eötvös u.

7624 Esze Tamás u.

7622 Európa tér

7621, 7624 Ferencesek utcája

7623 Indóház tér

7621 Janus Pannonius u.

7621 Jókai tér

7622 Jókai u. 35-37

7621 Káptalan u.

7621 Mátyás király u.

7623 Rákóczi út 2 -44

7621 Rákóczi út1-39/D

7621 Sétatér

7623 Szabadság u.

7621, 7624 Szent István tér

7621 Szepesy Ignác u.

7621 Széchenyi tér

7621 Terracina tér

7621 Várady Antal u.

7621 Vörösmarty u.

7621 Zrínyi Miklós u.

28.

29. számú háziorvosi körzet:

7622 Bajcsy-Zsilinszky u. 2-50

7623 Jókai u. 30-48

7622, 7623 Jókai u. 39-51

7622 Lokomotív u.

Pogány Község

29.

30. számú háziorvosi körzet:

7632 Berek u.

7632 Berek sétány

7632 Dóra u.

7632 Erika u.

7632 Gyöngyös u. 2-16

7632 Kamilla u. 2-10

7632 Keszüi út 62-végig

67-81

7632 Nagy Imre u. 2-20

1-15

30.

31. számú háziorvosi körzet:

7624 Budai Nagy Antal u.

7624 Honvéd u.

7624 Ifjúság útja 3-9/B

7624 Rókus sétány

7624 Váci Mihály u.

7624 Veres Péter u.

31.

32. számú háziorvosi körzet:

7623 Apponyi Albert tér

7623 Bajnok u.

7623 Eperjes u.

7623 Heim Pál u.

7623 Igló u.

7623 József Attila u. 2-20

1-29

7623 Köztársaság tér

7623 Lőcse u.

7623 Marosvásárhely út

7623 Nagyvárad u.

7623 Petőfi u. 70

61-75

7623 Rét u.

7623 Semmelweis u. 2-30

1-13/D

7623 Szabó József u.

7623 Szilágyi Dezső u. 2-38

1-19

7623 Temesvár u.

7623 Tompa Mihály u. 2-18/1

1-17

32.

33. számú háziorvosi körzet:

7624 Alajos u.

7623 Erreth Lajos u. 4-10

1-11

7623 Garay u. 2-34

3-33

7623 Hargita u. 8-18

13-23

7623 Hőgyes Endre u.

7624 Hungária u. 2-44

7624 Hungária u . 1-45

7623 Jászai Mari u.

7624 Kóczián Sándor u.

7624 Nagy Jenő u. 2-16

3-7

7623 Petőfi u. 44-68

29-59

7623 Szendrey Júlia u.

33.

34. számú háziorvosi körzet:

7623 Erreth Lajos u. 12-20

13-25

7623 Hargita u. 2-6

5-11

7624 Hungária u. 47-51/C

7623 József Attila u. 24-végig

31-47/E

7623 Madách Imre u.

7623 Megyeri tér 4-12

1-11/A

7623 Megyeri út 2-24/A

1-27

7623 Ungvár u. 2-22/1

1-29

7623 Vas Gereben u. 2-36

1-39

34.

35. számú háziorvosi körzet:

7633 Bihari János u.

7633 Dombay János u.

7624 Egres u.

7633 Építők útja 2-4/C

1-7/B

7624 Gyümölcs u.

7624 Málna u.

7624 Meggyfa u.

7633 Radnóti Miklós u. 9-13

7633 Szántó Kovács János u. 2-8/B

7624 Szigeti út 92-182

89-129

7624 Szűk u.

7624 Tiborc köz

7624 Tiborc u. 32-98/2

35-107

35.

36. számú háziorvosi körzet:

7633 Endresz György u.

7633 Faludi Ferenc u.

7633 Gosztonyi Gyula u.

7633 Lotz Károly u.

7633 Madarász Viktor u.

7635 Nagydeindol-Hegyhát dűlő

7635 Nagydeindoli u.

7635 Nagydeindol-köz dűlő

7635 Nagydeindol-tető dűlő

7633 Nendtvich Andor út

7633 Uránbányász tér

36.

37. számú háziorvosi körzet:

7635 Abaligeti út

7635 Alsómakár dűlő

7634 Árok dűlő

7635 Bocskor dűlő

7635 Csalogány dűlő

7635 Cserfa köz

7635 Csurgó dűlő

7635 Csurgó köz

7635 Csurgó-Tető dűlő

7634 Daru dűlő

7634 Denevér dűlő

7635 Fábián Béla köz

7635 Fábián Béla u.

7635 Felsőmakár dűlő

7635 Fogoly dűlő

7634 Hetesi köz

7635 Jakabhegyi út 40-82

47-75

7634 Keskeny dűlő

7634 Kismélyvölgy dűlő

7634 Kismélyvölgy-Hegyhát dűlő

7635 Kotyogó dűlő

7635 Középdeindol-Hegyhát út

7635 Középdeindol köz

7635 Középdeindoli út

7634, 7635 Magyarürögi út

7635 Makár-Tető dűlő

7635 Makár Tető

7634 Mária dűlő

7635 Mecsekszentkút

7635 Mecsekszentkút Erdészház

7635 Oldal dűlő

7634 Orom köz

7635 Ökörszem dűlő

7634 Park u.

7634 Pelikán dűlő

7635 Pinty dűlő

7635 Pityóka köz

7635 Ranga László út

7635 Rezeda dűlő

7635 Rózsa-Völgyi út

7635 Rózsahegyi út

7634 Sárgarigó dűlő

7635 Seregély dűlő

7635 Sólyom dűlő

7635 Szarvas dűlő

7635 Tüke u.

7634 Ürög u.

7635 Veréb dűlő

7635 Vizes dűlő

7634 Völgyi dűlő

7635 Vörösbegy dűlő

37.

38. számú háziorvosi körzet:

7635 Aranyhegyi dűlő

7635 Bagoly dűlő

7635 Bálics dűlő

7635 Bálics-Tető dűlő

7624, 7635 Bálicsi út

7635 Bodzás köz

7635 Bükkös-Tető

7635 Cinke dűlő

7635 Cseresznyés köz

7635 Csobolyó dűlő

7635 Csóka dűlő

7635 Csoronika dűlő

7635 Donátus köz

7635 Donátusi út

7624 Édesanyák útja

7635 Epres köz

7635 Erdész köz

7635 Erdész u.

7635 Fakopács köz

7635 Fácán dűlő

7635 Fecske dűlő

7635 Fekete u.

7635 Forduló köz

7635 Füge dűlő

7635 Gólya dűlő

7635 Görbe dűlő

7635 Harkály dűlő

7635 Holló dűlő

7624 Ifjúság útja 2-34

7624, 7635 Jakabhegyi út 2-38/C

1-43/1

7635 Karvaly dűlő

7635 Kisdeindol dűlő

7635 Kisdeindol Hegyhát dűlő

7635 Kisdeindol Hegyhát köz

7635 Kisdeindol köz

7635 Kisdeindol Tető

7635 Kisdeindoli út

7635 Kökényes köz

7635 Körtés köz

7635 Köves köz

7635 Középmakár dűlő

7635 Lepke dűlő

7635 Meggyes köz

7624 Mikes Kelemen u.

7624, 7635 Pacsirta u.

7635 Panoráma dűlő

7635 Páva dűlő

7624 Rodostó u.

7635 Sas dűlő

7635 Szamóca dűlő

7635 Szilfa köz

7635 Szilvás köz

7635 Szurdok dűlő

7635 Szurdok köz

7635 Varjú dűlő

7635 Vércse dűlő

7635 Víztároló dűlő

7624 Zichy Gyula u.

7635 Zurna dűlő

38.

39. számú háziorvosi körzet:

7624 Angster József u. 12-32

25-39/D

7635 Barackos köz

7635 Barackos út

7624 Barackvirág u.

7624 Boszorkány út

7624 Buday Dezső u.

7624 Csillagvirág u.

7635 Erdész u. 2-16

1-57

7635 Hattyú u.

7624 Herman Ottó u.

7635 Jonatán köz

7624 Jurisics Miklós u. 30-46

7-65

7635 Kisszkokó dűlő

7635 Kőbánya dűlő

7635 Kutas köz

7635 Mandulás köz

7635 Meredek köz

7624 Mogyorós köz

7635 Nagyszkókó köz

7635 Nagyszkókói út

7624 Napvirág u.

7624 Sáfrány u.

7635 Sziklás dűlő

7635 Szkókó tető dűlő

7635 Szkokó Tető köz

7624 Taizs Mihály u.

7635 Tölgyfa köz

7635 Török köz

7635 Törpe u.

39.

40. számú háziorvosi körzet:

7624 Angster József u. 2-10/2

1-21/C

7624 Bartók Béla u. 2-60

1-81

7635 Bárány Tető

7624 Bárány út

7624 Bornemissza Gergely u.

7635 Csortos Gyula u.

7624 Damjanich u. 2-30/C

1-19

7624 Fejér Lipót u.

7624 Jurisics Miklós u. 2-28

1-5

7624 Kacsóh Pongrác u.

7624 Szegfű u.

7624 Zsolt u.

40.

41. számú háziorvosi körzet:

7623 Bolygó u.

7623 Dárda u.

7623 Est u.

7623 Kandó Kálmán u.

7623 Kassa u.

7623 Kolozsvár u.

7631 Közraktár u.

7623 Mártírok útja

7623, 7631 Megyeri út 28-84

7623 Megyeri út 29-57

7623 Nagyszeben u.

7623 Semmelweis u. 32-36

15-21

7623 Szilágyi Dezső u. 40-58

21-89

7623 Tompa Mihály u. 20-64

19-57

7623 Ungvár u. 24-40

31-47

7623 Űrhajós u.

7623 Vas Gereben u. 38-60

41-57

41.

42. számú háziorvosi körzet:

7633 Acsády Ignác u.

7633 Kerényi Károly u.

7633 Pollack Mihály u.

7633 Stadion u.

7633 Szántó K. J. u. 1-1/C

42.

44. számú háziorvosi körzet:

7634 Alsó-hegyi dűlő

7634 Ászok dűlő

7634 Bajmi-Tető dűlő

7634 Bogár dűlő

7635 Bokály dűlő

7634 Bolgár köz

7634 Boróka dűlő

7634 Cikk-Cakk u.

7634 Cserebogár dűlő

7634 Cserebogár köz

7634 Darázs dűlő

7634 Dongó dűlő

7634 Éger köz

7634 Égervölgy

7634 Fülemüle u.

7634 Gerbera u.

7634 Gém u.

7634 Hangya dűlő

7634 Héja dűlő

7634 Horhos dűlő

7634 Kamilla köz

7634 Kócsag köz

7634 Kócsag u.

7634 Kővirág u.

7634 Lajkó köz

7634 Lankás út

7634 Makkos dűlő

7634 Mária köz

7634 Menta dűlő

7634 Menta-Köz

7634 Meredek dűlő

7634 Mikolai út

7634 Muskátli u.

7634 Nefelejcs u.

7634 Nyugati ipari út

7634 Pázmány Péter u.

7634 Pellérdi út

7634 Pillangó dűlő

7634 Rácvárosi út

7634 Rácváros Előtt Egyéb

7634 Sármány dűlő

7634 Sáska dűlő

7634 Sirály köz

7634 Sirály u.

7634 Szalonka dűlő

7635 Szarka dűlő

7635 Szarka köz

7634 Szöcske dűlő

7634 Szőlész dűlő

7634 Szőlész köz

7634 Szúnyog dűlő

7634 Templom köz

7634 Tücsök dűlő

7634 Ugar dűlő

7634 Ürögi Határút

7634 Zsurló dűlő

43.

45. számú háziorvosi körzet:

7633 Esztergár Lajos u. 2-6

1-11/B

7633 Körösi Cs. S. u. 1 -49/S

7633 Zipernowsky Károly u.

44.

46. számú háziorvosi körzet:

7633 Bánki Donát út 2

1-15/B

7633 Páfrány u. 23-25

29-47

7633 Szilárd Leó Park

7633 Szőnyi Ottó u.

7633 Veress Endre u.

45.

47. számú háziorvosi körzet:

7623 Athinay u.

7624 Batsányi u.

7633 Erkel Ferenc u.

7624 Fogaras u.

7623 Hal József u.

7624 Homok u.

7623 Huszár u.

7624 Kürt u.

7633 Lázár Vilmos u.

7623 Lovarda u.

7633 Lugos u.

7623 Mezőszél u. 10-12

1-17

7623 Móré Fülöp u.

7624 Steinmetz Kapitány tér

7624 Szigeti út 12-90

7624, 7633 Szigeti út 13-85

7624 Tiborc u. 2-30/C, 1-33

46.

48. számú háziorvosi körzet:

7633 Berze Nagy János u.

7633 Péchy Blanka tér

7633 Radnóti Miklós u. 2 -8

7633 Radnóti Miklós 1-7/B

7633 Ybl Miklós u. 8-12/B

7633 Ybl Miklós u. 7-9

47.

49. számú háziorvosi körzet:

7633 Ajtósi Dürer u.

7623 Alkony u.

7623 Atléta u.

7623 Csend u.

7633 Építők útja 6-22/B

11-19/B

7623 Martyn Ferenc u.

7633 Jedlik Ányos u.

7633 Magyar Lajos u.

7623 Szív u.

7623 Tulipán u.

7623, 7633 Tüzér u.

48.

50. számú háziorvosi körzet:

7630 Andrássy út

7630 Arasz u.

7630 Bajor u.

7630 Bányavasút u.

7627 Bányász u.

7630 Bóbita u.

7628 Bogádi út

7630 Boglárka u.

7630 Bor u. 49-95

58-112

7630 Budai Vám

7630 Buzsáki Imre u.

7630 Csengő u.

7628 Danitz Puszta

7628, 7630 Deák Ferenc u.

7628 Eperfás u.

7628 Felső-Homok dűlő

7630 Fészek u.

7630 Finn u.

7630 Francia u.

7630 Hegedűs János u.

7628 Homokgödör dűlő

7628 Homoktető u.

7628 Homokvölgy u.

7630 Iparsziget u.

7630 Katus u.

7630 Karancs u.

7630 Kilátó utca

7630 Kilincs u.

7630 Koksz u.

7630 Napkelet u.

7630 Németh Márton u.

7630 Nyáros u.

7630 Pala-Köz

7630 Palahegy u.

7630 Panoráma u.

7628, 7630 Pécsváradi út

7630 Schroll József út

7630 Újhegyi főtér

7630 Vendég u.

7630 Vincellér u.

7630 Zsák u.

49.

51. számú háziorvosi körzet:

7632 Anikó u.

7632 Kamilla u. 1-9

7632 Sarolta u.

7632 Varsány u.

50.

52. számú háziorvosi körzet:

7632 Éva u.

7632 Gyöngyös u. 1-17

7632 Júlia u.

7632 Karolina u.

7632 Keszüi út 38-60

39-63

7632 Zsuzsanna u.

51.

53. számú háziorvosi körzet:

7632 Krisztina tér

7632 Guinnes Világrekord sétány

7632 Viktória u.

52.

54. számú háziorvosi körzet:

7632 Diána tér

7632 Etelka u.

7632 Izabella u.

7632 Keszüi u. 2-36

1-37

7632 Lívia u.

7632 Németh László u. 10-28

7632 Olga u.

7632 Regina u.

53.

55. számú háziorvosi körzet:

7632 Garázs u.

7632 Melinda park

7632 Melinda u.

7632 Nagy Imre u. 26-44

54.

56. számú háziorvosi körzet:

7632 Csorba Győző u. 2-4

1-3

7632 Földes Ferenc u. 1-3

7632 Maléter Pál út 2 -34

7632 Nagy Imre út 17-31

7632 Várkonyi Nándor u. 3-5

55.

57. számú háziorvosi körzet:

7632 Csontváry u.

7632 Esztergályos János u. 1-15

7632 Fülep Lajos u. 6-32

7632 Uitz Béla u.

56.

58. számú háziorvosi körzet:

7636 Arányosi út

7632 Eszék u. 1-29/B

2

7632 Keszüi út 83-83/B

7632 Lahti u.

7634 Tortyogói út

Gyód Község

57.

59. számú háziorvosi körzet:

7632 Aidinger János út 26-28

1-39

7668 Antalmalom

7668 Gyöngyöscsárda

7668 Loncsármalom

7632 Németh László u. 36-42

7693 Szabadföldi Tanya

7632 Wallenstein Zoltán u.

Keszü Község

58.

60. számú háziorvosi körzet:

7632 Aidinger János út 30-56

7632 Apáczai Cs. J. körtér

7632 Esztergályos János u. 2-20

7632 Kodolányi János u. 5-37

7639 Kökénypuszta

7639 Időjós út

7636 Kökényi út

Kökény Község

59.

61. számú háziorvosi körzet:

7636 Derék-Réti út

7632 Eszék u. 49-55

7636 Kenderföld u.

7636 Kis-Réti út

7636 Malomvölgyi út

7632 Testvérvárosok tere

60.

62. számú háziorvosi körzet:

7632 Kassák Lajos u.

7632, 7636 Nagy Ferenc tér

7632 Nagy Imre út 128-150

7632, 7636 Tildy Zoltán u. 10-12

49-67

61.

63. számú háziorvosi körzet:

7632 Enyezd út

7632 Maléter Pál út 36-78

9

7632 Málomi út

7632 Németh László u. 30-34

62.

65. számú háziorvosi körzet:

7632 Nagy Imre út 66-126

7632 Szabó Ervin tér

63.

66. számú háziorvosi körzet:

7636 Akácos sor

7636 Alsó u.

7636 Barényi Béla u.

7636 Csemete átjáró

7639 Csontos dűlő

7636 Déri Miksa u.

7631,7636 Felső u.

7636 Fenyer dűlő

7636 Gadó u.

7636 Galamb József u.

7639 Galilei utca

7636 Hajlat u.

7632 II. János Pál út

7631 Kintye dűlő

7636 Kis u.

7634 Malomvölgy

7631 Mánfai dűlő

7636 Neumann János u.

7632 Nyugati Kőhíd dűlő

7639 Pascal utca

7636 Polgárszőlő u.

7636 Simonyi Károly u.

7636 Szaturnusz u.

7636 Szentegyház u.

64.

67. számú háziorvosi körzet:

7631 Acél u.

7631 Aranyvessző u.

7631 Barka utca

7631 Bojtár u.

7631 Csikor Kálmán u.

7631 Dijasnyereg u.

7631 Ezis u.

7631 Ezüst u.

7631 Fagyal u.

7631 Fényes utca

7631 Fűvészkert út

7631 Gubacs u.

7631 Gyík u.

7631 Harangszó u.

7631 Horgas u.

7631 Hórukk-Domb

7631 Horváth-Földi dűlő

7631 Hosszú-Földi u.

7632 Kanizsai Dorottya u.

7631 Kaptató u.

7631 Keleti Kőhíd dűlő

7631 Kertszéli út

7631 Kincses út

7631 Kispostavölgy tető

7631 Kispostavölgyi út

7631 Körömvirág u.

7631 Lovász Pál tér

7631 Mátyás Flórián tér

7631 Milinkó dűlő

7631 Nagypostavölgy alsó

7631 Nagypostavölgyi út

7631 Naposdomb u.

7631 Orom u.

7631 Pergekarli dűlő

7631 Persely út

7631 Platina u.

7631 Postagalamb u.

7631 Postamester u.

7631 Postavölgy út

7631 Postavölgyi átjáró út

7631 Remény puszta

7631 Réz u.

7631 Ribiszke dűlő

7631 Szitakötő u.

7631 Tanító u.

7631 Tető út

7631 Vas u.

7631 Zrínyi Puszta

65.

68. számú háziorvosi körzet:

7636 Akácfa dűlő

7636 Akácfa-Köz

7636 Benke dűlő

7636 Csipke u.

7636 Fagyöngy u.

7636 Fáy András u.

7636 Illyés Gyula út 42-80

15-43

7636 Kerülő út

7636 Kéméndi sor

7636 Laufer dűlő

7636 Málom-Hegyi út

66.

69. számú háziorvosi körzet:

7632 Eszék u. 31-47A

7636 Mécsvirág u.

7632 Nagy Imre út 46-62

7632 Tildy Zoltán u. 1-47

7636 Tildy Z. u. 37

67.

70. számú háziorvosi körzet:

7634 Áfonya u.

7634 Akó dűlő

7634 Állomás u.

7634 Árvácska u.

7634 Aszú dűlő

7634 Bajmi dűlő

7634 Bajmi köz

7634 Bakterkert dűlő

7634 Baranya u.

7634 Batifejtő u.

7634 Bázis köz

7634 Bázis út

7634 Benczúr u.

7634 Bíbic dűlő

7634 Boldogasszony-Völgy

7634 Borostyán u.

7634 Brassó u.

7634 Cincér dűlő

7634 Cirfandli u.

7634 Csap dűlő

7634 Csap köz

7634 Cseralja dűlő

7634 Cseralja u.

7634 Cserkúti út

7634 Dulimán dűlő

7634 Dzsámi u.

7634 Ezerjó dűlő

7631 Éles-dűlő

7634 Felhő u.

7634 Fürt dűlő

7634 Fogadó u.

7634 Forrás dűlő

7634 Fő u.

7634 Galagonya dűlő

7634 Gátaljai utca

7634 Gyöngyvirág u.

7634 Hajnalka u.

7634 Harmat köz

7634 Hegymeg dűlő

7634 Homokkő u.

7634 Hordós dűlő

7634 Hordós köz

7634 Hóvirág u.

7634 Hurok u.

7634 Jácint u.

7634 Jázmin u.

7634 Kacs dűlő

7634 Karó dűlő

7634 Kápolna Domb

7634 Kecske-Domb

7634 Kertes dűlő

7634 Keszeg sor

7634 Kétágú u.

7634 Kis-Máli út

7634 Kislőtér u.

7634 Kodó dűlő

7634 Koma dűlő

7634 Korsó dűlő

7634 Korsó u.

7634 Kovács Béla u.

7634 Kovácstelepi Sportpálya

7634 Kutató dűlő

7634 Levendula u.

7634 Liliom u.

7634 Lőtér dűlő

7634 Makay István út

7634 Makra dűlő

7634 Makra-Tető dűlő

7634 Malom-Cseri út

7634 Mályva u.

7634 Mezsgye dűlő

7634 Minda u.

7634 Monostor u.

7634 Muskotály dűlő

7634 Must dűlő

7634 Nagy-Berki út

7634 Nagy-Máli út

7634 Nagy-Zsebei út

7634 Nagymegye dűlő

7634 Napsugár u.

7634 Nektár köz

7634 Örs u.

7634 Őszirózsa u.

7634 Parlag dűlő

7634 Páfrány u. 2-46

7634 Pálca u.

7634 Pálma u.

7634 Pásztor-Föld

7634 Pellérdi út 32-70

39-89

7634 Pince sor

7634 Platán köz

7634 Platán u.

7634 Prés dűlő

7634 Repkény dűlő

7634 Rizling dűlő

7634 Rozmaring u

7634 Sarkantyú u.

7634 Sárkánytorok

7634 Sársom-Völgy

7634 Sülevölgy

7634 Szabártos u.

7634 Szajkó u.

7634 Szarkaláb u.

7634 Százszorszép u.

7634 Szederinda köz

7634 Szellő u.

7634 Szentlőrinci út

7634 Szentmiklós dűlő

7634 Szigeti Vám

7634 Tompa dűlő

7634 Új fasor

7634 Uzdóc u.

7634 Ürögi fasor

7634 Vadrózsa u.

7634 Venyige dűlő

7635 Verőfény u.

7634 Vöröskő u.

7634 Zodóföldi út

7634 Zsebe dűlő

7634 Zsebe-Kúti dűlő

7634 Zsebe-Tető u.

7634 Zsongorkő u.

68.

71. számú háziorvosi körzet:

7632 Dr. Boros István u.

7632 Fellbach u.

7632 Kőhíd tér

7632 Littke J. u.

7632 Siklósi út 72-106

7632 Szántó T. u.

7632 Sztárai Mihály út

69.

72. számú háziorvosi körzet:

7632 Fazekas Mihály u. 2-26

7632 Fülep Lajos u. 2-4

7636 Illyés Gy. u. 2-40

7632 Nagy Imre út 35-41

55-69

7636 Visnya Ernő u.

70.

74. számú háziorvosi körzet:

7624 Alkotmány u. 2-44

1-65

7624 Attila u.

7624 Barbakán tér

7624 Báthory u.

7624 Forbát Alfréd u.

7624 Klimó György u.

7624 Kodály Zoltán u. 2-20/D

1-65

7624 Sánc u.

7624 Tábor köz

7624 Tábor u.

71.

75. számú háziorvosi körzet:

7624 Alkotmány u. 46-végig

67-végig

7624 Damjanich u. 36-végig

21-végig

7624 Kodály Zoltán u. 22-26

7624 Nagy Jenő u. 18-végig

7624 Nyár köz.

7624 Nyár u.

7624 Őz u.

7624 Petőfi u. 2-8

1-27

7624 Radnics u.

7624 Rókusalja u.

7624 Tavasz u.

7624 Xavér u.

7624 Zója u.

72.

76. számú háziorvosi körzet:

7634 Ércbányász u.

7633 Hajnóczy út

7633 Körösi Cs. S. u. 2-16/B

7633 Türr István u.

7633 Ybl Miklós u. 4-6

1-5/A

73.

77. számú háziorvosi körzet:

7633 Aranycsapat u.

7633 Bánki Donát út 17-29/B

7633 Esztergár L. u. 8-8/E

13-17/C

7634 Parány u.

7633 Páfrány u. 27-27

1-21

7633 Szigeti Tanya.

74.

78. számú háziorvosi körzet:

7626 Alsóbalokány u.

7626 Alsóvámház u.

7630 Basamalom út

7626 Búza tér

7630 Cinka Panna u.

7630 Dankó Pista u.

7630 Ditz-Malom u.

7630 Eck Imre sétány

7630 Eozin u.

7626 Felsőbalokány u.

7626 Halász u.

7630 Íjász u.

7621, 7626 Király u. 48-végig

49-végig

7630 Kisbalokány dűlő

7626 Lánc u. 2-8/D

7626 Major u.

7626 Mathiász János utca

7630 Nárcisz u.

7622,7630 Zsolnay V. u. 2-40

1-43

75.

79. számú háziorvosi körzet:

7628 Arany J. u.

7628 Auróra u.

7627 Bánom köz

7627 Bánomi út

7628 Bródy Sándor u.

7628 Csók István u.

7629 Pákolitz István u. 26-30

31-33

7628 Grőbel Emil u.

7628 Hannebeck Frigyes u.

7628 Kavicsos út

7628 Komlói út 71-149

7628 Krúdy Gyula u.

7628 Lóci utca

7628 Rosta-dűlő

7628, 7629 Szabolcsi út

7628, 7629 Szabó István u.

7628 Szil-Réti köz

7628 Tolnai József u.

7628 Vasfű dűlő

7628 Zergevirág dűlő

76.

80. számú háziorvosi körzet:

7627 Bittner Alajos út

7627 Blaha Lujza u.

7627 Borbálatelep

7627 Czerékvölgy

7627 Csöpp u.

7630 Derűs köz

7627 Derűs u.

7627 Diós dűlő

7627 Dózsa Gy. u.

7627 Hétvezér u.

7627 Kanyar u.

7627 Lámpásvölgyi út

7627 Matakovits u.

7630 Matheovits Ferenc út

7627 Meszes dűlő

7627 Mécses utca

7627 Muskotály u.

7627 Nagymeszes dűlő

7627 Piroska u.

7627 Veterán u.

77.

81. számú háziorvosi körzet:

7693 Balázsmalom

7693 Bodormán út

7693 Cseresznyés út

7693 Égett Major

7693 Gránátalma u.

7693 Hadik András u.

7693 Haladás u.

7693 Hangarózsa u.

7693 Harangláb u.

7693 Harangvirág u.

7693 Hármashegy u.

7693 Hirdi út

7693 Homokbánya

7693 Hortenzia u.

7693 József Attila tér

7693 Juhász Gyula tér

7693 Kalász út

7693 Kápolna tér

7693 Kenderfonó u.

7693 Kosártanya

7693 Kosztolányi Dezső u.

7693 Köveshegy u.

7691 Kulcsos csárda

7693 Kültelek

7693 Mag u.

7693 Magnólia u.

7693 Magyaroska dűlő

7693 Pázsit u.

7693 Perényi dűlő

7693 Pór Bertalan u.

7693 Szabadföld u.

7691 Szathmáry György u.

7693 Sziklavár

7693 Sziklavári út

7693 Szövőgyár u.

7693 Tátika u.

7693 Tiszafa u.

7693 Tömörkény István u.

7693 Tuja u.

7693 Túra u.

7693 Tűztövis u.

7691 Vasas I. külterület 2-végig

7693 Vöröshegy u.

7693 Zámor u.

7693 Zártkerti u.

7693 Zengő u.

78.

82. számú háziorvosi körzet:

7630 Bor u. 1-47

2-56

7630 Fátyol u.

7630 Feketerigó u.

7630 Hamvas u.

7630 Kakukk u.

7630 Mókus u.

7630 Nagykozári út

7630 Présház u.

7630 Rezgő u.

7630 Róka u.

7630 Szirom u.

7630 Szöcske u.

7630 Téglaház dűlő

2. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Házi gyermekorvosi körzetek

1.

1. számú házi gyermekorvosi körzet:

7691 Barát köz

7691 Bányászlámpa u.

7691 Bethlen Gábor u.

7691 Bogáncs dűlő

7691 Borász dűlő

7691 Bormérő dűlő

7691 Bózsa István u.

7691 Búzakalász u.

7691 Csap u.

7691 Csarnok-Köz

7691 Csósi u.

7691 Dombos u.

7691 Erdőalja u.

7691 Erdei út

7691 Fatér u.

7691 Fenyő u.

7691 Földműves u.

7691 Gabona u.

7691 Gát u.

7691 Gilice sor

7691 Gubér köz

7691 Haris köz

7691 Határ u.

7691 Hébér köz

7691 Indás köz

7691 Iparos u.

7691 Iskola-Köz

7691 Kereszt u.

7691 Kis-Köves dűlő

7691 Kis-Köz

7691 Kósavölgyi út

7691 Kőbánya u.

7691 Kulcsos csárda

7691 Kuvik köz

7691 Kút u.

7691 Liget u.

7691 Máladó u.

7691 Mázsaház u.

7691 Mérleg u.

7691 Moha köz

7691 Muromi út

7691 Nevelő u.

7691 Nyest dűlő

7691 Örvös dűlő

7691 Pajtás u.

7691 Pernecker István u.

7691 Puskás Tivadar u.

7691 Rücker-Akna

7691 Rückeraknai út

7691 Sas u.

7691 Somogy u.

7691 Somoska u.

7691 Süveg u.

7691 Szemere Bertalan u.

7691 Szenes u.

7691 Széna u.

7691 Szödrös út

7691 Szövetkezet u.

7691 Támfa köz

7691 Toboz u.

7691 Tőtike dűlő

7691 Vargánya u.

7691 Vasas I. Külterület

7691 Veltelini dűlő

2.

2. számú házi gyermekorvosi körzet:

7691 A u.

7628 Agancs dűlő

7628 Átjáró út

7628 Átlós köz

7691 B. u.

7693 Balázsmalom

7628 Bányász Vértanúk útja

7691 Bencze József u.

7691 Berkenyés u.

7693 Bodormán út

7628 Botond u

7628 Borz dűlő

7691 Búzaberki dűlő

7691 C. u.

7628 Cserbokros dűlő

7691 D. u.

7628 Dobogó dűlő

7628 Dobó Katalin u.

7628 Egyenlőség köz

7628 Egyenlőség u.

7628 Eszperantó u.

7693 Égett Major

7628 Fosztó-Völgyi út

7628 Gálic dűlő

7628 Gödrös dűlő

7693 Gránátalma u.

7628 Gyep dűlő

7693 Hadik András u.

7691 Hajadon u.

7693 Haladás u.

7693 Hangarózsa u.

7693 Harangláb u.

7693 Harangvirág u.

7693 Hármashegy u.

7628 Hegyes köz

7628 Hegy-Mezői út

7628 Hérics dűlő

7693 Hirdi út

7628 Homokgödör dűlő

7693 Homokbánya

7693 Hortenzia u.

7628 István-Akna

7693 József Attila tér

7628 Józsefháza

7693 Juhász Gyula tér

7628 Kacsoló dűlő

7693 Kalász út

7628 Kápa köz

7693 Kápolna tér

7693 Kenderfonó u.

7691 Kerékhegyi út

7628 Kinizsi u.

7628 Kiskerti dűlő

7628 Klapka u.

7693 Kosártanya

7693 Kosztolányi Dezső u.

7691 Kökörcsin dűlő

7693 Köveshegy u.

7628 Közép-Hegy dűlő

7628 Kunkori köz

7693 Kültelek

7691 Legény u.

7628 Lejtő dűlő

7691 M. u.

7693 Mag u.

7693 Magnólia u.

7693 Magyaroska dűlő

7691 Mamut dűlő

7628 Mélyút dűlő

7628 Mérő köz

7691 Monyorósdi-Kút dűlő

7691 Morgyáni út

7628 Murci dűlő

7691 Nádas dűlő

7628 Őr-Hegyi út

7628 Őzgida köz

7691 Őrmezei út

7628 Pacca dűlő

7691 Parcsin u.

7693 Pázsit u.

7628 Perényi u.

7691 Petőfi akna

7691 Pici dűlő

7691 Pici köz

7628 Picurka köz

7628 Pincemester dűlő

7628 Pincemester köz

7628 Pincér dűlő

7628 Sarkos dűlő

7628 Sudár István u.

7628 Szabadságharc u.

7693 Pór Bertalan u.

7691 R. u.

7691 S. u.

7693 Szabadföld u.

7628 Szabolcs Emlékpark

7628 Szabolcs-Hegyi út

7693 Szathmáry György u.

7628 Széles út

7628 Szélső út

7628 Szénhordó köz

7628 Szénispán útja

7628 Szil-Réti köz

7693 Sziklavár

7693 Sziklavári út

7628 Szőlőfej dűlő

7628 Szőlőhegyi út

7693 Szövőgyár u.

7691 Szőlőinda köz

7628 Szüret u.

7693 Tátika u.

7693 Tiszafa u.

7693 Tömörkény István u.

7693 Tuja u.

7693 Túra u.

7693 Tűztövis u.

7691 Vasasi külterület (Vasasi kültelek)

7628 Vasfű dűlő

7628 Vájár Köz

7693 Vöröshegy u.

7693 Zámor u.

7693 Zártkerti u.

7693 Zengő u.

7628 Zergevirág dűlő

7691 Zólyom

3.

3. számú házi gyermekorvosi körzet:

7628 Ács u.

7628 Arany J. u.

7629 Apafi u.

7628 Árpád u.

7628 Árpádtető

7628 Baltika u.

7628 Bánya u.

7629 Bocskai u.

7628 Bródy Sándor u.

7629 Corvin u.

7629 Csekey István u.

7628 Csiperke utca

7629 Dobó István u. 86-végig

85-végig

7629 Dominika u.

7628 Ember Kálmán u.

7629 Fehérhegyi út

7629 Feitig Imre u.

7629 Feketegyémánt tér

7628 Füst u.

7628 Görgey Artúr u.

7628 Határőr u.

7628 Hun u.

7629 Gábor Áron u.

7629 Hársfa u. 261-végig

7628 Katona József u.

7628 Kavicsos út

7628 Keleti sor

7629 Keller János u.

7629 Kígyó u.

7629 Kishegyi dűlő

7628 Kolónia u.

7629 Komlói u. 65-69

7629 Kormoskősor

7629 Kőrös u.

7628 Krúdy Gyula u.

7628 Lehel u.

7628 Lóci utca

7629 Papkert u.

7629 Pákolitz István u.

7629 Perr Viktor u.

7628 Rosta-dűlő

7628 Szabó István u.

7629 Szabó István u.

7628 Szabolcsi út

7629 Szabolcsi út

7628 Szent Borbála u.

7629 Szeptember 6. tér

7629 Sziebert Róbert u.

7628 T u.

7629 Teleki Blanka u.

7628 Tűzoltó u.

7629 Vajda János u.

7629 Viktória park

7628 Zuzmó u.

4.

4. számú házi gyermekorvosi körzet:

7629 Aknász u.

7630 Andrássy út

7630 Arasz u.

7628 Auróra u.

7630 Bajor u.

7629 Balassa Bálint u.

7628 Barátság u.

7630 Barázda köz

7630 Barázda u.

7630 Bányavasút u.

7630 Bóbita u.

7628 Bogádi út

7630 Boglárka u.

7630 Bor u.

7630 Buzsáki Imre u.

7629 Búzavirág u.

7630 Cinege dűlő

7628 Csapó János u.

7630 Csengő u.

7628 Csille-Köz

7628 Csokonai u.

7628 Csók István u.

7628 Danitz Puszta

7630 Deák Ferenc u.

7629 Dobó István u. 2-84

1-83

7628 Eperfás út

7630 Fátyol u.

7630 Feketerigó u.

7628 Felső-Homok dűlő

7630 Fészek u.

7630 Finn u.

7628 György-Akna

7628 Györgytelep

7628 Hamerli Imre u.

7630 Hamvas u.

7629 Hegedüs Mihály u.

7628 Homoktető u.

7628 Homokvölgy u.

7628 Honvéd köz

7628 Ibolya u.

7628 Irinyi János u

7628 Jószerencse u.

7630 Kakukk u.

7630 Karancs u.

7630 Katus u.

7628 Kedves u.

7630 Kilátó u.

7630 Kilincs u.

7628 Királykerti út

7628 Kisgyőr Iskola

7630 Koksz u.

7629 Komját Aladár u.

7629 Komlói út 2-58

1-63

7628 Komlói út 41-63

46

7628 Komlói út 60-216

7629 Kölcsey Ferenc u.

7629 Madas József u.

7630 Mókus u.

7630 Nagykozári út

7630 Napkelet u.

7629 Nemzetőr u.

7630 Németh Márton u.

7630 Nyáros u.

7630 Pala-Köz

7630 Palahegy u.

7630 Panoráma u.

7628 Pécsváradi út

7630 Pécsváradi út

7630 Pipitér út

7630 Présház u.

7630 Rezgő u.

7630 Róka u.

7630 Schroll József út

7630 Sövény u.

7630 Szirom u.

7629 Szondy György u.

7630 Szöcske u.

7629 Testvériség u.

7630 Téglaház dűlő

7628 Thököly út

7629 Turini u.

7630 Újhegyi főtér

7630 Vendég u.

7630 Vincellér u.

7630 Zsák u.

7630 Zsolnay V. u. 111-113

7629 Zsolnay V. u. 113-117

7628 Wesselényi u.

5.

6. számú házi gyermekorvosi körzet:

7636 Fenyer dűlő

7636 Gadó u. 1-23

7636 llyés Gyula út 26-48

7636 Málom-Hegyi út

7636 Polgárszőlő u.

6.

7. számú házi gyermekorvosi körzet:

7627 Alsógyükési út

7627 András u.

7627 András-Akna

7627 Bánom köz

7627 Bánomi út

7627 Bittner Alajos út

7627 Blaha Lujza u.

7627 Borbálatelep

7627 Cassian u.

7627 Csákány u.

7627 Csárda u.

7627 Csöpp u.

7627 Czerékvölgy

7627 Debreceni Márton u.

7630 Derűs köz

7627 Derűs u.

7627 Diós dűlő

7627 Dózsa Gy. u. 28-70

7627 Dózsa Gy. u. 35-79

7630 Engel János József u. 12-38

7628 Fehérkuti Turistaház

7628 Fejlődés u.

7627 Flórián u.

7627 Gesztenyés dűlő

7627 Gesztenyés u.

7627 Gödör u.

7628 Grőbel Emil u.

7628 Hannebeck Frigyes u.

7629 Hársfa út 102-120

7627 Hársfa út 103-193

7627 Hársfa út 242

7629 Hársfa út 130

7629 Hársfa út 150-152

7627 Hársfa út 199-203

7627 Hársfa út 211

7627 Hársfa út 223

7627 Hársfa út 253-257

7627 Hétvezér u.

7628 Hősök tere

7627 Kanyar u.

7627 Káposztásvölgyi út

7627 Károly tér

7627 Károly u.

7628 Kénes út

7624 Korház tér

7627 Korház u.

7628 Komlói út 71-297

7627 Körmöcz u.

7627 Középgyűkési út

7627 Lámpásvölgyi út

7627 Matakovits u.

7630 Matheovits Ferenc út

7627 Május 1. u.

7628 Margit u.

7628 Melegmányi út

7627 Meszes dűlő

7627 Mécses utca

7627 Muskotály u.

7627 Nagybányarétivölgy

7627 Nagymeszes dűlő

7628 Óvoda u.

7627 Pécsbányatelepi út

7628 Pék sor

7627 Rákos Lajos u.

7627 Rigóder út

7627 Rigóderalja u.

7627 Selmecz u.

7627 Sétatér u.

7627 Szántó László u.

7627 Széchenyi Akna

7628 Tárna u.

7628 Tolnai József u.

7628 Török István u.

7627 Vadvirág u.

7627 Veterán u.

7627 Zöldellő u.

7.

8. számú házi gyermekorvosi körzet:

7626 Ady Endre u. 48-76

49-213

7627 Bányász u.

7627 Bártfa u.

7627 Besenyő u.

7626 Erzsébet u.

7627 Égett-Hegyi út

7626 Farkas István u.

7627 Felsőhavi dűlő

7626 Felsővámház u. 1-39

7626 Fischer Béla u.

7625 Gyopár u.

7627 Gyükés köz

7626 Harangöntő u.

7627 Havi-Hegyi út

7625 Havihegy u.

7629 Hársfa út 4-100

7625 Hegyalja u. 2-26

1-17

7627 Jász u.

7627 Kapu dűlő

7627 Kapu köz

7627 Kispiricsizma dűlő

7627 Kun u.

7626 Lánc u.

7625 Magyar u.

7627 Wass Albert út

7627 Munkád út

7627 Munkád köz

7627 Pósa Lajos u. 46-104

43-75

7627 Sorház u.

7627 Szeder u.

7627 Szent Bertalan út

7627 Székely u.

7627 Tátra u.

7627 Török u.

7626 Vöröskereszt u.

7625 Zerge u.

7627 Zsigmond u.

7625 Zsomboly utca

8.

9. számú házi gyermekorvosi körzet:

7630 Alkotás u.

7627 Avar u.

7630 Álmos u.

7630 Baranyavár u.

7630 Basamalom dűlő

7630 Bányavasút u. 1.

Budai Vám

7630 Csaba u.

7630 Dagály u.

7630 Diósi út

7627 Dózsa Gy. u. 16-20

1-33

7630 Edison u.

7630 Előd u.

7630 Engel János József u. 4

1-15

7630 Eper u.

7630 Francia u.

7630 Fürj u.

7630 Gerle u.

7630 Géza u.

7630 Gomba u.

7630 Gyár u.

7630 Gyöngyösi István u.

7630 Gyula u.

7630 Házgyár utca

7630 Hegedűs János u.

7630 Hengermalom u.

7630 Huba u.

7630 Hűvös u.

7630 Iparsziget u.

7630 Kastély u.

7627 Kert u.

7630 Kiskőszeg u.

7630 Magtár u.

7630 Mészkemence u.

7630 Mohácsi út

7630 Moticska József utca

7630 Nevesincs u.

7630 Nagyhidi út

7630 Névtelen u.

7630 Nyomda u.

7630 Pélmonostor u.

7627 Piroska u.

7627 Puskin tér

7630 Remény u.

7630 Rigó u.

7630 Salakhegyi út

7630 Tétény u.

7630 Táltos u.

7630 Üszögi Kiserdő

7630 Üszögi út

7630 Üszögi Víztároló

7630 Üszögpuszta

7626 Vadász u. 42-62.

7627 Vadász u. 69-85.

7630 Vándor u.

7630 Zsolnay V. u. 42-94

41-109

Magyarsarlós Község

9.

10. számú házi gyermekorvosi körzet:

7626 Alsóbalokány u.

7626 Alsóvámház u.

7630 Basamalom út

7627 Bazsarózsa u.

7626 Béla u.

7627 Bokor u.

7622 Breuer Marcell sétány

7630 Bulgár u.

7630 Cinka Panna u.

7626 Csillag u.

7626 Csillag köz

7630 Dankó Pista u.

7626 Délibáb u.

7630 Ditz-Malom u.

7626 Dugonics u.

7630 Eck Imre sétány

7626 Endre u.

7630 Eozin u.

7626 Felsőbalokány u.

7626 Felsővámház u. 41-75

12-14

32

7627 Hajnal u.

7626 Halász u.

7626 Hold u.

7630 Íjász u.

7630 Kisbalokány dűlő

7626 Kiss Ernő u.

7626 Ledina park

7626 Major u.

7626 Mathiász János utca

7626 Nagy Lajos u.

7630 Nárcisz u.

7627 Pósa Lajos u. 2-44

1-41

7626 Rippl Rónai u.

7627 Sarló u.

7626 Sándor u.

7627 Sellő u.

7627 Szivárvány u.

7627 Torda u.

7627 Tündér u.

7626 Újvilág u.

7622 Universitas u.

7627 Vadász u. 4-40

3-67

7630 Weöres Sándor utca

7622 Zsolnay V. u. 2-40

7630 Zsolnay V. u. 1-39

4-16

10.

11. számú házi gyermekorvosi körzet:

7625 Antónia u.

7625 Aranyoskút tér

7635 Ángyán János u.

7635 Ányos Pál u.

7625 Babits M. u.

7625 Bessenyei u.

7635 Cserfa u.

7635 Demokrácia u.

7627 Dömörkapui Turistaház

7635 Dömörkapui út

7635 Entz Béla út

7627 Felsőgyűkési út

7635 Fenyves sor

7625 Gebauer Ernő u.

7625 Gergely u.

7625 György u.

7625 Haas Mihály tér

7627 Hideg-Völgyi út

7625 Hunyadi János u. 14-90

13-95

7625 Ignác u.

7625 Ilona u.

7625 Irma u.

7625 István u.

7625 Juhász Gyula u.

7625 Kaposvári út

7635 Karsztos dűlő

7628 Lapisi út

7635 Málics Ottó u.

7625 Kiss József u.

7625 Magaslati út

7625 Mecsek u.

7625 Miklós u.

7625 Mikszáth K. u.

7635 Mikszáth K. u.

7635 Miléva út

7635 Misina tető

7625 Nap u.

7625 Nyíl köz

7625 Nyíl u.

7625 Nyúl u.

7625 Ótemető u.

7625 Pálos dűlő

7625 Péter u.

7635 Puskin u.

7635 Remeteréti út

7627 Rengeteg u.

7625 Somfa u.

7625 Surányi Miklós út

7635 Szaniszló út

7625 Szentágothai János sétány

7624 Székely B. út

7635 Székely B. út

7625 Szőlő u.

7625 Tettye dűlő

7625 Tettye tér

7635 Tubesi út

7625 Tinódi u.

7625 Vilmos u.

11.

12. számú házi gyermekorvosi körzet:

7636 Derék-Réti út

7636 Kenderföld u.

7636 Kis-Réti út

7634 Malomvölgy

7636 Malomvölgyi út

7632 Nagy Imre út 25-31

7636 Szaturnusz u.

7632 Tildy Zoltán u. 1-27

7636 Visnya Ernő u.

12.

13. számú házi gyermekorvosi körzet:

7636 Akácfa dűlő

7636 Akácfa-Köz

7636 Akácos sor

7636 Alsó u.

7636 Benke dűlő

7636 Csipke u.

7636 Fagyöngy u. 42-48

7636 Fáy András u.

7631 Felső u.

7636 Gadó u. 6-28

7636 Hajlat u.

7636 Illyés Gyula út 2-24

41-43

7636 Kerülő út

7636 Kéméndi sor

7636 Kis u.

7636 Laufer dűlő

7636 Mécsvirág u.

7632 Nyugati Kőhíd dűlő

7636 Szabadföldi Tanya

7636 Szentegyház u.

7636 Barényi Béla u.

7636 Déri Miksa u.

7636 Galamb József u.

7636 Simonyi Károly u.

13.

14. számú házi gyermekorvosi körzet:

7621 Anna u.

7625 Antal u.

7621 Apáca u.

7625 Aradi Vértanúk útja

7625 Barátúr u.

7621 Barbakán kert

7621 Bercsényi u.

7621 Boltív köz

7625 Böck János u.

7621 Citrom u.

7625 Cserző köz

7625 Derkovits u.

7621 Dischka Győző u.

7625 Domonkos u.

7624 Esze Tamás u.

7625 Ferenc u.

7621 Ferencesek utcája

7624 Ferencesek utcája

7621 Fürdő u.

7621 Gábor u.

7621 Goldmark Károly u.

7621 Hal tér

7625 Hatház u.

7625 Hegyalja u. 70-122

53-55

7621 Hunyadi János u. 2-8

1-11

7621 Irgalmasok utcája

7621 Janus Pannonius u.

7621 Jókai tér

7621 Jókai u.

7622 Jókai u.

7623 Jókai u.

7621 József u.

7621 Kazinczy u.

7625 Kálmán u.

7625 Kálvária u.

7621 Káptalan u.

7621 Király u. 1-21

4-24

7621 Kisfaludy S. u.

7625 Klebelsberg Kuno sétány

7621 Kossuth tér

7621 Majorossy I. u. 20-34

21-423

7625 Majorossy I. u. 23-47

7625 Mandula u.

7621 Mária u.

7621 Mátyás király u.

7621 Megye köz

7621 Megye u.

7625 Mihály u.

7621 Munkácsy M. u.

7621 Opris Péter tér

7621 Papnövelde u.

7621 Papnövelde köz

7621 Perczel u.

7621 Rákóczi út

7622 Rákóczi út

7623 Rákóczi út

7626 Rákóczi út

7621 Sétatér

7621 Szent I. tér

7624 Szent I. tér

7621 Szent Mór u.

7621 Szepesy Ignác u.

7621 Széchenyi tér

7625 Szikla u.

7621 Színház tér

7621 Teréz u.

7625 Tettye u.

7621 Tímár u. 4-6

7621 Várady A. u.

7621 Városház köz

7625 Virág u.

7621 Vörösmarty u.

7625 Zidina

7625 Zöldfa u.

7621 Zrínyi M. u.

Pogány Község

14.

15. számú házi gyermekorvosi körzet:

7622 48-as tér

7626 Ady Endre u. (48-76, 49-213 kivételével//ezek a 8 sz. körzethez tartoznak)

7622 Alsó-Malom u.

7626 Alsóhavi u.

7625 Ágoston tér

7625 Ágota u.

7622 Bacsó Béla u.

7622 Batthyány u.

7621 Bástya u.

7626 Béri Balogh Ádám u.

7625 Boldizsár u.

7625 Bosnyák u.

7626 Búza tér

7622 Diófa u.

7622 Dohány u.

7625 Domb u.

7626 Egyetem u.

7625 Felsőhavi u.

7621 Felsőmalom u.

7621 Flórián tér

7622 Fűzfa u.

7625 Gáspár u.

7622 Gyöngy u.

7625 Hegyalja u. (2-26,1-17//8.sz.körz.tart.//és 70-122,53-55 kivételével//14.sz.körz.t)

7622 Ipar u.

7621 János u.

7622 Jogász u.

7626 Katalin u.

7626 Király u.

7621 Király u. 26-78

23-93

7625 Kisboldogasszony u.

7626 Koller u.

7626 Könyök u.

7626 Lenke u.

7622 Légszeszgyár u.

7622 Liszt Ferenc u.

7625 Losonc u.

7621 Lyceum u.

7625 Majorossy I. u. 1-15

7621 Majorossy I. u. 1-19

2-16

7625 Majtényi Ferenc u.

7626 Márton u.

7625 Menyhért u.

7621 Munkácsy Mihály u. 14-34

27-45

7622 Nagy Lajos u.

7621 Nagyflórián u.

7626 Orsolya u.

7621 Perczel M. u. 24-40

23-37

7622 Pipacs u.

7623 Rákóczi út 51-77

68-80

7622 Somogyi Béla u.

7622 Sport u.

7621 Tímár u. 14-34

15-31/A

7621 Toldi Miklós u.

7625 Törekvés u.

7632 Vágóhíd u.

7622 Vargha Damján u.

7622 Vasvári Pál u.

7625 Vince u.

7622 Zsinkó István u.

15.

16. számú házi gyermekorvosi körzet:

7631 Árpa u.

7631 Átérő u.

7622 Bajcsy Zs. u.

7632 Béke u.

7632 Bokréta u.

7631 Boros u.

7621 Ciszterci köz

7622 Czinderi u.

7631 Cserge dűlő

7621 Dóm tér

7631 Elágazó út

7621 Eötvös u.

7622 Európa tér

7621 Fellbach tér

7631 Fő tér

7631 Fürtöske utca

7631 Gerendely u.

7623 Gizella u.

7621 Graz tér

7631 Gyakorló utca

7631 Hajmási út

7631 Havas u.

7631 Háromszögi utca

7623 Indóház tér

7622 Jánosi Engel Adolf tér

7622,7623 Jókai u. 30-48

35-51

7623 Kaffka M. u.

7623 Kálvin u.

7631 Kemény Zsigmond u.

7631 Kisbirtok dűlő

7621 Kisflórián u.

7631 Kiss János u.

7622 Kopács u.

7631 Köves-Földi út

7631 Közraktár u.

7631 Kukorica dűlő

7631 Kultúrház u.

7622 Laskó u.

7632 László u.

7622 Lokomotív u.

7623 Lőcse u.

7631 Lucernás út

7631 Mester u.

7622 Móricz Zsigmond tér

7623 Móricz Zsigmond u.

7622 Nagy L. király útja

7623 Nagy L. király útja

7632 Nagyárpádi út

7622 Nagybalokány dűlő

7631 Nagyréti út

7631 Naspolya utca

7631 Németh Béla u.

7622.Nyírfa u.

7631 Paál László u.

7622 Piac tér

7631 Ribiszke dűlő

7632 Siklósi út

7622 Siklósi út

7623 Szabadság u.

7631 Szérűskerti út

7632 Templom tér

7623 Terracina tér

7631 Tüskés dűlő

7631 Tüskésréti út

7631 Udvardi út

7631 Vadkörte utca

7622 Vasút u.

7622 Verseny u.

7631 Vigadó u.

7622 Zólyom u.

16.

17. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Akác u.

7632 Ág u.

7632 Árnyas út

7632 Árnyas liget

7632 Berzsenyi D. u.

7632 Bimbó u.

7632 Bogár u.

7632 Boldog Özseb u.

7632 Bolyai Farkas u.

7632 Bókai János u.

7632 Csalogány u.

7632 Egressy u.

7632 Erdély u.

7632 Északmegyer dűlő

7632 Galamb u.

7632 Gárdonyi G.

7632 Gyulai Pál u.

7632 Honvéd tér

7632 Jegenyés u.

7632 Kertész u.

7632 Kertváros u.

7632 Keszüi út 1-45

2-42

7632 Lomb u.

7632 Lőtér u.

7632 Málomi út 2-82

7631 Megyeri út 123-831

7623 Megyeri út 115-139

7632 Móra F. u.

7632 Nyárfa u.

7632 Orgona u.

7632 Pannónia u.

7632 Rakéta u.

7632 Rózsa u.

7632 Szent Erzsébet u.

7632 Szilva u.

7632 Szövetség u.

7632 Táncsics M. u.

7632 Tolsztoj u.

7632 Tölgyes u.

7632 Vásártér

7632 Víg u.

7632 Viola u.

17.

18. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Anikó u.

7632 Lahti u. 1-7

7632 Melinda u.

7632 Melinda park

7632 Nagy Imre út 2-44

7632 Sarolta u.

7632 Szenyvíz telep

7632 Varsány u. 14-26

18.

19. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Dóra u.

7632 Erika u.

7632 Gyöngyös u.

7639 Időjós út

7632 Júlia u.

7632 Kamilla u.

7632 Keszüi út 44-végig

47-végig

7636 Kökényi út

7639 Kökénypuszta

7632 Nagy I. út 1-15

7632 Varsány u. 2-8

7632 Zsuzsanna u.

Kökény Község

19.

20. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Berek u.

7632 Berek sétány

7632 Éva u.

7632 Guinness Világrekord sétány

7632 Krisztina tér

7632 Maléter P. út 60-116

7632 Viktória u.

Gyód község

20.

21. számú házi gyermekorvosi körzet:

7631 Acél u.

7631 Aranyvessző u.

7631 Barka utca

7631 Bojtár u.

7631 Csikor Kálmán u.

7631 Dijasnyereg út

7631 Ezis u.

7631 Ezüst u.

7631 Fagyal u.

7631 Fényes utca

7631 Fűvészkert út

7631 Gubacs u.

7631 Gyík u.

7631 Harangszó u.

7631 Horgas u.

7631 Hórukk-Domb

7631 Horváth-Földi dűlő

7631 Hosszú-Földi u.

7631 Kaptató u.

7632 Kanizsai D. út

7631 Kertszéli u.

7631 Kincses út

7631 Kispostavölgy tető

7631 Kispostavölgyi út

7631 Körömvirág u.

7631 Lovász Pál tér

7631 Mátyás Flórián tér

7631 Milinkó dűlő

7631 Nagypostavölgyi út

7631 Nagypostavölgy alsó

7631 Naposdomb u.

7631 Orom u.

7631 Pergekarli dűlő

7631 Persely út

7631 Platina u.

7631 Postagalamb u.

7631 Postamester u.

7631 Postavölgyi út

7631 Postavölgyi átjáró

7631 Remény puszta

7631 Rétszél u.

7631 Réz u.

7631 Szitakötő u.

7631 Tanító u.

7631 Tető út

7631 Vas u.

21.

22. számú házi gyermekorvosi körzet:

7668 Antalmalom

7636 Arányosi út

7632 Boros István u.

7636 Csemete átjáró

7632 Diána tér 2-8

7632 Enyezd út 2-38

7632 Enyezd út 7-81

7632 Etelka u.

7632 Fésűs u.

7668 Gyöngyöscsárda

7632 Izabella u.

7632 Lívia u.

7668 Loncsármalom

7632 Málomi út 3-13

7632 Olga u.

7632 Regina u.

Keszü Község

22.

23. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Eszék u. 13-végig

7632 Földes Ferenc u.

7632 Nagy Imre út 78-110

7632 Testvérvárosok tere

7632 Várkonyi Nándor u.

23.

24. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Csontváry u.

7632 Fazekas M. u.

7632 Fülep L. u.

7632 Nagy I. út 55-végig

112-126

35-41

7632 Uitz Béla u.

24.

25. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Aidinger J. út 26-végig

7632 Apáczai Cs. J. körtér

7639 Csontos dűlő

7632 Esztergályos János u.

7632 Faiskola u.

7639 Galilei utca

7632 Garázs u.

7632 II. János Pál út

7632 Karolina u.

7632 Kassák L. u.

7632 Kodolányi J. u.

7632 Nagy I. út 132-végig

7639 Pascal utca

7634 Tortyogói út

25.

26. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Aidinger János út 2-18

1-57

7632 Littke J. u.

26.

27. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Csorba Győző u.

7632 Eszék u. 1-11

7632 Lahti u. 2-végig

7632 Maléter P. út 2-56

7632 Nagy Imre út 46-68

17-23

27.

28. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Fellbach. u. 2-10

7632 Kőhíd tér

7632 Maléter P. út 118-132

7632 Németh László u.

7632 Siklósi út 70-116

7632 Szántó Tibor u.

7632 Wallenstein Zoltán u.

28.

29. számú házi gyermekorvosi körzet:

7632 Fellbach u. 12-20

7631 Keleti Kőhíd dűlő

7631 Kintye dűlő

7631 Mánfai dűlő

7632 Nagy Ferenc tér

7632 Szabó Ervin tér

7636 Sztáray Mihály út

7632 Tildy Z. u. 10-12

7636 Tildy Z. u. 29-67

29.

30. számú házi gyermekorvosi körzet:

7635 Abaligeti út

7634 Akó dűlő

7634 Alsó-hegyi dűlő

7634 Aszú dűlő

7634 Áfonya u.

7634 Állomás u.

7634 Árok dűlő

7634 Ászok dűlő

7634 Bajmi dűlő

7634 Bajmi köz

7634 Bajmi-Tető dűlő

7634 Bakterkert dűlő

7634 Batifejtő u.

7634 Benczúr u.

7634 Bibic dűlő

7634 Bogár dűlő

7634 Boldogasszony-Völgy

7634 Bolgár köz

7634 Boróka dűlő

7634 Cikk-Cakk u.

7634 Cincér dűlő

7634 Cirfandli u.

7634 Csap dűlő

7634 Csap köz

7634 Csalogány dűlő

7634 Cseralja dűlő

7634 Cseralja u.

7634 Cserebogár dűlő

7634 Cserebogár köz

7635 Cserfa köz

7634 Cserkúti út

7635 Csurgó köz

7634 Darázs dűlő

7634 Daru dűlő

7634 Denevér dűlő

7634 Dongó dűlő

7634 Dulimán dűlő

7634 Dzsámi u.

7634 Éger köz

7634 Égervölgy

7631 Éles-dűlő

7634 Ezerjó dűlő

7635 Fábián Béla u.

7634 Felhő u.

7634 Fogadó u.

7634 Forrás dűlő

7634 Fő u.

7634 Fürt dűlő

7634 Galagonya dűlő

7634 Gátaljai utca

7634 Gerbera u.

7634 Gém u.

7634 Hangya dűlő

7634 Harmat köz

7634 Hegymeg dűlő

7634 Hetes köz

7634 Héja dűlő

7634 Homokkő u.

7634 Hordós dűlő

7634 Hordós köz

7634 Horhos dűlő

7634 Hurok u.

7634 Kacs dűlő

7634 Kamilla köz

7634 Karó dűlő

7634 Kápolna domb

7634 Kecske-Domb

7634 Kertes dűlő

7634 Keskeny dűlő

7634 Keszeg sor

7634 Kétágú u.

7634 Kis-Máli út

7634 Kislőtér u.

7634 Kismélyvölgy dűlő

7634 Kismélyvölgy-Hegyhát dűlő

7634 Kodó dűlő

7634 Koma dűlő

7634 Korsó dűlő

7634 Korsó u.

7634 Kovács Béla u.

7634 Kócsag köz

7634 Kócsag u.

7634 Kővirág u.

7635 Középdeindol köz

7635 Középdeindol-Hegyhát út

7635 Középdeindoli út

7634 Kutató dűlő

7634 Lajkó köz

7634 Lankás út

7634 Lőtér dűlő

7634 Magyarürögi út

7635 Magyarürögi út

7634 Makay István út

7634 Makkos dűlő

7634 Makra dűlő

7634 Makra-Tető dűlő

7634 Malom-Cseri út

7634 Mária dűlő

7634 Mária köz

7635 Mecsekszentkút

7635 Mecsekszentkút Erdészház

7634 Menta dűlő

7634 Menta köz

7634 Meredek dűlő

7634 Mezsgye dűlő

7634 Mikolai út

7634 Minda u.

7634 Muskátli u.

7634 Muskotály dűlő

7634 Must dűlő

7634 Nagy-Berki út

7634 Nagy-Máli út

7634 Nagy-Zsebei út

7635 Nagydeindol-Hegyhát dűlő

7635 Nagydeindol-Köz dűlő

7635 Nagydeindol-Tető dűlő

7635 Nagydeindoli u.

7634 Nagymegye dűlő

7634 Napsugár u.

7634 Nefelejcs u.

7634 Nektár köz

7634 Nyugati Ipari út

7634 Orom köz

7634 Örs u.

7634 Pálca u.

7634 Parány u.

7634 Park u.

7634 Parlag dűlő

7634 Pásztor-Föld

7634 Pázmány Péter u.

7634 Pelikán dűlő

7634 Pellérdi út

7634 Pillangó dűlő

7634 Pince sor

7635 Pinty dűlő

7634 Platán köz

7634 Platán u.

7634 Prés dűlő

7634 Rácvárosi út

7634 Rácváros előtt egyéb

7635 Ranga László út

7634 Repkény dűlő

7634 Rizling dűlő

7635 Rózsahegyi út

7634 Sárgarigó dűlő

7634 Sárkánytorok

7634 Sármány dűlő

7634 Sársom-Völgy

7634 Sáska dűlő

7634 Sirály köz

7634 Sirály u.

7634 Sülevölgy

7634 Szabártos u.

7634 Szajkó u.

7634 Szalonka dűlő

7635 Szarka dűlő

7635 Szarka köz

7635 Szarvas dűlő

7634 Szederinda köz

7634 Szellő u.

7634 Szentlőrinci út

7634 Szentmiklós dűlő

7634 Szöcske dűlő

7634 Szőlész dűlő

7634 Szúnyog dűlő

7634 Templom köz

7634 Tompa dűlő

7634 Tücsök dűlő

7635 Tüke u.

7634 Ugar dűlő

7634 Új fasor

7634 Uzdóc u.

7634 Venyige dűlő

7635 Veréb dűlő

7635 Vizes dűlő

7634 Völgyi dűlő

7635 Vörösbegy dűlő

7634 Vöröskő u.

7634 Zodóföldi út

7634 Zsebe dűlő

7634 Zsebe-Kúti dűlő

7634 Zsebe-Tető u.

7634 Zsongorkő u

7634 Zsurló dűlő

30.

31. számú házi gyermekorvosi körzet:

7635 Alsómakár dűlő

7635 Alsómakár u.

7623 Athinay u.

7624 Batsányi u.

7633 Bihari János u.

7633 Dombay János u.

7624 Egres u.

7633 Endresz Gy. u.

7633 Erkel Ferenc u.

7633 Építők útja 1-végig

7633 Faludi Ferenc u.

7624 Fogaras u.

7633 Gosztonyi Gy. u.

7624 Gyümölcs u.

7623 Hal József u.

7624 Homok u.

7623 Huszár u.

7624 Kürt u.

7633 Lázár Vilmos u.

7633 Lotz Károly u.

7623 Lovarda u.

7633 Lugos u.

7633 Madarász Viktor u.

7624 Málna u.

7624 Meggyfa u.

7623 Megyeri tér 2-végig

7623 Mezőszél u.

7624 Mikes Kelemen u.

7623 Móré Fülöp u.

7633 Pollack Mihály u.

7633 Radnóti M. u.

7633 Stadion u.

7633 Szántó Kovács János u. 2-végig

7624 Szigeti út 12-végig

7633 Szigeti út 37-végig

7624 Tiborc köz

7624 Tiborc u.

7623 Tüzér u.

7633 Tüzér u.

31.

32. számú házi gyermekorvosi körzet:

7624 Alkotmány u. 46-végig

67-végig

7635 Aranyhegyi dűlő

7624 Attila u.

7635 Bagoly dűlő

7635 Barackos köz

7635 Barackos út

7624 Barbakán tér

7635 Bálics dűlő

7635 Bálics-Tető dűlő

7624 Bálicsi út

7635 Bálicsi út

7624 Báthory u.

7635 Bocskor dűlő

7635 Bodzás köz

7635 Bokály dűlő

7624 Budai Nagy Antal u.

7635 Bükkös-Tető

7635 Cinke dűlő

7635 Cseresznyés köz

7693 Cseresznyés út

7635 Csobolyó dűlő

7635 Csoronika dűlő

7635 Csóka dűlő

7635 Csurgó dűlő

7635 Csurgó-Tető dűlő

7635 Donátus köz

7635 Donátusi út

7635 Epres köz

7624 Édesanyák útja

7635 Fakopács köz

7635 Fábián Béla köz

7635 Fácán dűlő

7635 Fecske dűlő

7635 Fekete u.

7635 Felsőmakár dűlő

7635 Fogoly dűlő

7624 Forbát Alfréd u.

7635 Forduló köz

7635 Füge dűlő

7635 Fürkész dűlő

7635 Gólya dűlő

7635 Görbe dűlő

7635 Harkály dűlő

7635 Holló dűlő

7624 Ifjúság útja

7624 Jakabhegyi út

7635 Jakabhegyi út

7635 Kantavári Erdészház

7635 Kardos út

7635 Kardos úti Menedékház

7635 Karvaly dűlő

7635 Kisdeindol dűlő

7635 Kisdeindol köz

7635 Kisdeindol Tető

7635 Kisdeindol Hegyhát dűlő

7635 Kisdeindol Hegyhát köz

7635 Kisdeindoli út

7624 Klimó György u.

7624 Kodály Zoltán u.

7635 Kotyogó dűlő

7635 Kökényes köz

7635 Körtés köz

7635 Köves köz

7635 Középmakár dűlő

7635 Lepke dűlő

7635 Makár tető

7635 Makár-Tető dűlő

7635 Meggyes köz

7624 Nyár köz

7624 Nyár u.

7635 Oldal dűlő

7635 Ökörszem dűlő

7624 Pacsirta u.

7635 Pacsirta u.

7635 Panoráma dűlő

7635 Páva dűlő

7635 Pityóka köz

7635 Rezeda dűlő

7624 Rodostó u.

7624 Rókusalja u.

7635 Rózsa-Völgyi út

7635 Sas dűlő

7624 Sánc u.

7635 Seregély dűlő

7635 Sólyom dűlő

7635 Szamóca dűlő

7635 Sziklás dűlő

7635 Szilfa köz

7635 Szilvás köz

7635 Szurdok dűlő

7635 Szurdok köz

7624 Tavasz u.

7624 Tábor köz

7624 Tábor u.

7635 Varjú dűlő

7635 Verőfény u.

7635 Vércse dűlő

7635 Víztároló dűlő

7624 Xavér u.

7624 Zichy Gyula u.

7635 Zurna dűlő

32.

35. számú házi gyermekorvosi körzet:

7636 Fagyöngy u. 2-40

7636 Illyés Gyula út 15-21

25-39

50-végig

7636 Neumann János u.

33.

37. számú házi gyermekorvosi körzet:

7623 Ajtósi Dürer u.

7623 Alkony u.

7633 Aranycsapat u.

7623 Atléta u.

7633 Bánki Donát út 1-21/A

7623 Csend u.

7633 Építők útja 2-végig

7631 Füzes dűlő

7623 Martyn Ferenc u.

7633 Hajnóczy út

7633 Jedlik Ányos u.

7633 Kerényi Károly u.

7633 Magyar Lajos u.

7633 Páfrány u 27-végig

7633 Péchy Blanka tér

7633 Szántó Kovács János u. 1-1/D

7633 Szigeti Tanya

7633 Szilárd Leó Park

7623 Szív u.

7633 Szőnyi Ottó u.

7623 Tulipán u.

7633 Uránbányász tér

7633 Veress E. u. 13-végig

7633 Ybl Miklós u. 8-12.

34.

38. számú házi gyermekorvosi körzet:

7623 Apponyi Albert tér

7623 Bajnok u.

7623 Bolygó u.

7623 Dárda u.

7623 Eperjes u.

7623 Erreth Lajos u.

7623 Est u.

7623 Garay u.

7623 Hargita u.

7623 Heim Pál u.

7623 Hőgyes Endre u.

7623 Igló u.

7623 Jászai Mari u.

7623 József Attila u. 2-20

1-61

7623 Kandó Kálmán u.

7623 Kassa u.

7623 Kolozsvár u.

7623 Köztársaság tér

7623 Marosvásárhely út

7623 Mártírok útja

7623 Megyeri út

7631 Megyeri út

7623 Nagyszeben u.

7623 Nagyvárad u.

7623 Petőfi u. 70-76

7623 Petőfi u. 61-75

7623 Rét u.

7623 Semmelweis u.

7623 Szabó József u.

7623 Szendrey Júlia u.

7623 Szilágyi Dezső u.

7623 Temesvár u.

7623 Tompa Mihály u.

7623 Ungvár u.

7623 Űrhajós u.

7623 Vas Gereben u.

35.

39. számú házi gyermekorvosi körzet:

7633 Acsády Ignác u.

7634 Árvácska u.

7634 Baranya u.

7633 Bánki Dónát út 23-végig

7634 Bázis köz

7634 Bázis út

7633 Berze Nagy János u.

7634 Borostyán u.

7634 Brassó u.

7633 Esztergár Lajos u.

7634 Ércbányász u.

7634 Gyöngyvirág u.

7634 Hajnalka u.

7634 Hóvirág u.

7634 Jácint u.

7634 Jázmin u.

7634 Kovácstelepi Sportpálya

7633 Körösi Csoma Sándor u.

7634 Levendula u.

7634 Liliom u.

7634 Mályva u.

7634 Monostor u.

7633 Nendtvich Andor út

7634 Őszirózsa u.

7633,7634 Páfrány u. 2-116

1-25

7634 Pálma u.

7634 Rozmaring u.

7634 Sarkantyú u.

7634 Szarkaláb u.

7634 Százszorszép u.

7634 Szigeti Vám

7633 Türr István u.

7634 Ürög u.

7634 Ürögi fasor

7634 Ürögi Határút

7634 Vadrózsa u.

7633 Veress E. u. 1-9

7633 Ybl Miklós u. páratlan oldal

7633 Ybl Miklós u. 2-6.

7633 Zipernowsky Károly u.

36.

40. számú házi gyermekorvosi körzet:

7624 Angster József u.

7624 Barackvirág u.

7624 Bartók Béla u.

7635 Bárány Tető

7624 Bárány út

7624 Bornemissza Gergely u.

7624 Boszorkány út.

7624 Buday Dezső u.

7624 Csillagvirág u.

7635 Csortos Gyula u.

7624 Damjanich u.

7635 Erdész köz

7635 Erdész u.

7624 Fejér Lipót u.

7635 Hattyú u.

7624 Herman Ottó u.

7635 Jonatán köz

7624 Jurisics Miklós u.

7624 Kacsóh Pongrác u.

7635 Kisszkokó dűlő

7635 Kőbánya dűlő

7635 Kutas köz

7635 Mandulás köz

7635 Meredek köz

7624 Mogyorós köz

7635 Nagyszkókó köz

7635 Nagyszkókói út

7624 Napvirág u.

7624 Radnics u.

7624 Sáfrány u.

7624 Szegfű u.

7635 Szkókó Tető dűlő

7635 Szkókó tető köz

7624 Taizs Mihály u.

7635 Tölgyfa köz

7635 Török köz

7635 Törpe u.

7601 Tüdőszanatórium

7624 Zsolt u.

37.

41. számú házi gyermekorvosi körzet:

7624 Alajos u.

7624 Alkotmány u. 2-44

1-65

7634 Fülemüle u.

7624 Honvéd u.

7624 Hungária u.

7623 József Attila u. 26-végig

7624 Kóczián Sándor u.

7623 Madách Imre u.

7623 Megyeri tér 1-123/A

7624 Nagy Jenő u.

7624 Őz u.

7623,7624 Petőfi u. 2-68

3-59

7624 Rókus u.

7624 Rókus sétány

7624 Steinmetz kapitány tér

7624 Szigeti út 2-10

1-31

7634 Szőlész köz

7624 Szűk u.

7624 Váci Mihály u.

7624 Veres Péter u.

7624 Zója u.

3. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Fogorvosi körzetek

1.

1. számú fogorvosi körzet:

7631 Acél u.

7631 Aranyvessző u.

7631 Átérő u.

7622 Batthyány u.

7631 Boros u.

7631 Diasnyereg út

7631 Elágazó út

7631 Ezis u.

7631 Ezüst u.

7631 Éles-dűlő

7631 Fagyal u.

7631 Fényes utca

7631 Fő tér

7631 Fürtöske utca

7631 Gerendely u.

7631 Gyakorló utca

7631 Harangszó u.

7631 Havas u.

7631 Háromszögi utca

7631 Horgas u.

7631 Hosszú-Földi u.

7631 Hórukk-domb

7631 Kaptató u.

7631 Kemény Zsigmond u.

7636 Kéméndi sor

7631 Kincses út

7631 Kisbirtok dűlő

7631 Kiss J. u.

7622 Kopács u.

7631 Körömvirág u.

7631 Köves-Földi út

7631 Kultúrház u.

7631 Kukorica dűlő

7622 Laskó u.

7622 Légszeszgyár u.

7622 Liszt F. u.

7631 Lucernás út

7631 Mester u.

7631 Milinkó dűlő

7632 Nagyárpádi út

7631 Nagypostavölgyi út

7631 Nagypostavölgy alsó

7631 Nagyréti út

7631 Naspolya utca

7631 Németh B. u.

7631 Orom u.

7631 Paál L. u.

7631 Pergekarli dűlő

7631 Persely u.

7631 Platina u.

7631 Postagalamb u.

7631 Postamester u.

7631 Rétszél u.

7631 Réz u.

7631 Ribiszke dűlő

7622 Siklósi út

7632 Siklósi út

7622 Somogyi B. u.

7631 Szérűskerti út

7631 Szitakötő u.

7631 Tető út

7631 Tüskés dűlő

7631 Tüskésréti út

7631 Vadkörte utca

7631 Vas u.

7622 Verseny u.

7631 Vigadó u.

7622 Zólyom u.

7622 Zsinkó I. u

2.

2. számú fogorvosi körzet:

7632 Aidinger J. u. 2-24

7628 Arany J. u.

7628 Ács u.

7628 Árpád u.

7628 Barátság u.

7628 Bánya u.

7628 Bányász vértanuk útja

7628 Botond u.

7628 Csapó János u.

7628 Csille-köz

7628 Csokonai u.

7628 Dobogó dűlő

7628 Dobó Katalin u.

7628 Egyenlőség u.

7628 Eszperantó u.

7628 Fehérkuti Turistaház

7628 Görgey A. u.

7621 Graz tér

7628 Határőr u.

7628 Hun u.

7628 Irinyi J. u.

7628 Jószerencse u.

7628 Katona J. u. 26-30

25-35/2

7628 Kedves u.

7628 Kinizsi u.

7628 Klapka u.

7632 Kodolányi J. u. 1-3

7628 Komlói út 62-176

7628 Lehel u.

7632 Maléter P. út 80-132

7621 Megye köz

7632 Németh L. u. 2-8

7628 Pacca d.

7628 Perényi u.

7628 Sudár István u.

7632 Szántó Tibor u.

7628 Szőlőhegyi út

7628 Szüret u.

3.

3. számú fogorvosi körzet:

7628 Auróra u.

7627 Bánomi út

7628 Bródy S. u.

7628 Csók I. u.

7629 Pákolitz István u. 26-végig

31-végig

7632 Kassák L. u.

7628 Kavicsos út

7628 Keleti sor

7628 Komlói út 71-149

7628 Krúdy Gy. u.

7632 Nagy F. tér

7632 Nagy I. út 128-150

7628 Rosta-dűlő

7628 Szabolcsi út

7629 Szabolcsi út

7628 Szabó I. u.

7629 Szabó I. u.

7628 T u.

7632 Tildy Z. u. 2-végig

49-végig

7628 Tolnai J. u.

7628 Zuzmó u.

4.

4. számú fogorvosi körzet:

7623 Bajnok u.

7630 Barázda köz

7691 Bogáncs dűlő

7691 Borász dűlő

7628 Borz dűlő

7623 Eperjes u.

7691 Gilice sor

7623 Heim P. u.

7623 Igló u.

7623 József A. u. 2-22

1-29

7623 Köztársaság tér

7623 Lőcse u.

7623 Marosvásárhely út

7623 Megyeri tér 2/c

7623 Mezőszél u. 4-12

1-17

7628 Mélyút dűlő

7691 Muromi út

7623 Nagyvárad u.

7623 Petőfi u. 70

61-75

7623 Rét u.

7624 Rókus sétány

7624 Rókus u. 2

3-7/b

7623 Semmelweis u. 2-30

1-13/d

7623 Szabó J. u.

7628 Szénispán útja

7624 Szigeti út 2-10/b

1-11

7623 Szilágy D. u. 2-38

1-19

7634 Szőlész köz

7623 Temesvár u.

7623 Tompa M. u. 2-18/1

1-17.

7691 Tőtike dűlő

5.

5. számú fogorvosi körzet:

7624 Alajos u.

7623 Erreth L. u. 2-20

1-25

7623 Garay u.

7623 Hargita u.

7623 Hőgyes E. u.

7624 Hungária u. 2-68

1-75

7623 Jászai M. u.

7623 József A. u. 24-40

31-61

7624 Kóczián S. u.

7623 Madách I. u.

7623 Megyeri tér 4-12

1-11/a

7623 Megyeri út 2-24/a

1-27

7624 Nagy J. u. 2-16

3-7

7623 Petőfi u. 44-68

29-59

7623 Szendrey J. u.

7623 Ungvár u. 2-22/1

1-29

7623 Vas G. u. 2-36

1-39.

6.

6. számú fogorvosi körzet:

624 Alkotmány u. 46-végig

67-75/c

87-végig

7632 Anikó u.

7632 Csontváry u.

7624 Damjanich u. 36-64

21-55

7632 Kamilla u. 1-7

7624 Nagy Jenő u. 18-26

7624 Nyár köz

7624 Nyár u.

7624 Őz u.

7624 Petőfi u. 2-8

1-27

7624 Radnics u.

7624 Rókusalja u.

7632 Sarolta u.

7624 Tavasz u.

7632 Varsány u.

7624 Xavér u. 2-8

14-végig

7624 Zója u.

7.

7. számú fogorvosi körzet:

7625 Antónia u.

7625 Aradi vértanuk útja

7625 Babits M. u.

7625 Bessenyei u.

7632 Éva u.

7625 Gebauer E. u.

7625 György u.

7632 Júlia u.

7625 Kaposvári út

7625 Klebelsberg Kuno sétány

7624 Kodály Z. u. 22-76

7625 Miklós u.

7625 Mikszáth K. u.

7635 Mikszáth K. u.

7625 Nyíl u.

7625 Surányi M. út

7624 Székely B. út

7635 Székely B. út

7625 Vilmos u.

7632 Zsuzsanna u.

8.

8. számú fogorvosi körzet:

7621 Anna u. 2-38

1-53

7632 Guinnes Világrekord sétány

7621 József u.

7621 Kisflórián u.

7632 Krisztina tér

7621 Mária u.

7621 Papnövelde u.

7621 Szent Mór u.

7625 Tettye tér

7625 Tettye u.

7632 Viktória u.

7625 Zidina

7625 Zöldfa u.

9.

9. számú fogorvosi körzet:

7632 Aidinger J. út 30-végig

41-57

7630 Alkotás u.

7632 Akác u.

7632 Árnyas út

7630 Bajor u.

7632 Béke u.

7632 Bimbó u.

7632 Bokréta u.

7630 Budai Vám

7630 Csengő u.

7630 Derűs köz

7622 Diófa u.

7632 Egressy u.

7623 Est u.

7622 Európa tér

7630 Finn u.

7630 Francia u.

7632 Gárdonyi G. u. 2-20

1-19

7632 Gyöngyös u.

7630 Hengermalom u.

7630 Hűvös u.

7630 Íjász u.

7622 Ipar u.

7630 Iparsziget u.

7632 Jegenyés u.

7630 Katus u.

7632 Keszűi út 38-82

39-81

7630 Kilincs u.

7632 László u.

7632 Lívia u.

7632 Lomb u.

7632 Móra F. u

7630 Nevesincs u. .

7632 Nyárfa u. 2-20

1-19

7630 Nyáros u.

7632 Orgona u.

7622 Piac tér

7630 Pipitér út

7632 Rakéta u.

7630 Schroll József út

7632 Szilva u.

7632 Szövetség u.

7632 Táncsics M. u.

7632 Templom tér

7623 Terracina tér

7632 Tölgyes u.

7632 Vásártér

7632 Viola u.

7630 Újhegyi főtér

7630 Üszögi út

7630 Üszögi-Kiserdő u.

7630 Vendég u.

7630 Vincellér u.

10.

10. számú fogorvosi körzet:

7632 Ág u.

7632 Berzsenyi D. u.

7632 Bogár u.

7632 Boldog Özséb u.

7632 Bolyai Farkas u.

7632 Bokai J. u.

7632 Csalogány u.

7632 Diana tér

7632 Erdély u.

7632 Etelka u.

7632 Északmegyer dűlő

7631 Füzes dűlő

7632 Galamb u.

7632 Gárdonyi G. u. 22-64

7632 Gárdonyi G. u. 21-59

7632 Gyulai P. u.

7632 Honvéd tér

7632 Izabella u.

7632 Kertész u.

7632 Kertváros u.

7632 Lőtér u.

7623 Megyeri út 115-139

7631 Megyeri út 100-végig

7632 Nyárfa u. 22-70

7632 Nyárfa u 21-47

7632 Olga u.

7632 Pannónia u.

7632 Regina u.

7632 Rózsa u.

7632 Szennyvíz telep

7632 Szent Erzsébet u.

7632 Tolsztoj u.

7632 Víg u.

Husztót Község

11.

11. számú fogorvosi körzet:

7633 Aranycsapat u.

7634 Alsó-hegyi dűlő

7631 Árpa u.

7633 Bánki D. út 17-45

7634 Bázis köz

7634 Bázis út

7632 Berek u.

7632 Berek sétány

7634 Bibic dűlő

7634 Cserebogár köz

7631 Cserge dűlő

7632 Dóra u.

7632 Erika u.

7633 Esztergár L. u. 8-16

13-47

7632 Faiskola u.

7631 Gyík u.

7631 Hajmási út

7631 Horvát-Földi dűlő

7632 II. János Pál út

7631 Kanizsai Dorottya út

7632 Kamilla u. 2-10

9

7632 Karolina u.

7631 Kertszéli út

7631 Kintye dűlő

7631 Lovász Pál tér

7634 Malomvölgy

7631 Mánfai dűlő

7634 Nagy-Berki út

7632 Nagy I. út 2-20

1-15/2

7633 Nendtvich Andor út

7634 Orom köz

7691 Örvös dűlő

7633 Páfrány u. 1-21

7633 Páfrány u. 27

7635 Szarka köz

7634 Szederinda köz

7633 Szigeti tanya

7634 Szigeti Vám

7632 Testvérvárosok tere

7634 Tortyogói út

7631 Udvardi út

7633 Uránbányász tér

7632 Vágóhíd u.

7632 Vásártér u.

7634 Zsurló dűlő

Görcsöny Község

Regenye Község

12.

12. számú fogorvosi körzet:

7635 Ángyán J. u.

7635 Ányos P. u.

7631 Bojtár u.

7635 Cserfa u.

7631 Csikor K. u.

7635 Entz Béla út

7635 Fenyves sor

7631 Fűvészkert út

7631 Gubacs u.

7625 Haas Mihály tér

7625 Hunyadi J. u. 10-végig

11-végig

7635 Málics Ottó u.

7631 Keleti Kőhíd dűlő

7631 Kispostavölgy tető

7631 Kispostavölgyi út

7625 Kiss József u.

7625 Magaslati út

7631 Mátyás Flórián tér

7631 Naposdomb u.

7625 Pálos dűlő

7625 Péter u.

7631 Postavölgyi út

7631 Postavölgyi átjáró

7635 Puskin u.

7631 Remény puszta

7625 Somfa u.

7625 Szőlő u. 50-62

63-71

7631 Tanító u.

7625 Tettye dűlő

7631 Zrínyi puszta.

13.

13. számú fogorvosi körzet:

7624 Batsányi u.

7624 Budai N.A. u.

7632 Csorba Győző u.

7632 Földes F. u.

7624 Ifjúság útja 3-9/b

7624 Kürt u.

7632 Maléter P. út 2-34

7632 Nagy I. út 17-31

7624 Váci M. u

7632 Várkonyi N. u. 3-5

7624 Veres P. u.

7635 Verőfény u.

7624 Xavér u. 1-25

14.

14. számú fogorvosi körzet:

7633 Bihari János u.

7633 Dombay J. u.

7624 Egres u.

7633 Építők útja 9

2-4/c

1-7

7632 Garázs u.

7624 Gyümölcs u.

7632 Keszűi út 2-36

1-37

7624 Málna u.

7624 Meggyfa u.

7632 Melinda park

7632 Melinda u.

7632 Nagy I. út 22-44

7633 Radnóti M. u. 9-13

7633 Szántó K.J. u. 2-8

7624 Szigeti út 92-182

87-129

7624 Tiborc köz

7624 Tiborc u. 32-98/2

35-107

Szőke Község

15.

15. számú fogorvosi körzet:

7691 A u.

7691 B u.

7691 Bányászlámpa u.

7691 Barát köz

7691 Bencze József u.

7691 Berkenyés u.

7691 Bethlen G. u.

7691 Bormérő dűlő

7691 Bózsa István u.

7691 Búzaberki dűlő

7691 Búzakalász u.

7691 C u.

7691 Csap u.

7691 Csarnok-köz

7691 Csósi u.

7691 D u.

7691 Dombos u.

7691 Erdőalja u.

7691 Erdei út

7691 Fatér u.

7691 Fenyő u.

7691 Gabona u.

7691 Gát u.

7691 Gubér köz

7691 Hajadon u.

7691 Határ u.

7691 Hébér köz

7691 Iparos u.

7691 Iskola-köz

7691 Kereszt u.

7691 Kis köz

7691 Kőbánya u.

7691 Kökörcsin dűlő

7691 Kulcsos Csárda

7691 Kút u. 2-végig

1-végig

7693 Kültelek

7691 Legény u.

7691 Liget u.

7691 M u.

7691 Mamut dűlő

7691 Máladó u.

7691 Mázsaház u.

7691 Mérleg u.

7691 Moha köz

7691 Monyorósdi-Kút dűlő

7691 Nevelő u.

7691 Nyest dűlő

7691 Őrmezei út

7691 Pajtás u.

7691 Parcsin u.

7691 Pernecker I. u.

7691 Petőfi akna

7691 Pici dűlő

7691 Pici köz

7691 Puskás T. u.

7691 R u.

7691 Rücker-akna

7691 Rückeraknai út

7691 S u.

7691 Sas u.

7691 Somogy u.

7691 Somoska u.

7691 Süveg u.

7691 Szemere B. u.

7691 Szenes u.

7691 Széna u.

7691 Szödrös út

7691 Szőlőinda köz

7691 Szövetkezet u.

7691 Támfa köz

7691 Toboz u.

7691 Vargánya u.

7691 Vasas I. külterület 1-végig.

7691 Vasasi külterület

7691 Veltelini dűlő

7691 Zólyom

16.

16. számú fogorvosi körzet:

7628 Agancs dűlő

7628 Átlós köz

7622 Bajcsy Zsilinszky u.

7693 Balázs malom

7693 Bodormán út

7628 Cserbokros dűlő

7693 Cseresznyés út

7628 Egyenlőség köz

7693 Égett Major

7628 Felső-Homok dűlő

7628 Fosztó-Völgyi út

7691 Földműves u.

7628 Gálic dűlő

7628 Gödrös dűlő

7693 Gránátalma u.

7628 Grőber Emil u.

7628 Gyep dűlő

7693 Hadik A. u.

7693 Haladás u.

7693 Hangarózsa u.

7628 Hannebeck Frigyes u.

7693 Harangláb u.

7693 Harangvirág u.

7693 Hármashegy u.

7628 Hérics dűlő

7693 Hirdi út

7693 Homokbánya

7628 Homokgödör dűlő

7628 Homoktető u.

7693 Hortenzia u.

7623 Jókai u.

7621 Jókai u.

7622 Jókai u.

7693 József A. tér

7693 Juhász Gyula tér

7628 Kacsoló dűlő

7623 Kaffka M. u

7693 Kalász út

7623 Kálvin u.

7628 Kápa köz

7693 Kápolna tér

7693 Kenderfonó u.

7628 Kénes út

7628 Kiskerti dűlő

7691 Kósavölgyi út

7693 Kosártanya

7693 Kosztolányi D. u.

7693 Köveshegy u.

7628 Közép-Hegy dűlő

7628 Kunkori köz

7622 Lokomotív u.

7693 Mag u.

7693 Magnólia u.

7693 Magyaroska dűlő

7628 Mérő köz

7622 Móricz Zs. tér

7623 Móricz Zs. u.

7628 Murci dűlő

7691 Nádas dűlő

7628 Őr-Hegyi út

7628 Őzgida köz

7628 Pacca dűlő

7693 Pázsit u.

7693 Perényi dűlő

7628 Picurka köz

7628 Pincemester dűlő

7628 Pincemester köz

7628 Pincér dűlő

7693 Pór Bertalan u.

7623 Rákóczi út 50

7621 Rákóczi út 51-65

7622 Rákóczi út 52-80

7626 Rákóczi út 69-77

7626 Rákóczi út 72

7622 Rákóczi út 73

7628 Sarkos dűlő

7693 Szabadföld u

7628 Szabolcs Emlékpark

7628 Szabolcs-Hegyi út

7693 Szathmáry György u.

7628 Széles út

7628 Szélső út

7628 Szénhordó köz

7693 Sziklavár u.

7693 Sziklavári út

7628 Szil-Réti köz

7628 Szőlőfej dűlő

7693 Szövőgyár u.

7693 Tátika u.

7693 Tiszafa u.

7693 Tömörkény I. u.

7693 Tuja u.

7693 Tura u.

7693 Tűztövis u.

7628 Vasfű dűlő

7693 Vöröshegy u.

7693 Zámor u.

7693 Zártkerti u.

7693 Zengő u.

7628 Zergevirág dűlő

17.

17. számú fogorvosi körzet:

7633 Acsády Ignác u.

7632 Eszék u. 1-29/b

7633 Kerényi K. u.

7632 Keszüi út 83-83/b

7632 Lahti u.

7633 Pollack M. u.

7633 Stadion u.

7633 Szántó K.J. u.

18.

18. számú fogorvosi körzet:

7621 Apáca u.

7621 Barbakán kert

7621 Dischka Gy. u.

7632 Enyezd út

7624 Esze T. u.

7621 Ferencesek utcája

7624 Ferencesek utcája

7623 Indóház tér

7621 Janus P. u.

7621 Jókai tér

7622 Jókai u. 35-37

7621 Káptalan u.

7621 Mátyás király u.

7632 Németh L. u. 30-34

7623 Rákóczi út 2-44

7621 Rákóczi út 1-39/D

7623 Rákóczi út 39/B

7623 Szabadság u. 1-53

20-60

2-16

7624 Szent István tér

7621 Szent István tér

7621 Szepesy Ignác u.

7621 Széchenyi tér

7621 Várady A. u.

7621 Vörösmarty u.

7621 Zrínyi M. u.

19.

19. számú fogorvosi körzet:

7630 Andrássy út

7630 Arasz u.

7630 Barázda u.

7627 Bányász u.

7628 Bogádi út

7630 Bor u.

7630 Bóbita u.

7630 Buzsáki I. u.

7630 Cinege dűlő

7628 Danitz puszta

7630 Deák F. u.

7628 Eperfás út

7630 Fátyol u.

7630 Feketerigó u.

7630 Fészek u.

7630 Hamvas u.

7630 Hegedűs János u.

7628 Homokvölgy u.

7630 Kakukk u.

7630 Karancs u.

7630 Kilátó u.

7630 Koksz u.

7630 Mókus u.

7630 Nagykozári út

7630 Napkelet u.

7632 Németh L. u. 10-28

7630 Németh Márton u.

7630 Palahegy u.

7630 Pala köz

7635 Panoráma dűlő

7630 Panoráma u.

7628 Pécsváradi út

7630 Pécsváradi út

7630 Présház u.

7630 Rezgő u.

7630 Róka u.

7630 Sövény u.

7630 Szirom u.

7630 Szöcske u.

7630 Zsák u.

20.

20. számú fogorvosi körzet:

7626 Alsóbalokány u.

7630 Álmos u.

7630 Basamalom dűlő

7630 Csaba u.

7630 Edison u.

7636 Fenyer dűlő

7630 Fürj u.

7630 Gerle u.

7630 Géza u.

7630 Gomba u.

7630 Gyár u.

7630 Gyula u.

7630 Házgyár utca

7630 Huba u.

7630 Kastély u.

7636 Kerülő u

7630 Kisbalokány dűlő

7630 Magtár u.

7630 Mohácsi út

7630 Moticska József utca

7622 Nagybalokány dűlő

7630 Nagyhidi út

7636 Polgárszőlő u.

7630 Remény u.

7630 Rigó u

7630 Salakhegyi út

7630 Tétény u.

7636 Szaturnusz u.

7630 Táltos u.

7622 Universitas u. 4-végig

1-végig

7630 Üszögi kiserdő

7630 Üszögi víztároló

7630 Üszögpuszta

7630 Vándor u.

7630 Weöres Sándor utca

21.

21. számú fogorvosi körzet:

7636 Akácos sor

7636 Alsó u.

7621 Boltív köz

7621 Citrom u.

7636 Felső u.

7631 Felső u.

7632 Fülep L. u. 2-4

7636 Gadó u.

7621 Gábor u.

7636 Hajlat u.

7621 Irgalmasok utcája

7621 János u.

7621 Jókai u. 2-10

1-25

7621 Kazinczy u.

7626 Király u. 4-38

7621 Király u. 4-46

7621 Király u. 1-47

7636 Kis u.

7621 Lyceum u.

7636 Neumann János u.

7632 Nyugati Kőhíd dűlő

7621 Perczel M. u.

7636 Szentegyház u.

7621 Színház tér

7621 Teréz u.

7621 Városház köz

7636 Barényi Béla u.

7636 Déri Miksa u.

7636 Galamb József u.

7636 Simonyi Károly u.

Keszü Község

22.

22. számú fogorvosi körzet:

7636 Akácfa köz

7625 Antal u.

7625 Aranyoskút tér

7625 Derkovits u.

7625 Gergely u.

7625 Hatház u.

7621 Hunyadi J. u. 2-8

1-9

7625 Ignác u.

7636 Illyés Gy. út 42-80

15-43

7625 Ilona u.

7625 István u.

7625 Juhász Gy. u.

7625 Kálmán u.

7625 Kálvária u. 22-végig

1-85/2

7625 Mandula u.

7636 Málom-hegyi út

7625 Mecsek u.

7621 Megye u.

7625 Mihály u.

7625 Nap u.

7625 Nyíl köz

7625 Nyúl u.

7625 Ótemető u.

7621 Papnövelde köz

7625 Szőlő u. 2-48/2

1-61

7625 Tinódi u.

7625 Virág u.

Gyód Község

23.

23. számú fogorvosi körzet:

7622 Alsó-Malom u.

7622 Bacsó B. u.

7621 Bercsényi u.

7630 Boglárka u.

7622 Czinderi u.

7622 Dohány u.

7621 Dóm tér

7621 Eötvös u.

7621 Flórián tér

7621 Fürdő u.

7622 Fűzfa u.

7623 Gizella u.

7621 Goldmark K. u.

7622 Gyöngy u.

7621 Hal tér

7622 Jánosi Engel Adolf tér

7622 Jogász u.

7621 Kisfaludy S. u.

7626 Koller u.

7628 Lejtő dűlő

7626 Lenke u.

7632 Maléter P. út 36-78

7621 Munkácsy M. u.

7622,7623 Nagy L. király útja

7622 Nyírfa u.

7621 Opris Péter tér

7622 Pipacs u.

7634 Repkény dűlő

7621 Séta tér

7625 Szentágothai János sétány

7632 Sztárai Mihály út

7621 Tímár u. 7-31/A

2-34

7621 Toldi M. u.

7622 Vargha D. u.

7622 Vasvári Pál u.

Pogány Község

24.

24. számú fogorvosi körzet:

7634 Akó dűlő

7634 Aszú dűlő

7634 Áfonya u.

7634 Állomás u.

7634 Árvácska u.

7634 Bajmi dűlő

7634 Bajmi köz

7634 Bakterkert dűlő

7634 Batifejtő u.

7634 Baranya u.

7634 Benczúr u.

7634 Boldogasszony-völgy

7634 Borostyán u.

7634 Brassó u.

7634 Cincér dűlő

7634 Cirfandli u.

7634 Csap dűlő

7634 Csap köz

7634 Cseralja dűlő

7634 Cseralja u.

7634 Cserkúti út

7634 Dulimán dűlő

7634 Dzsámi u.

7634 Ezerjó dűlő

7634 Ércbányász u.

7634 Felhő u.

7634 Fogadó u.

7634 Forrás dűlő

7634 Fő u.

7634 Fürt dűlő

7634 Galagonya dűlő

7634 Gátaljai utca

7634 Gyöngyvirág u.

7634 Hajnalka u.

7634 Harmat köz

7634 Hegymeg dűlő

7634 Homokkő u

7634 Hordós dűlő

7634 Hordós köz

7634 Horhos dűlő

7634 Hurok u.

7634 Kacs dűlő

7634 Karó dűlő

7634 Kápolna domb

7634 Kecske-Domb

7634 Kertes dűlő

7634 Keszeg sor

7634 Kétágú u.

7634 Kis-Máli út

7634 Kislőtér u.

7634 Kodó dűlő

7634 Koma dűlő

7634 Korsó dűlő

7634 Korsó u.

7634 Kovács B. u.

7634 Kovácstelepi Sportpálya

7634 Kutató dűlő

7634 Liliom u.

7634 Lőtér dűlő

7634 Makay I. út

7634 Makkos dűlő

7634 Makra-Tető dűlő

7634 Makra dűlő

7634 Malom-Cseri út

7634 Mályva u.

7634 Mária köz

7634 Mezsgye dűlő

7634 Minda u.

7634 Monostor u.

7634 Muskotály dűlő

7634 Must dűlő

7634 Nagy-Máli út

7634 Nagymegye dűlő

7634 Nagy-Zsebei út

7634 Napsugár u.

7634 Nektár köz

7634 Nyugati Ipari út

7634 Örs u.

7634 Őszirózsa u.

7634 Pálca u.

7634 Parány u.

7634 Parlag dűlő

7634 Pálma u.

7634 Pásztor-Föld

7634 Pellérdi út 32-végig

39-végig

7634 Pince sor

7634 Platán köz

7634 Platán u.

7634 Prés dűlő

7634 Rizling dűlő

7634 Rozmaring u.

7634 Sarkantyú u

7634 Sárkánytorok u.

7634 Sársom-völgy

7634 Sülevölgy

7634 Szabártos u.

7634 Szajkó u.

7634 Szarkaláb u.

7634 Százszorszép u.

7634 Szellő u.

7634 Szentlőrinci út (kivéve 17 sz.)

7634 Szentmiklós dűlő

7634 Tompa dűlő

7634 Uzdóc u.

7634 Új fasor

7634 Ürög u.

7634 Ürögi fasor

7634 Vadrózsa u.

7634 Venyige dűlő

7634 Vöröskő u.

7634 Zodóföldi út

7634 Zsebe dűlő

7634 Zsebe -Kúti dűlő

7634 Zsebe-Tető u.

7634 Zsongorkő u.

25.

25. számú fogorvosi körzet:

7632 Aidinger J. út 26-28

1-39

7627 Alsógyükési út

7625 Barackos köz

7627 Bártfa u.

7627 Besenyő u.

7627 Égett-Hegyi út

7627 Felsőgyükési út

7627 Felsőhavi dűlő

7625 Gyopár u.

7627 Gyükés köz

7627 Havi-Hegyi út

7629 Hársfa út 2-24/2

56-120/1

7627 Hársfa út 1-191/1

7627 Hideg-Völgyi út

7625 Irma u.

7627 Jász u.

7627 Kapu dűlő

7627 Középgyükési út

7627 Kun u.

7625 Magyar u.

7627 Wass Albert út

7627 Munkád út

7627 Munkád köz

7627 Pécsbányatelepi út

7627 Rengeteg u.

7627 Rigóder út

7627 Szent Bertalan út

7627 Székely u.

7627 Tátra u.

7627 Török u.

7625 Zerge u.

7627 Zsigmond u.

26.

26. számú fogorvosi körzet:

7636 Akácfa dűlő

7626 Alsóhavi u.

7621 Anna u. 40

55

7621 Bástya u.

7636 Benke dűlő

7626 Béri Balogh Ádám u.

7622 Breuer Marcell sétány

7625 Cserző köz

7636 Csipke u.

7625 Domonkos u.

7626 Egyetem u.

7636 Fagyöngy u.

7636 Fáy A. u.

7621 Fellbach tér

7621 Felsőmalom u.

7625 Ferenc u.

7636 Illyés Gy. út 14-40

7625 Kálvária u. 2-20/2

7626 Könyök u.

7632 Kőhíd-tér

7636 Laufer dűlő

7626 Lánc u. 10-26

1-25

7621 Majorossy I. u.

7625 Majorossy I. u.

7632 Málomi út

7621 Nagyflórián u.

7622 Sport u.

7625 Szikla u.

7622 Universitas u. 2.

27.

27. számú fogorvosi körzet:

7635 Abaligeti út

7635 Alsómakár dűlő

7632 Apáczai Cs. J. krt.

7634 Árok dűlő

7635 Csalogány dűlő

7635 Cserfa köz

7635 Csurgó dűlő

7635 Csurgó köz

7635 Csurgó-tető dűlő

7634 Daru dűlő

7634 Denevér dűlő

7635 Fábián B. köz

7635 Fábián B. u.

7635 Felsőmakár dűlő

7635 Fogoly dűlő

7634 Hetesi köz

7635 Jakabhegyi út 40-82

47-75

7634 Keskeny dűlő

7634 Kismélyvölgy dűlő

7634 Kismélyvölgy-Hegyhát dűlő

7632 Kodolányi J. u. 5-41-ig

7635 Kotyogó dűlő

7639 Kökénypuszta

7635 Középdeindol köz

7635 Középdeindol-Hegyhát út

7635 Középdeindoli út

7634 Magyarürögi út

7635 Magyarürögi út

7635 Makár tető

7635 Makár-tető dűlő

7634 Mária dűlő

7635 Mecsekszentkút

7635 Mecsekszentkút Erdészház

7635 Nagydeindol-Hegyhát dűlő

7635 Nagydeindol-Köz dűlő

7635 Nagydeindol-tető dűlő

7635 Nagydeindoli u.

7634 Nagydeindoli u.

7635 Oldal dűlő

7635 Ökörszem dűlő

7634 Park u.

7634 Pelikán dűlő

7635 Pinty dűlő

7635 Ranga László út

7634 Sárgarigó dűlő

7635 Seregély dűlő

7635 Sólyom dűlő

7635 Szarvas dűlő

7635 Veréb dűlő

7635 Vizes dűlő

7634 Völgyi dűlő

7635 Vörösbegy dűlő.

28.

28. számú fogorvosi körzet:

7624 Angster József u. 12-32

25-39/d

7668 Antal malom

7635 Barackos út

7624 Barackvirág u.

7624 Boszorkány út

7624 Buday Dezső u.

7635 Bükkös-Tető

7624 Csillagvirág u.

7635 Erdész u. 2-16

1-57

7668 Gyöngyöscsárda

7635 Hattyú u.

7624 Herman O. u.

7639 Időjós út

7635 Jonatán köz

7624 Jurisics M. u. 30-48

7-65

7635 Kisszkókó dűlő

7635 Kőbánya dűlő

7636 Kökényi út

7635 Kutas köz

7668 Loncsármalom

7635 Mandulás köz

7635 Meredek köz

7624 Mogyorós köz

7635 Nagyszkókó köz

7635 Nagyszkókói út

7624 Napvirág u.

7632 Németh L. u. 36-42

7635 Rózsahegyi út

7635 Rózsa-Völgyi út

7624 Sáfrány u.

7635 Sziklás dűlő

7635 Szkókó-Tető köz

7635 Szkókó tető dűlő

7624 Taizs Mihály u.

7635 Tölgyfa köz

7635 Török köz

7635 Törpe u.

7632 Wallenstein Z. u.

Kökény Község

29.

29. számú fogorvosi körzet:

7624 Angster J. u. 2-10/b

1-23/c

7624 Bartók B. u.

7635 Bárány tető

7624 Bárány út

7624 Bornemissza G. u.

7635 Csortos Gyula u. 2-52

1-49

7624 Damjanich. u. 2-30/c

1-19

7632 Esztergályos J. u. 1-végig

7624 Fejér Lipót u.

7632 Fülep L. u. 6-32

7624 Jurisics M. u. 2-28

1-5

7624 Kacsóh P. u.

7624 Szegfű u.

7632 Uitz B. u.

7624 Zsolt u.

30.

30. számú fogorvosi körzet:

7624 Alkotmány u. 2-44

1-65

7624 Attila u.

7624 Barbakán tér

7624 Báthory u.

7632 Boros István u.

7624 Forbát Alfréd u.

7624 Klimó Gy. u.

7624 Kodály Z. u. 2-20

1-végig

7632 Littke J. u.

7624 Sánc u.

7624 Tábor köz

7624 Tábor u.

31.

31. számú fogorvosi körzet:

7636 Derék-réti út

7632 Esztergályos J. u. 2-42

7633 Esztergár L. u. 2-6

1-11

7636 Kenderföld u.

7636 Kis-Réti út

7636 Malomvölgyi út 2-40

1-19

23-71

32.

32. számú fogorvosi körzet:

7636 Arányosi út

7636 Csemete átjáró

7633 Hajnóczy út

7633 Kőrösi Cs. S. u.

7636 Mécsvirág u.

7636 Szabadföldi Tanya

7632 Tildy Z. u. 1-47

7636 Tildy Z. u. 37

7633 Ybl M. u. 1-5/A

33.

33. számú fogorvosi körzet:

7633 Bánki D. út 2-végig

1-15/B

7633 Berze Nagy János u.

7632 Eszék u. 31-végig

2

7632 Nagy I. út 46-62

7633 Páfrány u. 23-25

29-végig

7633 Péchy B. tér.

7633 Veress E. u.

Orfű Község

34.

34. számú fogorvosi körzet:

7633 Ajtósi D. u.

7623 Alkony u.

7623 Atléta u.

7623 Bolygó u.

7623 Csend u.

7633 Építők útja 6-90

11-51

7633 Jedlik Á. u.

7633 Magyar L. u.

7623 Megyeri út 28-44

29-57

7631 Megyeri út 48-84

51-55

7633 Radnóti M. u. 2-végig

1-7/b

7623 Szív u.

7623 Tompa M. u. 20-64

19-57

7623 Tulipán u.

7623 Ungvár u. 24-40

31-47

7623 Űrhajós u.

7623 Vas Gereben u. 38-70

41-57

7633 Ybl M. u. 8-12/b

7-9

Pellérd Község

35.

35. számú fogorvosi körzet:

7623 Dárda u.

7632 Fazekas M. u.

7628 Honvéd köz

7624 Honvéd u.

7623 Martyn Ferenc u.

7623 Kandó K. u.

7623 Kassa u.

7623 Kolozsvár u.

7631 Közraktár u.

7623 Mártírok u. 2-70

1-7

17-57

7632 Nagy I. u. 35-41

55-69

7623 Nagyszeben u.

7623 Semmelweis u. 32-36

15-27

7623 Szilágyi D. u. 40-58

21-89

7633 Szilárd Leó Park

7622 Vasút u.

7636 Visnya E. u.

36.

36. számú fogorvosi körzet:

7633 Endresz Gy. u.

7632 Fellbach u.

7633 Gosztonyi Gy. u.

7623 Hal József u.

7632 Nagy I. u. 64-126

7624 Szűk u.

7631 Árnyas liget

7632 Fésűs u.

37.

37. számú fogorvosi körzet:

7635 Aranyhegyi dűlő

7623 Athinay u.

7635 Bagoly dűlő

7635 Bálics dűlő

7635 Bálics-tető dűlő

7624 Bálicsi út

7635 Bálicsi út

7635 Bodzás köz

7635 Cinke dűlő

7635 Cseresznyés köz

7635 Csobolyó dűlő

7635 Csoronika dűlő

7635 Csóka dűlő

7635 Donátus köz

7635 Donátusi út

7635 Epres köz

7635 Erdész köz

7635 Erdész u. 18-56

59-153

7633 Erkel F. u.

7624 Édesanyák útja

7635 Fakopács köz

7633 Faludi Ferenc u.

7635 Fácán dűlő

7635 Fecske dűlő

7635 Fekete u.

7624 Fogaras u.

7635 Forduló köz

7635 Füge dűlő

7635 Gólya dűlő

7635 Görbe dűlő

7635 Harkály dűlő

7635 Holló dűlő

7624 Homok u.

7623 Huszár u.

7624 Ifjúság útja 2-34/b

7624 Jakabhegyi út 2-14

1-17

7635 Jakabhegyi út 6-38/B

19-43

7635 Karvaly dűlő

7635 Kisdeindol dűlő

7635 Kisdeindol köz

7635 Kisdeindol hegyhát dűlő

7635 Kisdeindol hegyhát köz

7635 Kisdeindol tető

7635 Kisdeindoli út

7635 Kökényes köz

7635 Körtés köz

7635 Köves köz

7635 Középmakár dűlő

7633 Lázár V. u.

7635 Lepke dűlő

7633 Lotz K. u.

7623 Lovarda u.

7633 Lugos u.

7633 Madarász Viktor u.

7635 Meggyes köz

7624 Mikes K. u.

7623 Móré F. u.

7624 Pacsirta u.

7635 Pacsirta

7635 Páva dűlő

7624 Rodostó u.

7635 Sas dűlő

7635 Szamóca dűlő

7624 Steinmetz kapitány tér

7635 Szilfa köz

7635 Szilvás köz

7635 Szurdok dűlő

7635 Szurdok köz

7633 Tüzér u. 2-8

1-5

7635 Varjú dűlő

7635 Vércse dűlő

7635 Víztároló dűlő

7624 Zichy Gy. u.

7635 Zurna dűlő

Abaliget Község

38.

38. számú fogorvosi körzet:

7634 Ászok dűlő

7634 Bajmi-Tető dűlő

7634 Bogár dűlő

7635 Bokály dűlő

7634 Bolgár köz

7634 Boróka dűlő

7634 Cserebogár dűlő

7634 Darázs dűlő

7634 Dongó dűlő

7634 Éger köz

7634 Égervölgy

7634 Fülemüle u.

7634 Gerbera u.

7634 Gém u.

7634 Hangya dűlő

7634 Héja dűlő

7634 Kamilla köz

7634 Kócsag köz

7634 Kócsag u.

7634 Kővirág u.

7634 Lajkó köz

7634 Lankás út

7634 Menta dűlő

7634 Menta köz

7634 Meredek dűlő

7634 Mikolai út

7634 Muskátli u.

7634 Nefelejcs u.

7634 Pázmány P. u.

7634 Pellérdi út 2-30

1-37

7634 Pillangó dűlő

7634 Rácvárosi út

7634 Rácváros előtt egyéb

7634 Sármány dűlő

7634 Sáska dűlő

7634 Sirály köz

7634 Sirály u.

7632 Szabó E. tér

7634 Szalonka dűlő

7635 Szarka dűlő

7624 Szigeti út 12-90

13-55

7633 Szigeti út 13-93

7634 Szöcske dűlő

7634 Szőlész dűlő

7634 Szúnyog dűlő

7634 Templom köz

7624 Tiborc u. 2-30

1-33

7634 Tücsök dűlő

7634 Ugar dűlő

7634 Ürögi határút

Kovácsszénája község

39.

39. számú fogorvosi körzet:

7622 48-as tér

7626 Ady E. u.

7625 Ágoston tér

7625 Ágota u.

7625 Barátúr u.

7625 Boldizsár u.

7625 Bosnyák u.

7625 Böck János u.

7626 Dugonics u.

7630 Eck Imre sétány

7626 Endre u. 2-14

1-11

7626 Erzsébet u.

7626 Farkas István u.

7625 Felsőhavi u.

7626 Felsővámház u.

7626 Fischer Béla u.

7625 Gáspár u.

7625 Havihegy u.

7625 Hegyalja u.

7626 Hold u.

7626 Katalin u.

7625 Kisboldogasszony u.

7626 Kiss Ernő u. 2-30

1-31

7625 Losonc u.

7625 Majtényi F. u.

7626 Márton u.

7625 Menyhért u.

7622 Nagy Lajos u.

7626 Nagy Lajos u.

7626 Orsolya u.

7626 Sándor u.

7625 Törekvés u.

7625 Vince u.

7626 Vöröskereszt u.

7630 Zsolnay V. u. 1-9

4-30

7622 Zsolnay V. u. 2-40

40.

40. számú fogorvosi körzet:

7627 Bánom köz

7626 Béla u.

7627 Bokor u. 18-végig

1-47

7626 Búza tér

7627 Cassian u.

7626 Csillag köz

7626 Csillag u.

7626 Délibáb u.

7626 Endre u. 16

13-17

7626 Felsőbalokány u.

7627 Hajnal u.

7629 Hársfa út 26-54

7628 Hegyes köz

7628 Hegy-Mezői út

7627 Bazsarózsa u.

7627 Kapu köz

7627 Kert u.

7621 Király u. 48-78/B

49-93

7626 Király u. 50-78

53-93

7627 Kispiricsizma dűlő

7626 Kiss E. u. 32-60

33-57

7626 Lánc u. 2-8/D

7626 Mathiász János utca

7627 Pósa L u.

7626 Rippl R. u.

7627 Sarló u.

7627 Sellő u.

7627 Sorház u.

7627 Szeder u.

7627 Szivárvány u.

7627 Torda u. 2-28

1-23

7627 Tündér u.

7626 Újvilág u. 2-36/2

1-25/1

7626 Vadász u.

7627 Vadász u.

41.

41. számú fogorvosi körzet:

7629 Aknász u.

7626 Alsóvámház u.

7627 Avar u.

7629 Balassa Bálint u.

7630 Bányavasút u.

7630 Baranyavár u.

7630 Basamalom út

7627 Bokor u. 2-16

49-végig

7630 Bulgár u.

7629 Búzavirág u.

7630 Cinka Panna u.

7630 Dagály u.

7630 Dankó P. u.

7630 Diósi út

7630 Ditz-Malom u.

7629 Dobó I. u. 2-96

1-77

7630 Előd u.

7630 Engel János József u.

7630 Eozin u.

7630 Eper u.

7630 Gyöngyösi István u.

7626 Halász u.

7691 Haris köz

7629 Hegedüs M. u.

7691 Indás köz

7691 Kerékhegyi út

7630 Kiskőszeg u.

7626 Kiss E. u. 62-76

59-71

7691 Kis-Köves dűlő

7629 Komjáth A. u.

7629 Komlói út 2-36

7629 Kölcsey F. u.

7691 Kuvik köz

7626 Ledina park

7629 Madas József u.

7626 Major u.

7630 Mészkemence u.

7691 Morgyáni út

7630 Nárcisz u.

7629 Nemzetőr u.

7630 Névtelen u.

7630 Pélmonostor u.

7627 Puskin tér

7627 Rigóderalja u.

7627 Szántó László u.

7629 Szondy Gy. u.

7629 Testvériség u.

7630 Téglaház dűlő

7627 Torda u. 30-56

25-51

7629 Turini u.

7626 Újvilág u. 38-56

27-47

7630 Zsolnay V. u. 11-117

42-94

7622 Zsolnay V. u. 46

7629 Zsolnay V. u. 96

102-108

112-116

113-117

42.

42. számú fogorvosi körzet:

7629 Apafi u.

7629 Bocskai u.

7635 Bocskor dűlő

7634 Cikk-Cakk u.

7621 Ciszterci köz

7629 Corvin u. 2-18

1-17

7629 Csekey István u.

7627 Csöpp u.

7635 Demokrácia u.

7627 Derűs u.

7627 Diós dűlő

7629 Dobó I. u. 79-89

7625 Domb u.

7629 Dominika u.

7627 Dózsa Gy. u.

7627 Dömörkapui Turistaház

7635 Dömörkapui út

7629 Feketegyémánt tér

7635 Fürkész dűlő

7629 Gábor Á. u.

7627 Hétvezér u.

7635 Kantavári Erdészház

7635 Kardos úti menedékház

7629 Kígyó u. 2-6

16-végig

1-5

17-végig

7629 Kishegyi dűlő

7629 Komlói út 38-58

1-63

7629 Kormoskősor

7621 Kossuth tér

7629 Kőrös u.

7630 Matheovits F. u.

7627 Meszes dűlő

7635 Miléva út

7635 Misina tető

7630 Nyomda u.

7629 Papkert u. 2-38

1-15

7627 Piroska u.

7635 Pityóka köz

7635 Rezeda dűlő

7635 Szaniszló út

7635 Tüke u.

7629 Vajda J. u.

7629 Viktória park

43.

43. számú fogorvosi körzet:

7627 András u.

7627 András-Akna

7627 Bittner A. út

7627 Blaha L. u.

7627 Borbálatelep

7627 Csákány u.

7627 Csárda u.

7627 Czerékvölgy

7627 Debreczeni Márton u.

7629 Fehérhegyi út

7629 Feitig Imre u.

7627 Flórián u.

7627 Gesztenyés dűlő

7627 Gesztenyés u.

7627 Gödör u.

7629 Hársfa út 122-262

7627 Hársfa u. 193-273

7627 Kanyar u.

7627 Káposztásvölgyi út

7627 Károly tér

7627 Károly u.

7629 Kígyó u. 8-14

7-15

7628 Kisgyőr iskola

7624 Kórház tér

7627 Kórház u.

7627 Körmöcz u.

7627 Lámpásvölgyi út

7627 Matakovits u.

7627 Május 1 u.

7627 Mécses utca

7627 Muskotály u.

7627 Nagybányarétivölgy

7627 Nagymeszes dűlő

7629 Papkert u. 40-52

17-67/2

7629 Perr Viktor u.

7627 Rákos L. u.

7627 Selmecz u.

7627 Sétatér u.

7628 Szabadságharc u.

7627 Széchenyi akna

7629 Szieberth Róbert u.

7629 Teleki Blanka u.

7628 Thököly út

7627 Vadvirág u.

7628 Vájár köz

7627 Veterán u.

7628 Wesselényi u.

7627 Zöldellő u.

44.

44. számú fogorvosi körzet:

7628 Árpádtető

7628 Átjáró út

7628 Baltika u.

7629 Corvin u. 19-25

7628 Csiperke utca

7628 Fejlődés u.

7629 Pákolitz István u. 2-24

1-29

7628 Füst u.

7628 Hamerli Imre u.

7628 György-Akna

7628 Györgytelep

7628 Hősök tere

7628 Ibolya u.

7628 István-Akna

7628 Józsefháza

7628 Katona J. u. 2-24

1-23

7629 Keller János u.

7628 Királykerti út

7628 Kolónia u.

7629 Komlói út 65-69

7628 Komlói út 151-243

178-216

7628 Lapisi út

7628 Margit u.

7628 Melegmányi út

7628 Ember Kálmán u.

7628 Óvoda u.

7628 Pék sor

7635 Remeteréti út

7628 Szent Borbála u.

7629 Szeptember 6. tér

7628 Tárna u.

7628 Török István u.

7635 Tubesi út

7628 Tűzoltó u.

45.

45. számú fogorvosi körzet:

7624 Alkotmány u 77.

7623 Apponyi Albert tér

7631 Barka u.

7639 Csontos dűlő

7639 Galilei u.

7634 Hóvirág u.

7634 Jácint u.

7634 Jázmin u.

7635 Kardos u.

7635 Karsztos dűlő

7634 Levendula u.

7628 Lóci u.

7636 Malomvölgyi u. 21.

7623 Mártírok útja 9.

7639 Pascal u.

7634 Páfrány u. 2-46-ig páros oldal

7623 Szabadság u. 18.

7624 Szent István tér 13.

7634 Szentlőrinci út 17.

7629 Szondy György sétány

7633 Szőnyi O. u.

7621 Tímár u. 5.

7633 Türr I. u.

7623 Tüzér u. 7.

7624 Xavér u. 10.

7633 Ybl M. u. 4-6.

7633 Zipernovszky K. u.

7625 Zsomboly u.

4. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Védőnői körzetek

1.

1. számú védőnői körzet:

7622 48-as tér

7622 Bacsó Béla utca

7622 Bajcsy-Zsilinszky utca

7622 Batthyány utca

7621 Bercsényi utca

7621 Boltív köz

7622 Breuer Marcell sétány

7622 Czinderi utca

7622 Diófa utca

7622 Dohány utca

7623 Eperjes utca

7621 Felsőmalom utca

7621 Fürdő utca

7622 Fűzfa utca

7621 Gábor utca

7623 Gizella utca

7621 Goldmark Károly utca

7622 Gyöngy utca

7621 Hal tér

7623 Heim Pál utca

7623 Igló utca

7623 Indóház tér

7622 Ipar utca

7622 Jogász utca

7623 Jókai utca

7623 Kaffka Margit utca

7623 Kálvin utca

7622 Kopács utca

7621 Kisfaludy Sándor utca

7621 Kossuth tér

7622 Laskó utca

7622 Légszeszgyár utca

7622 Liszt Ferenc utca

7622 Lokomotív utca

7623 Lőcse utca

7621 Lyceum utca

7622 Móricz Zsigmond tér

7623 Móricz Zsigmond utca

7621 Munkácsy Mihály utca

7623 Nagy Lajos Király utca

7622 Nyírfa utca

7621 Perczel Miklós utca

7622 Pipacs utca

7623 Rákóczi út 1-55; 2-66.

7623 Rét utca

7622 Somogyi Béla utca

7622 Sport utca

7623 Szabadság utca

7623 Terracina tér

7621 Tímár utca

7621 Toldi Miklós utca

7622 Universitas utca

7622 Vargha Damján utca

7622 Vasvári Pál utca

7622 Zsinkó István utca

7761Magyarsarlós

Pécsi Református Óvoda

Városközponti Óvoda Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája

2.

2. számú védőnői körzet:

7623 Athinay út

7624 Alajos utca

7624 Alkotmány utca 1-65; 2-44

7623 Hal József utca

7624 Honvéd utca

7624 Hungária utca

7623 József Attila utca 26-40

7624 Kóczián Sándor utca

7623 Madách Imre utca

7623 Megyeri tér

7623 Mezőszél utca

7623 Móré Fülöp utca

7624 Nagy Jenő utca

7624 Őz utca

7624 Petőfi utca 1-59; 2-68

7627 Rókus sétány

7624 Rókus utca

7624 Steinmetz kapitány tér

7624 Szigeti út 1-31; 2-10

7624 Zója utca

Nyugati Városrész Óvoda Nagy Jenő úti és Mezőszél Úti Tagóvodája

3.

3. számú védőnői körzet:

7628 Agancs dűlő

7628 Arany János utca

7628 Árpád utca

7628 Átjáró út

7628 Átlós köz

7628 Auróra utca

7627 Bánomi utca

7628 Bányász vértanúk útja

7628 Barátság utca

7628 Borz dűlő

7628 Botond utca

7628 Bródy Sándor utca

7628 Csapó János utca

7628 Cserbokros dűlő

7628 Csille-köz

7628 Csók István utca

7628 Csokonai utca

7628 Dobó Katalin utca

7628 Dobogó dűlő

7628 Egyenlőség köz

7628 Egyenlőség utca

7628 Eszperantó utca

7629 Feitig Imre utca

7628 Fosztó-völgyi út

7628 Gálic dűlő

7628 Gödrös dűlő

7628 Grőbel Emil utca

7628 Gyep dűlő

7628 Hannebeck Frigyes utca

7628 Határőr utca

7629 Hársfa út 254-273

7628 Hegyes köz

7628 Hegy-mezői út

7628 Hérics dűlő

7628 Homokgödör dűlő

7628 Hun utca

7628 Irinyi János utca

7628 Jószerencse utca

7628 Kacsoló dűlő

7628 Kápa köz

7629 Keller János utca

7628 Kinizsi utca

7628 Kiskerti dűlő

7628 Klapka utca

7628 Komlói út 62-176

7628 Komlói út 65-153

7628 Közép-hegy dűlő

7628 Krúdy Gyula utca

7628 Kunkori köz

7628 Lehel utca

7628 Lejtő dűlő

7628 Lóci utca

7628 Mélyút dűlő

7628 Mérő köz

7628 Őr-hegyi út

7628 Őzgida köz

7628 Pacca dűlő

7628 Perényi utca

7628 Picurka köz

7628 Pincemester dűlő

7628 Pincemester köz

7628 Pincér dűlő

7628 Sarkos dűlő

7628 Sudár István utca

7628 Szabadságharc utca

7628 Szabolcs emlékpark

7628 Szabolcs-hegyi út

7629 Szabolcsi út

7628 Széles út

7628 Szélső út

7628 Szénhordó köz

7628 Szénispán útja

7628 Szil-réti köz

7628 Szőlőfej dűlő

7628 Szőlőhegyi út

7628 Szüret utca

7628 Thököly út

7628 Tolnai József utca

7628 Vájár köz

7628 Vasfű dűlő

7628 Wesselényi utca

7628 Zergevirág dűlő

Keleti Városrészi Óvoda Eszperantó Utcai Tagóvodája

4.

5. számú védőnői körzet:

7635 Alsómakár dűlő

7624 Batsányi utca

7633 Bihari János utca

7633 Dombay János utca

7624 Egres utca

7633 Endresz György utca

7633 Erkel Ferenc utca

7633 Építők útja páratlan oldal

7633 Faludi Ferenc utca

7624 Fogaras utca

7633 Gosztonyi Gyula utca

7624 Gyümölcs utca

7624 Homok utca

7623 Huszár

7624 Kürt utca

7633 Lázár Vilmos utca

7633 Lotz Károly utca

7623 Lovarda utca

7633 Lugos utca

7633 Madarász Viktor utca

7624 Málna utca

7624 Meggyfa utca

7624 Mikes Kelemen utca

7633 Nendtvich Andor út

7633 Radnóti Miklós utca

7633 Szántó Kovács János utca

7633 Szigeti út 12-164; 37-93

7634 Szigeti vám

7624 Szűk utca

7624 Tiborc köz

7624 Tiborc utca

7633 Tüzér utca 1-3

Nyugati Városrész Óvoda Radnóti Utcai Tagóvodája

Pécsi Tudományegyetem Óvoda

5.

6. számú védőnői körzet:

7636 Akácfa dűlő

7636 Akácfa-köz

7636 Benke dűlő

7636 Csipke utca

7636 Fáy András utca

7636 Fenyer dűlő

7636 Gadó utca 1-23

7639 Galilei utca

7632 II. János Pál út

7636 Illyés Gyula út végig

7631 Keleti kőhíd dűlő

7636 Kéméndi sor

7636 Kerülő út

7636 Laufer dűlő

7636 Málom-hegyi út

7636 Mécsvirág utca

7632 Nyugati kőhíd dűlő

7639 Pascal utca

7636 Polgárszőlő utca

Nyugati Városrész Óvoda Közraktár Utcai Sportóvodája

6.

7. számú védőnői körzet:

7624 Angster József utca

7624 Barackvirág utca

7635 Bárány tető

7634 Bárány út

7624 Bartók Béla utca

7624 Bornemissza Gergely utca

7624 Boszorkány út

7624 Buday Dezső utca

7635 Bükkös-tető

7624 Csillagvirág utca

7635 Csortos Gyula utca

7624 Damjanich utca

7635 Erdész köz

7635 Erdész utca

7624 Fejér Lipót utca

7635 Fürkész dűlő

7624 Herman Ottó utca

7635 Jonatán köz

7624 Jurisics Miklós utca

7624 Kacsóh Pongrác utca

7635 Kisszkókó dűlő

7635 Kőbánya dűlő

7635 Kutas köz

7635 Mandulás köz

7635 Meredek köz

7624 Mogyorós köz

7635 Nagyszkókó köz

7635 Nagyszkókói út

7624 Napvirág utca

7624 Radnics utca

7624 Sáfrány utca

7624 Szegfű utca

7635 Szkókó tető dűlő

7635 Szkókó tető köz

7624 Taizs Mihály utca

7635 Tölgyfa köz

7635 Török köz

7624 Zsolt utca

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai Tagóvodája

7.

8. számú védőnői körzet:

7634 Alsó-hegyi dűlő

7634 Ászok dűlő

7634 Benczúr Gyula utca

7634 Bajmi dűlő

7634 Bajmi köz

7634 Bajmi-tető dűlő

7634 Bíbic dűlő

7634 Bogár dűlő

7634 Cincér dűlő

7634 Cseralja dűlő

7634 Cseralja utca

7634 Cserebogár dűlő

7634 Cserebogár köz

7634 Daru dűlő

7634 Dongó dűlő

7634 Dzsámi utca

7634 Fő utca

7634 Gém utca

7634 Hangya dűlő

7634 Héja dűlő

7634 Hordós dűlő

7634 Lőtér dűlő

7634 Kamilla köz

7634 Keskeny dűlő

7634 Kovács Béla utca

7634 Makkos dűlő

7634 Mária dűlő

7634 Mária köz

7634 Menta dűlő

7634 Menta-köz

7634 Meredek dűlő

7634 Muskátli utca

7634 Nefelejcs utca

7634 Örs utca

7634 Parlag dűlő

7634 Pázmány Péter utca

7634 Pelikán dűlő

7634 Pillangó dűlő

7634 Rácváros előtt

7634 Repkény dűlő

7634 Sárgarigó dűlő

7634 Sármány dűlő

7634 Sáska dűlő

7634 Szalonka dűlő

7635 Szarka dűlő

7634 Szöcske dűlő

7634 Szőlész dűlő

7634 Szőlész köz

7634 Szúnyog dűlő

7634 Tücsök dűlő

7634 Ugar dűlő

7634 Ürögi határ-út

7634 Zsurló dűlő

Miroslav Krleza Horvát Óvoda

8.

9. számú védőnői körzet:

7634 Áfonya utca

7634 Akó dűlő

7634 Állomás utca

7634 Aszú dűlő

7634 Batifejtő utca

7634 Boldogasszony-völgy

7634 Boróka dűlő

7634 Cirfandli utca

7634 Csap dűlő

7634 Cserkúti út

7634 Dulimán dűlő

7634 Ezerjó dűlő

7634 Felhő utca

7634 Fogadó utca

7634 Forrás dűlő

7634 Fürt dűlő

7634 Galagonya dűlő

7634 Harmat köz

7634 Hegymeg dűlő

7634 Homokkő utca

7634 Hordós köz

7634 Hurok utca

7634 Kacs dűlő

7634 Kápolna domb

7634 Karó dűlő

7634 Kecske-domb

7634 Kertes dűlő

7634 Kétágú utca

7634 Kislőtér utca

7634 Kis-máli út

7634 Kodó dűlő

7634 Koma dűlő

7634 Korsó dűlő

7634 Korsó utca

7634 Kutató dűlő

7634 Makra dűlő

7634 Makra-tető dűlő

7634 Malom-cseri út

7634 Mezsgye dűlő

7634 Minda utca

7634 Muskotály dűlő

7634 Must dűlő

7634 Nagy-Máli út

7634 Nagymegye dűlő

7634 Nagy-zsebei út

7634 Napsugár utca

7634 Nektár köz

7634 Pálca utca

7634 Parány utca

7634 Pásztor-föld

7634 Pellérdi út

7634 Pincse sor

7634 Platán köz

7634 Platán utca

7634 Prés dűlő

7634 Rizling dűlő

7634 Sárkánytorok

7634 Sársom-völgy

7634 Szabártos utca

7634 Szajkó utca

7634 Szederinda köz

7634 Szellő utca

7634 Szentlőrinci út

7634 Szentmiklós dűlő

7634 Tompa dűlő

7634 Tortyogói út

7634 Új fasor

7634 Uzdóc utca

7634 Venyige dűlő

7634 Vöröskő utca

7634 Zodóföldi út

7634 Zsebe dűlő

7634 Zsebe-kúti dűlő

7634 Zsebe-tető utca

7634 Zsongorkő utca

Nyugati Városrész Óvoda Rácvárosi Úti Tagóvodája

9.

10. számú védőnői körzet:

7626 Ady Endre utca

7625 Ágoston tér

7625 Ágota utca

7626 Alsóhavi utca

7622 Alsó-malom utca

7621 Bástya utca

7626 Béri Balogh Ádám utca

7626 Erzsébet utca

7626 Búza tér

7625 Domb utca

7630 Eck Imre sétány

7626 Egyetem utca

7626 Farkas István utca

7626 Felsővámház utca

7626 Fischer Béla utca

7621 Flórián tér

7626 Harangöntő utca

7621 János utca

7626 Katalin utca

7621 Király utca 23-87; 26-78

7626 Koller utca

7626 Könyök utca

7626 Lánc utca

7626 Lenke utca

7625 Losonc utca

7626 Major utca

7621 Majorossy Imre utca 1-19; 2-16

7626 Márton utca

7626 Mathiász János utca

7622 Nagy Lajos utca

7622 Nagybalokány dűlő

7621 Nagyflórián utca 1-21; 2-20

7626 Orsolya utca

7622 Piac tér

7626 Rákóczi út 55-77; 68-72

7623 Terracina tér

7625 Törekvés utca

7630 Weöres Sándor utca

7622 Zsolnay Vilmos utca 1-39; 2-34

Keleti Városrész Óvoda Vargha Damján Utcai Tagóvodája

Keleti Városrész Óvoda Majorossy Imre Utcai Tagóvodája

10.

11. számú védőnői körzet:

7630 Andrássy út

7630 Arasz utca

7630 Bajor utca

7630 Bóbita utca

7628 Bogádi út

7630 Boglárka utca

7630 Bor utca

7630 Budai vám

7630 Buzsáki Imre utca

7630 Csengő utca

7628 Danitz puszta

7630 Deák Ferenc utca

7628 Eperfás út

7628 Felső-homok dűlő

7630 Fészek utca

7630 Francia utca

7628 Homoktető utca

7628 Homokvölgy utca

7630 Iparsziget utca

7630 Karancs utca

7630 Katus utca

7630 Kilátó utca

7630 Kilincs utca

7630 Koksz utca

7630 Nagykozári út 1-16

7630 Napkelet utca

7630 Németh Márton utca

7630 Nyáros utca

7630 Palahegy utca

7630 Pala köz

7630 Panoráma utca

7630 Pécsváradi út

7630 Róka utca

7630 Schroll József út

7630 Újhegyi főtér

7630 Üszögi út

7630 Vendég utca

7630 Zsák utca

Keleti Városrész Óvoda Buzsáki Imre utcai Tagóvodája

11.

12. számú védőnői körzet:

7632 Akác utca

7632 Ág utca

7632 Árnyas út

7632 Béke utca

7632 Berzsenyi Dániel utca

7632 Bimbó utca

7632 Bogár utca

7632 Bókai János utca

7632 Bokréta utca

7632 Boldog Özséb utca

7632 Bolyai Farkas utca

7632 Csalogány utca

7632 Egressy utca

7632 Erdély utca

7632 Északmegyer dűlő

7632 Faiskola utca

7632 Galamb utca

7632 Gárdonyi Géza

7632 Gyulai Pál utca

7632 Honvéd tér

7632 Jegenyés utca

7632 Karolina utca

7632 Kertész utca

7632 Kertváros utca

7632 Keszüi út 2-42; 1-45

7632 László utca

7632 Lomb utca

7632 Lőtér utca

7632 Megyeri út 63-139; 68-84

7632 Móra Ferenc utca

7632 Nagyárpádi út

7632 Nyárfa utca

7632 Orgona utca

7632 Pannónia utca

7632 Rakéta utca

7632 Rózsa utca

7622 Siklósi út 1-70

7632 Szent Erzsébet utca

7632 Szilva utca

7632 Szövetség utca

7632 Táncsics Mihály utca

7632 Templom tér

7632 Tolsztoj utca

7632 Tölgyes utca

7631 Tüskés dűlő

7631 Tüskésréti út 1-5

7632 Vágóhíd utca

7632 Vásártér utca

7632 Víg utca

7632 Viola utca

Kertvárosi Óvoda Bimbó utcai Tagóvodája

Orgonácska Alapítványi Óvoda

12.

13. számú védőnői körzet:

7632 Berek sétány

7632 Berek utca

7632 Diána tér

7632 Guinness Világrekord sétány

7632 Krisztina tér

7632 Lívia utca

7632 Viktória utca

7668 Keszü

Kék Elefánt Evangélikus Óvoda

13.

14. számú védőnői körzet:

7625 Antónia utca

7635 Ángyán János utca

7635 Ányos Pál utca

7625 Babits Mihály utca

7625 Bessenyei utca

7635 Cserfa köz

7635 Cserfa utca

7635 Demokrácia utca

7627 Dömörkapui turistaház

7635 Dömörkapui út

7635 Entz Béla út

7628 Fehérkuti turistaház

7625 Gebauer Ernő utca

7625 György utca

7627 Hideg-völgyi út

7625 Hunyadi János utca 13vég,14vég

7625 Juhász Gyula utca

7693 Kápolna tér

7625 Kaposvári út

7635 Kardos út

7635 Kardos úti menedékház

7635 Karsztos dűlő

7628 Lapisi út

7625 Magaslati út 26-tól

7635 Málics Ottó utca

7625 Mecsek utca

7628 Melegmányi út

7625 Miklós utca

7625 Mikszáth Kálmán utca

7635 Miléva út

7635 Misina tető

7625 Nyíl utca

7625 Nyúl köz

7625 Pálos dűlő

7635 Puskin utca

7625 Somfa utca

7625 Surányi Miklós út

7635 Szaniszló út

7635 Székely Bertalan út

7625 Szőlő utca 52-ig

7635 Tubesi út

7625 Vilmos utca

Szent Mór Katolikus Óvoda

Kiddi-Care Magánóvoda

14.

15. számú védőnői körzet:

7633 Aranycsapat utca

7634 Árvácska utca

7634 Bakterkert dűlő

7633 Bánki Donát utca

7634 Baranya utca

7634 Bázis köz

7634 Bázis út

7634 Bolgár köz

7634 Borostyán utca

7634 Brassó utca

7631 Éles dűlő

7634 Ércbányász utca

7633 Esztergár Lajos utca 1-17

7634 Gátaljai utca

7634 Gerbera utca

7634 Gyöngyvirág utca

7634 Hajnalka utca

7634 Hóvirág utca

7634 Jácint utca

7634 Jázmin utca

7634 Keszeg sor

7634 Kovácstelepi sportpálya

7634 Levendula utca

7634 Liliom utca

7634 Makay István út

7634 Mályva utca

7634 Mikolai út

7634 Monostor utca

7634 Nagy-Berki út

7634 Nyugati ipari út

7634 Őszirózsa utca

7624 Páfrány utca 1-25; 2-40.

7634 Pálma utca

7634 Rácvárosi út

7634 Rozmaring utca

7634 Sarkantyú utca

7634 Százszorszép utca

7634 Ürögi fasor

7634 Vadrózsa utca

7633 Zipernowsky Károly utca

Nyugati Városrész Óvoda Esztergár Lajos Utcai Tagóvodája

Nyugati Városrész Óvoda Zipernowsky Károly Utcai Tagóvodája

15.

16. számú védőnői körzet:

7625 Barátúr utca

7627 Bányász utca

7627 Besenyő utca

7625 Boldizsár utca

7625 Bosnyák utca

7625 Böck János utca

7627 Égett-hegyi út

7627 Felsőgyükési út

7627 Felsőhavi dűlő

7625 Felsőhavi utca

7625 Gáspár utca

7625 Gyopár utca

7627 Gyükés köz

7627 Havi dűlő

7627 Havi hegyi út

7625 Hegyalja utca 2-68; 1-51

7625 Hegyalja utca 53-70.

7625 Irma utca

7627 Jász utca

7627 Kapu dűlő

7627 Kapu köz

7625 Kisboldogasszony utca

7627 Középgyükési út

7627 Kun utca

7625 Magyar utca

7625 Majtényi Ferenc utca

7625 Menyhért utca

7627 Munkád út

7627 Munkád köz

7627 Rengeteg utca

7627 Sorház utca

7627 Székely utca

7627 Szent Bertalan út

7627 Tátra utca

7625 Tettye tér

7627 Török utca

7625 Vince utca

7627 Wass Albert út

7625 Zerge utca

7627 Zsigmond utca

7625 Zsomboly utca

Keleti Városrész Óvoda Bártfa Utcai Tagóvodája

16.

17. számú védőnői körzet:

7635 Csap köz

7691 Bányászlámpa utca

7691 Barát köz

7691 Bethlen Gábor utca

7691 Bogáncs dűlő

7691 Borász dűlő

7691 Bormérő dűlő

7691 Bózsa István utca

7691 Búzakalász utca

7691 Csap utca

7691 Csarnok-köz

7691 Csósi utca

7691 Dombos utca

7691 Erdei út

7691 Erdőalja utca

7691 Fatér utca

7691 Fenyő utca

7691 Földműves utca

7691 Gabona utca

7691 Gát utca

7691 Gilice sor

7691 Gubér köz

7691 Haris köz

7691 Határ utca

7691 Héber köz

7691 Indás köz

7691 Iparos utca

7691 Iskola-köz

7691 Kereszt utca

7691 Kis-köves dűlő

7691 Kis-köz

7691 Kósavölgyi út

7691 Kőbánya utca

7691 Kulcsos csárda

7691 Kút utca

7691 Kuvik köz

7691 Liget utca

7691 Máladó utca

7691 Mázsaház utca

7691 Mérleg utca

7691 Moha köz

7691 Monyorósdi-kút dűlő

7691 Muromi út

7691 Nevelő utca

7691 Nyest dűlő

7691 Őrmezei út

7691 Örvös dűlő

7691 Pajtás utca

7691 Pernecker István utca

7691 Puskás Tivadar utca

7691 Rücker -akna

7691 Rückeraknai út

7691 Sas utca

7691 Somogy utca

7691 Somoska utca

7691 Süveg utca

7691 Szemere Bertalan utca

7691 Széna utca

7691 Szenes utca

7691 Szödrös út

7691 Szövetkezet utca

7691 Támfa köz

7691 Toboz utca

7691 Tőtike dűlő

7691 Vargánya utca

7691 Vasas I. Külterület

7691 Veltelini dűlő

Keleti Városrész Óvoda Somogyi Tagóvodája

17.

18. számú védőnői körzet:

7635 Aranyhegyi dűlő

7635 Bocskor dűlő

7635 Bodzás köz

7635 Bokály dűlő

7635 Cinke dűlő

7635 Csóka dűlő

7635 Csurgó dűlő

7635 Csurgó-tető dűlő

7635 Donátus köz

7635 Donátusi út

7635 Epres köz

7635 Fábián Béla köz

7635 Fácán dűlő

7635 Fakopács köz

7635 Fecske dűlő

7635 Felsőmakár dűlő

7635 Fogoly dűlő

7635 Forduló köz

7635 Gólya dűlő

7635 Harkály dűlő

7635 Holló dűlő

7635 Karvaly dűlő

7635 Kisdeindol dűlő

7635 Kisdeindol köz

7635 Kisdeindol tető

7635 Kisdeindol Hegyhát köz

7635 Kisdeindoli út

7635 Kotyogó dűlő

7635 Kökényes köz

7635 Körtés köz

7635 Középdeindoli út

7635 Középmakár dűlő

7635 Makár tető dűlő

7635 Oldal dűlő

7634 Orom köz

7635 Ökörszem dűlő

7635 Panoráma dűlő

7635 Páva dűlő

7635 Pinty dűlő

7635 Pityóka köz

7635 Rezeda dűlő

7635 Sas dűlő

7635 Seregély dűlő

7635 Sólyom dűlő

7635 Szilvás köz

7635 Tüke utca

7635 Varjú dűlő

7635 Vércse dűlő

7635 Verőfény utca

7635 Víztároló dűlő

7634 Völgyi dűlő

7635 Vörösbegy dűlő

7635 Zurna dűlő

Városközponti Óvoda Budai Nagy Antal utca

18.

19. számú védőnői körzet:

7621 Anna utca

7625 Antal utca

7625 Derkovits utca

7625 Domonkos utca

7625 Ferenc utca

7625 Gergely utca

7625 Haas Mihály tér

7625 Hatház utca

7625 Ignácz utca

7625 Ilona utca

7625 István utca

7621 József utca

7625 Kálmán utca

7625 Kálvária utca

7621 Kazinczy utca

7621 Király utca 2-24; 1-21

7621 Kisflórián utca

7625 Kiss József utca

7621 Kossuth tér

7625 Magaslati út 2-54.

7621 Majorossy Imre utca 18-21 végig

7621 Mandula utca

7621 Mária utca

7621 Megye utca

7621 Megye köz

7621 Meredek utca

7621 Mihály utca

7621 Nagy Flórián utca 21-végig

7625 Nap utca

7625 Nyúl utca

7625 Ótemető utca

7621 Papnövelde köz

7621 Papnövelde utca

7625 Péter utca

7625 Szent Mór utca

7625 Szentágothai János sétány

7625 Szikla utca

7621 Színház tér

7625 Szőlő utca 54-től

7625 Tettye utca

7625 Tinódi utca

7621 Városház köz

7625 Virág utca

7625 Zidina

7625 Zöldfa utca

Tettye Völgye Waldorf Óvoda

19.

20. számú védőnői körzet:

7632 Apáczai Csere János körtér 7632 Csontváry utca

7632 Fazekas Mihály utca 7632 Fülep Lajos utca

7632 Maléter Pál út 2-56 7632 Nagy Imre út 17-23; 55-69; 35-41; páros 112-116

7632 Uitz Béla utca

Apáczai 2. sz. óvoda

20.

21. számú védőnői körzet:

7632 Csorba Győző utca

7636 Derék-réti út

7632 Eszék utca 25-55.

7632 Földes Ferenc utca

7636 Malomvölgyi út 1-9.

7632 Nagy Imre utca 82-110.

7632 Tildy Zoltán utca 1-27.

7632 Várkonyi Nándor utca

7636 Visnya Ernő utca

Apáczai Óvoda Csiribiri Óvoda

21.

22. számú védőnői körzet:

7631 Keleti Kőhíd dűlő

7631 Mánfai dűlő

7632 Nagy Ferenc tér

7632 Szabó Ervin tér

7632 Sztárai Mihály út

7632 Tildy Zoltán utca 10; 12; 29-67

7668 Gyód

Gyódi Óvoda, Iskola

22.

23. számú védőnői körzet:

7624 Alkotmány utca 65-75.

7621 Apáca utca

7625 Aradi Vértanúk útja

7625 Aranyoskút tér

7624 Attila utca

7621 Barbakán kert

7621 Ciszterci köz

7621 Citrom utca

7624 Barbakán tér

7639 Csontos dűlő

7621 Dischka Győző utca

7621 Dóm tér

7621 Eötvös utca

7624 Esze Tamás utca

7621 Fellbach tér

7622 Európa tér

7621 Ferencesek utcája

7624 Forbát Alfréd utca

7621 Graz tér

7621 Hunyadi János utca 1-11; 2-12

7621 Irgalmasok utcája

7621 Janus Pannonius utca

7622 Jánosi Engel Adolf tér

7621 Jókai tér

7621 Jókai utca 1-37; 2-28

7621 Káptalan utca

7625 Klebelsberg Kuno sétány

7624 Klimó György utca

7624 Kodály Zoltán utca

7621 Opris Péter tér

7624 Sánc utca

7621 Sétatér

7621 Széchenyi tér

7624 Szent István tér

7621 Szepesy Ignác utca

7624 Tábor utca

7624 Tábor köz

7621 Teréz utca

7621 Várady Antal utca

7621 Vörösmarty utca

7621 Zrínyi Miklós utca

7666 Pogány

Pogányi Óvoda, Mesepalota Kolping Óvoda

23.

24. sz. védőnői körzet:

7627 Bazsarózsa utca

7627 Bártfa utca

7626 Béla utca

7626 Csillag köz

7626 Csillag utca

7626 Délibáb utca

7626 Dugonics utca

7626 Endre utca

7627 Hajnal utca

7627 Hársfa 41-100.

7626 Hold utca

7627 Kispiricsizma dűlő

7626 Kiss Ernő utca

7626 Ledina park

7627 Pósa Lajos 42-75.

7626 Rippl Rónai utca

7627 Sarló utca

7626 Sándor utca

7627 Szeder utca

7627 Torda utca

7626 Újvilág utca

7626 Vadász utca 1-65; 2-40

7626 Vöröskereszt utca

Kishajó Baptista Óvoda

24.

25. sz. védőnői körzet:

7629 Corvin utca

7629 Feketegyémánt tér

7629 Hegedűs utca

7628 Kavicsos utca

7628 Keleti sor

7629 Kishegyi dűlő

7629 Komlói út 2-60.

7629 Kölcsey utca

7629 Pákolitz István utca

7628 Rosta dűlő

7629 Szeptember 6. tér

7629 Testvériség utca

7629 Turini utca

Keleti Városrész Óvoda Pákolitz István utcai tagóvodája

25.

26. számú védőnői körzet:

7635 Abaligeti út

7634 Árok dűlő

7634 Cikk-cakk utca

7635 Csalogány dűlő

7635 Cserfa köz

7635 Csurgó köz

7634 Darázs dűlő

7634 Denevér dűlő

7634 Éger köz

7634 Égervölgy

7635 Fábián Béla utca

7634 Fülemüle utca

7634 Hetesi köz

7634 Kismélyvölgy dűlő

7634 Kismélyvölgy-hegyhát dűlő

7634 Kócsag köz

7634 Kócsag utca

7634 Kővirág utca

7635 Középdeindol köz

7635 Középdeindol-hegyhát út

7634 Lajkó köz

7634 Lankás út

7634 Magyarürögi út

7635 Mecsekszentkút

7635 Mecsekszentkút Erdész Ház

7635 Nagydeindol-hegyhát dűlő

7635 Nagydeindoli utca

7635 Nagydeindol-köz dűlő

7635 Nagydeindol-tető dűlő

7634 Park utca

7635 Ranga László út

7635 Remeteréti út

7635 Rózsa-völgyi út

7634 Sirály köz

7634 Sirály utca

7635 Szarvas dűlő

7635 Szilfa köz

7635 Szurdok köz

7634 Templom köz

7634 Ürög utca

7635 Veréb dűlő

7635 Vizes dűlő

Nyugati Város Óvoda Istenkúti Tagóvodája

Mandulafa Waldorf Óvoda Istenkúti Waldorf Óvoda

26.

27. számú védőnői körzet:

7631 Acél utca

7631 Aranyvessző utca

7631 Árpa utca

7631 Átérő utca

7631 Barka utca

7631 Bojtár utca

7631 Boros utca

7631 Cserge dűlő

7631 Csikor Kálmán utca

7631 Díjasnyereg utca

7631 Elágazó út

7631 Ezis utca

7631 Ezüst u.

7631 Fagyal utca

7631 Fényes utca

7631 Fő tér

7631 Fürtöske utca

7631 Füvészkert út

7631 Gerendely út

7631 Gubacs utca

7631 Gyakorló utca

7631 Gyík utca

7631 Hagymás dűlő

7631 Hajmási út

7631 Harangszó utca

7631 Háromszögi utca

7631 Havas utca

7631 Horgas utca

7631 Hórukk-domb

7631 Horvát-földi dűlő

7631 Hosszú-földi utca

7631 Kanizsai Dorottya út

7631 Kaptató utca

7631 Kemény Zsigmond utca

7631 Kertszéli út

7631 Kincses út

7631 Kisbirtok dűlő

7631 Kispostavölgy tető

7631 Kiss János utca

7631 Körömvirág utca

7631 Köves-földi út

7631 Kukorica dűlő

7631 Kultúrház utca

7631 Lovász Pál tér

7631 Lucernás út

7631 Mátyás Flórián tér

7631 Mester utca

7631 Milinkó dűlő

7631 Nagypostavölgy alsó

7631 Nagypostavölgyi út

7631 Nagyréti út

7631 Naposdomb utca

7631 Naspolya utca

7631 Németh Béla utca

7631 Orom utca

7631 Paál László utca

7631 Pergekarli dűlő

7631 Persely út

7631 Platina utca

7631 Postagalamb utca

7631 Postamester utca

7631 Postavölgyi átjáró

7631 Postavölgyi út

7631 Remény puszta

7631 Rétszél utca

7631 Rétszél utca

7631 Réz utca

7631 Ribiszke dűlő

7631 Szérűskerti út

7631 Szitakötő utca

7631 Tanító utca

7631 Tető út

7631 Udvardi út

7631 Vadkörte utca

7631 Vas utca

7631 Vigadó utca

7631 Zrínyi puszta

Kertvárosi Óvoda Anikó utcai tagóvodája

27.

28. számú védőnői körzet:

7632 Eszék utca 1-23.

7632 Lahti utca 2-54 páros oldal

7632 Nagy Imre út 2-44; 46-68; 78-80.

7632 Testvérvárosok tere

7632 Lahti utca 1-7.

7632 Melinda utca

7632 Melinda park

7632 Garázs utca

Kertvárosi Óvoda Testvérvárosok terei Tagóvodája

Kertvárosi Óvoda Melinda Utcai Tagóvodája

28.

29. számú védőnői körzet:

7627 András utca

7627 András-akna

7627 Bánom köz

7627 Bittner Alajos út

7627 Borbálatelep

7627 Cassian utca

7627 Czerékvölgy

7627 Csákány utca

7627 Csárda utca

7627 Debreceni Márton utca

7629 Dominika utca

7627 Flórián utca

7627 Gesztenyés dűlő

7627 Gesztenyés utca

7627 Gödör utca

7627 Kanyar utca

7627 Káposztásvölgyi út

7627 Károly tér

7627 Károly utca

7624 Kórház tér

7627 Kórház utca

7627 Körmöcz utca

7627 Május 1 utca

7627 Matakovits utca

7627 Mécses utca

7627 Muskotály utca

7627 Nagymeszes dűlő

7627 Pécsbányatelepi út

7627 Rákos Lajos utca

7627 Rigóder út

7627 Rigóderalja utca

7627 Selmecz utca

7627 Sétatér utca

7627 Széchenyi akna

7627 Vadvirág utca

7627 Veterán utca

7627 Zöldellő utca

Keleti Városrész Óvoda Sétatér utcai Tagóvodája

29.

30. számú védőnői körzet:

7691 A. utca

7691 B. utca

7693 Balázsmalom

7691 Bencze József utca

7691 Berkenyés utca

7693 Bodormán út

7691 Búzaberki dűlő

7691 C. utca

7693 Cseresznyés út

7691 D. utca

7693 Égett Major

7693 Gránátalma utca

7693 Hadik András utca

7691 Hajadon utca

7693 Haladás utca

7693 Hangarózsa utca

7693 Harangláb utca

7693 Harangvirág utca

7693 Hármashegy utca

7693 Hirdi út

7693 Homokbánya

7693 Hortenzia utca

7693 József Attila tér

7693 Juhász Gyula tér

7693 Kalász út

7693 Kápolna tér

7693 Kenderfonó utca

7691 Kerékhegyi út

7693 Kosártanya

7693 Kosztolányi Dezső utca

7691 Kökörcsin dűlő

7693 Köveshegy utca

7693 Kültelek

7691 Legény utca

7691 M utca

7693 Mag utca

7693 Magnólia utca

7693 Magyaroska dűlő

7691 Mamut dűlő

7691 Morgyáni út

7691 Nádas dűlő

7691 Parcsin utca

7693 Pázsit utca

7693 Perényi dűlő

7691 Petőfi akna

7691 Pici dűlő

7691 Pici köz

7693 Pór Bertalan utca

7691 R. utca

7691 S. utca

7693 Szabadföld utca

7693 Szathmáry György utca

7693 Sziklavári út

7691 Szőlőinda köz

7693 Szövőgyár utca

7693 Tátika utca

7693 Tiszafa utca

7693 Tömörkény István utca

7693 Tuja utca

7693 Túra utca

7693 Tűztövis utca

7693 Vöröshegy utca

7693 Zámor utca

7693 Zengő utca

7693 Zártkerti utca

Keleti Városrészi Óvoda Hirdi tagóvodája

Keleti Városrészi Óvoda Vasasi Tagóvodája

Hirdi Általános Iskola

30.

31. számú védőnői körzet:

7633 Acsády Ignác utca

7633 Dr. Berze Nagy János utca

7633 Esztergár Lajos utca

7633 Hajnóczy út

7633 Kerényi Károly utca

7633 Kőrösi Csoma Sándor utca

7633 Pollack Mihály utca

7633 Stadion utca

7633 Türr István utca

7633 Uránbányász tér

7633 Ybl Miklós utca

Nyugati Városrészi Óvoda Hajnóczy J. Utcai Tagóvodája

31.

32. számú védőnői körzet:

7630 Alkotás utca

7630 Álmos utca

7626 Alsóbalokány utca

7626 Alsóvámház utca

7630 Bányavasút utca

7630 Basamalom dűlő

7630 Basamalom út

7630 Bulgár utca

7630 Cinka Panna utca

7630 Csaba utca

7630 Dankó Pista utca

7630 Diósi út

7630 Ditz-malom utca

7630 Edison utca

7630 Előd utca

7630 Eozin utca

7630 Eper utca

7626 Felsőbalokány utca

7630 Finn utca

7630 Fürj utca

7630 Gerle utca

7630 Géza utca

7630 Gomba utca

7630 Gyár utca

7630 Gyula utca

7626 Halász utca

7630 Házgyár utca

7630 Hegedűs János utca

7630 Hengermalom utca

7630 Huba utca

7630 Hűvös utca

7630 Íjász utca

7630 Kastély utca

7630 Kisbalokány dűlő

7630 Magtár utca

7630 Mohácsi út

7630 Moticska József utca

7630 Nagyhídi út

7630 Nárcisz utca

7630 Névtelen utca

7630 Pipitér út 3

7627 Puskin tér

7630 Remény utca

7630 Rigó utca

7630 Salakhegyi út

7630 Táltos utca

7630 Tétény utca

7631 Tüskésréti út 65-71

7630 Üszögi kiserdő

7630 Üszögi víztároló

7630 Üszögi-kiserdő utca

7630 Üszögpuszta

7630 Vándor utca

7629 Zsolnay Vilmos utca 41-101; 36-112

Keleti Városrészi Óvoda Zsolnay Vilmos Úti Tagóvodája

Keleti Városrészi Óvoda Fürj Utcai Tagóvodája

32.

34. számú védőnői körzet:

7628 Ács utca

7628 Árpádtető

7628 Baltika utca

7628 Bánya utca

7628 Csiperke utca

7628 Ember Kálmán utca

7628 Fejlődés utca

7628 Fűst utca

7628 Görgey Artúr utca

7628 György-akna

7628 Györgytelep

7628 Hamerli Imre utca

7628 Hősök tere

7628 Ibolya utca

7628 István akna

7628 Józsefháza (István akna III)

7628 Katona József utca

7628 Kedves utca

7628 Keresztkunyhó

7628 Kénes út

7628 Királykerti út

7628 Kolónia utca

7628 Komlói út 154-240; 135-239

7628 Margit utca

7627 Nagybányarétivölgy

7628 Óvoda utca

7628 Pék sor

7629 Szabó István utca 54.- végig

7629 Szent Borbála utca

7628 T. utca

7628 Tárna utca

7628 Török István utca

7628 Tűzoltó utca

7628 Zuzmó utca

Néri Szent Fülöp Katolikus Óvoda

33.

35. számú védőnői körzet:

7623 Alkony utca

7623 Apponyi Albert tér

7623 Atléta utca

7623 Bajnok utca

7623 Bolygó utca

7623 Csend utca

7623 Dárda utca

7623 Erreth Lajos utca

7623 Est utca

7623 Garay utca

7623 Hargita utca

7623 Hőgyes Endre utca

7623 Jászai Mari utca

7623 József Attila utca

7623 Kandó Kálmán utca

7623 Kassa utca

7623 Kolozsvár utca

7623 Köztársaság tér

7623 Marosvásárhely út

7623 Mártírok útja

7623 Martyn Ferenc utca

7623 Megyeri út 1-61; 2-66

7623 Nagyszeben utca

7623 Nagyvárad utca

7623 Petőfi utca 61-77

7623 Semmelweis utca

7623 Szabó József utca

7623 Szendrey Júlia utca

7623 Szilágyi Dezső utca

7623 Szív utca

7623 Temesvár utca

7623 Topa Mihály utca

7623 Tulipán utca

7633 Tüzér utca 5-végig

7623 Ungvár utca

7623 Űrhajós utca

7623 Vas Gereben utca

Városközponti Óvoda Köztársaság Téri Tagóvodája

Városközponti Óvoda József Attila Utcai Tagóvodája

34.

36. számú védőnői körzet:

7632 Aidinger János út 25-56 7632 Esztergályos János utca

7632 Fellbach utca 7632 Kassák Lajos utca

7632 Kodolányi János utca 7632 Nagy Imre út 132-150

7632 Szántó Tibor utca

Kertvárosi Óvoda Siklósi úti tagóvodája

35.

37. számú védőnői körzet:

7632 Anikó utca

7632 Dóra utca

7632 Erika utca

7632 Éva utca

7632 Gyöngyös utca

7632 Júlia utca

7632 Kamilla utca

7632 Keszüi út 49-81; 48-tól páros oldal

7632 Nagy Imre út 1-15

7632 Sarolta utca

7632 Varsány utca

7632 Zsuzsanna utca

Kertvárosi Óvoda Enyezd utca 2 sz. Tagóvodája

36.

38. számú védőnői körzet:

7636 Akácos sor

7636 Alsó utca

7636 Arányosi út

7636 Csemete átjáró

7636 Fagyöngy utca

7636 Felső utca

7636 Gadó utca 2-28 páros oldal

7636 Hajlat utca

7639 Időjós út

7636 Kenderföld utca

7636 Kis utca

7636 Kis-Réti út

7636 Kökényi út

7634 Malomvölgy

7636 Malomvölgyi út 11-48

7636 Neumann János utca

7636 Szaturnusz utca

7636 Szentegyház utca

7639 Kökény

7639 Kökénypuszta

Kertvárosi Óvoda Illyés Gyula Tagóvodája

37.

39. számú védőnői körzet:

7633 Ajtósi Dürer utca

7633 Bánki Donát út 1-21

7633 Építők útja

7631 Füzes dűlő 2-22 páros oldal

7633 Jedlik Ányos utca

7631 Közraktár utca

7633 Magyar Lajos utca

7633 Páfrány utca 27-47

7633 Péchy Blanka tér

7633 Szigeti tanya

7633 Szilárd Leó park

7633 Szőnyi Ottó utca

7633 Veress Endre utca 1-13

Nyugati Városrészi Óvoda Ajtósi Dürer utcai Tagóvodája

Nyugati Városrészi Óvoda Magyar Lajos Utcai Tagóvodája

38.

40. számú védőnői körzet:

7629 Aknász utca

7629 Balassa Bálint utca

7629 Búzavirág utca

7630 Cinege dűlő

7629 Csekey István utca

7629 Dobó István utca

7630 Fátyol utca

7630 Feketerigó utca

7629 Gábor Áron utca

7630 Hamvas utca

7630 Kakukk utca

7629 Kishegyi dűlő 1-26.

7629 Komját Aladár utca

7629 Komlói út 1-63.

7629 Kormoskősor

7629 Madas József utca

7630 Mókus utca

7630 Nagykozári út 17-70.

7629 Nemzetőr utca

7630 Pipitér út kivéve:3

7630 Présház utca

7630 Rezgő utca

7630 Sövény utca

7630 Szirom utca

7629 Szondi György sétány

7629 Szondi György utca

7630 Szöcske utca

7630 Téglaház dűlő

7630 Vincellér utca

7629 Zsolnay Vilmos utca 111-117.

Keleti Városrészi Óvoda Teleki Blanka Utcai Tagóvodája

39.

41. számú védőnői körzet:

7632 Boros István utca

7632 Enyezd út

7632 Etelka utca

7632 Fésűs utca

7632 Izabella utca

7632 Littke József utca

7632 Maléter Pál út 60-116.

7632 Málomi út

7632 Olga utca

7632 Regina utca

Apáczai 3. sz. Óvoda

40.

42. számú védőnői körzet:

7632 Aidinger János út 1-41; 2-18.

7632 Kőhíd tér

7632 Maléter Pál út 118-732 páros oldal

7632 Németh László utca

7632 Siklósi út 72-106 páros oldal

7632 Wallenstein Zoltán utca

Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodája

41.

43. számú védőnői körzet:

7629 Apafi utca

7627 Avar utca

7630 Baranyavár utca

7627 Blaha Lujza utca

7629 Bocskai utca

7627 Bokor utca

7627 Csöpp utca

7630 Dagály utca

7630 Derűs köz

7630 Derűs utca

7627 Diós dűlő

7627 Dózsa György utca

7630 Engel János József utca

7629 Fehérhegyi utca

7630 Gyöngyösi István utca

7627 Hajnal utca

7627 Hársfa út 101-117

7627 Hétvezér utca

7627 Kert utca

7630 Kiskőszeg utca

7629 Kígyó utca

7629 Kőrös utca

7630 Matheovits Ferenc út

7627 Meszes dűlő

7630 Mészkemence utca

7630 Nevesincs utca

7630 Nyomda utca

7629 Papkert utca

7629 Perr Viktor utca

7630 Pélmonostor utca

7627 Piroska utca

7627 Pósa Lajos utca 42-ig

7627 Sellő utca

7627 Szántó László

7629 Sziebert Róbert utca

7627 Szivárvány utca

7629 Teleki Blanka utca

7627 Tündér utca

7627 Vadász utca 41-től

7629 Vajda János utca

7629 Viktória park

Keleti Városrész Óvoda Teleki Blanka Utcai Tagóvodája

42.

44. számú Védőnői körzet:

7624 Alkotmány utca 46-tól

7635 Bagoly dűlő

7635 Bálics dűlő

7624 Bálicsi út

7635 Bálics-tető dűlő

7635 Barackos köz

7635 Barackos út

7624 Barbakán tér

7624 Báthory utca

7635 Cseresznyés köz

7624 Budai Nagy Antal utca

7635 Csobolyó dülő

7635 Csornika dűlő

7624 Édesanyák útja

7625 Fekete utca

7635 Füge dűlő

7635 Görbe dűlő

7635 Hattyú utca

7624 Ifjúság útja

7624 Jakabhegyi út

7635 Kisdeindol hegyhát dűlő

7635 Kökényes dűlő

7635 Köves köz

7635 Lepke dűlő

7635 Meggyes köz

7624 Nyár köz

7624 Nyár utca

7624 Pacsirta utca

7624 Rodostó utca

7624 Rókusalja utca

7635 Szamóca dűlő

7635 Sziklás dűlő

7635 Szurdok dűlő

7635 Szurdok köz

7624 Tavasz utca

7635 Törpe utca

7624 Váczi Mihály utca

7624 Veres Péter utca

7624 Xavér utca

7624 Zichy Gyula utca

Városközponti Óvoda Kodály Zoltán úti Tagóvodája

5. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Iskolaorvosi körzetek

1.

1. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Somogyi Tagóvodája (7691 Pécs, Bányatelep 19.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola „Vadgesztenye” Általános Iskolája (7691 Pécs, Bányatelep 3.)

2.

2. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Hirdi Tagóvodája (7693 Pécs, Zengő u. 49/A.)

Keleti Városrészi Óvoda - Vasasi Tagóvodája (7691 Pécs, D. u. 1.)

Keleti Városrészi Óvoda - Eszperantó Utcai Tagóvodája (7628 Pécs, Eszperantó u. 8.)

Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája (7691 Bencze József u. 13/1.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola „Vadgesztenye” Általános Iskolája (7693 Pécs, Hirdi u. 20.)

3.

3. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda (7629 Pécs, Teleki Blanka u. 2.)

Keleti Városrészi Óvoda - Pákolitz István Utcai Tagóvodája (7629 Pécs, Pákolitz István u. 34.)

4.

4. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Buzsáki Imre Utcai Tagóvodája (7630 Pécs, Buzsáki Imre u. 10.)

5.

6. számú iskolaorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Melinda Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Melinda u. 23/1.)

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-Hegyi út 1.)

6.

7. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Sétatér Utcai Tagóvodája (7627 Pécs, Sétatér u. 5.)

7.

8. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Bártfa Utcai Tagóvodája (7627 Pécs, Bártfa u. 17.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa u. 5.)

8.

9. számú iskolaorvosi körzet:

Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 90.)

Keleti Városrészi Óvoda - Fürj Utcai Tagóvodája (7630 Pécs, Fürj u. 23.)

Keleti Városrészi óvoda - Zsolnay Vilmos Úti Tagóvodája (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 90.)

9.

10. számú iskolaorvosi körzet:

Kishajó Baptista Óvoda (7627 Pécs, Bokor u. 52.)

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános iskolája és Óvodája Óvoda (7626 Pécs, Vadász u 8/A.)

Kerek Világ Általános Iskola, Kerek Világ Alapítvány Nappali Intézménye (7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.)

Szent Mór Iskolaközpont (7621 Pécs, Hunyadi út 9., 7621 Pécs, Papnövelde. u. 1-3.)

10.

11. számú iskolaorvosi körzet:

Pécsi Belvárosi Általános Iskola (7621 Pécs, Megye u. 15.)

Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Óvodája (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 14.)

KIDDI CARE Angol Magyar Óvoda (7625 Ilona u. 5.)

11.

12. számú iskolaorvosi körzet:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. számú Általános iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/c.)

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység 1. Számú Óvoda (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

12.

13. számú iskolaorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Közraktár Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, Közraktár u. 7.)

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-hegyi út 1.)

13.

14. számú iskolaorvosi körzet:

Mesepalota Óvoda (7621 Pécs, József u. 31.)

Pécsi Belvárosi Általános Iskola (7621 Pécs, Megye u. 15.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Általános Iskolája (7666 Pogány, Széchenyi u. 11.)

Pogányi Óvoda (7666 Pogány, Széchenyi u. 11.)

14.

15. számú iskolaorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Dr. Majorossy Imre Utcai Tagóvoda (7621 Pécs, dr. Majorossy Imre u. 10.)

Keleti Városrészi Óvoda - Vargha Damján Utcai Tagóvoda (7622 Pécs, Vargha Damján u. 2.)

15.

16. számú iskolaorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája (7622 Pécs, Móricz Zsigmond tér 6.)

Pécsi Jókai Mór Általános Iskola (7622 Pécs, Jókai Mór u. 49.)

16.

17. számú iskolaorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Bimbó Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Bimbó u. 1.)

Orgonácska Alapítványi Óvoda (7632 Pécs, Orgona u. 1.)

17.

19. számú iskolaorvosi körzet:

Kertváros Óvoda - Enyezd Utcai 2. Számú Tagóvodája (7632 Pécs, Enyezd u. 3.)

18.

20. számú iskolaorvosi körzet:

Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ (óvoda) (7668 Gyód, Fő u. 98.)

Pellérdi Általános Iskola Gyódi Tagiskolája (7668 Gyód, Fő u. 98.)

19.

21. számú iskolaorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Anikó Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Anikó u. 3.)

Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola (7621 Pécs, Mátyás Király u. 17.)

20.

22. számú iskolaorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Siklósi Úti Tagóvodája (7632 Pécs, Siklósi út 18.)

Kék Elefánt Evangélikus Óvoda (7632 Pécs, Enyezd u. 1.)

21.

23. számú iskolaorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3.)

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola (7633 Pécs, Testvérvárosok tere 1.)

22.

24. számú iskolaorvosi körzet:

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység 2. Számú Óvoda (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. számú Általános iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/b.)

23.

25. számú iskolaorvosi körzet:

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. számú Általános Iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/b.)

24.

26. számú iskolaorvosi körzet:

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység - 3. Számú Óvoda (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskola (7624 Pécs, Őz u. 2.)

25.

27. számú iskolaorvosi körzet:

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola (7633 Pécs, Testvérvárosok tere 1.)

26.

28. számú iskolaorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Magyar Lajos Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, Magyar Lajos u. 2.)

Kertváros Óvoda - Németh László Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Németh László u. 6/A.)

Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tettye Völgye Waldorf Óvodája (7625 Pécs, Cserző köz 2.) és Istenkúti Waldorf Óvodája (7635 Pécs, Nagydeindoli út 7.)

27.

29. számú iskolaorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - Belvárosi Tagóvodája (7621 Pécs, Papnövelde u. 18-20.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. számú Általános Iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/c.)

28.

30. számú iskolaorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Istenkúti Tagóvodája (7635 Pécs, Nagydeindoli u. 2/2.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Rácvárosi Tagóvodája (7634 Pécs, Rácvárosi u. 56.)

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.)

29.

31. számú iskolaorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Radnóti Miklós u. 4.)

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium 1/2 része (7633 Pécs, Építők útja 9.)

30.

32. számú iskolaorvosi körzet:

Városközponti Óvoda (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 5.)

Városközponti Óvoda - Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája (7624 Pécs, Kodály Z. u. 17/a.)

31.

35. számú iskolaorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Illyés Gyula Tagóvodája (7636 Pécs, Málom-Hegyi u. 1.)

32.

37. számú iskolaorvosi körzet:

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Szakiskola és Kollégium 1/2 része (7633 Pécs, Építők útja 9.)

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (7630 Pécs, Közraktár u. 1., 7632 Pécs, Viktória u. 2.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Hajnóczy József Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Hajnóczy József u. 7.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Zipernowsky Károly Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Zipernowsky K. u. 3.)

33.

38. számú iskolaorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - József Attila Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, József Attila u. 20.)

Városközponti Óvoda - Köztársaság Téri Tagóvodája (7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2.)

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.)

34.

39. számú iskolaorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Esztergár Lajos Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 13.)

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola (7633 Pécs, Bánki Donát u.2.)

35.

40. számú iskolaorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - Bornemissza Utcai Tagóvodája (7624 Pécs, Bornemissza u. 3.)

Nyugati Városrészi Óvoda (7623 Pécs, Mezőszél u. 2.)

Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics M. u. 17.)

36.

41. számú iskolaorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Ajtósi Dürer Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, Ajtósi Dürer u. 2.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Nagy Jenő Utcai Tagóvodája (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 38.)

Pécsi mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 Pécs, Mezőszél u. 1.)

Pécsi Tudományegyetem Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Óvodája (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

37.

42. számú iskolaorvosi körzet:

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma (7621 Pécs, Széchenyi tér 11.)

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (7621 Pécs, Apáca u. 21., 7621 Pécs, Apáca u. 23., 7621 Pécs, Szent István tér 10.)

PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola (7632 Pécs, Berek u. 15.)

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző iskola (7632 Pécs, Melinda u. 23.)

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája (7624 Pécs, Alkotmány u. 38.)

38. * 

43. számú iskolaorvosi körzet:

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma (7621 Pécs, Király u. 44.)

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája (7621 Pécs, Koller u. 5., 7633 Pécs, Radnóti u. 2.)

Pécsi Meszesi Általános Iskola (7629 Pécs, Komlói út 58.)

Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Általános Iskolája (7635 Pécs, Nagydeindoli út 7.)

Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola (7632 Pécs, Aidinger János u. 41.)

Miroslav Krleža Horváth Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97., 7624 Pécs, Acsády Ignác u. 8.)

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda (7628 Pécs, Török I. u. 13., 7628 Pécs, Óvoda u. 3.)

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda (7633 Pécs, dr. Veress Endre u. 15.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Gimnáziuma 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/a.)

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium (7621 Pécs, Mária u. 2-4.)

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (7629 Pécs, Dobó István u. 35-37.)

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium (7621 Pécs, Szent István tér 8-10.)

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (7624 Pécs, Radnics u. 9.)

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája (7630 Pécs, Engel J. u. 15.)

Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája (7623 Pécs, Rét u. 41-43.)

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskolája és Kollégiuma (7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.)

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b.)

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma (7622 Pécs, 48-as tér 2.)

39.

44. számú iskolaorvosi körzet:

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1., 7626 Pécs, Dugonics Antal u. 25-27., 7633 Pécs, Szőnyi Ottó u. 3.)

Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7623 Pécs, Rét u. 10.)

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma (7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.)

6. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Iskolafogorvosi körzetek

1.

2. számú iskolafogorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - Köztársaság Téri Tagóvodája (7623 Pécs, Köztársaság tér 1/2.)

Keleti városrészi Óvoda - Dr. Majorossy Imre Utcai Tagóvodája (7621 Pécs, Dr. Majorossy Imre u. 10.)

Keleti városrészi Óvoda - Sétatér Utcai Tagóvodája (7627 Pécs, Sétatér u. 5.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Ajtósi Dürer Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, Ajtósi D. u. 2.)

Néri Szent Fülöp Katolikus Óvoda (7628 Pécs, Óvoda u. 3.)

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája Radnóti Utcai Telephely (Általános Iskola) (7633 Pécs, Radnóti u. 2.)

Pécsi Jókai Mór Általános Iskola (7622 Pécs, Jókai u. 49.)

Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola (7621 Pécs, Mátyás király u. 17.)

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.)

2.

3. számú iskolafogorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - Kodály Zoltán Utcai Tagóvodája (7624 Pécs, Kodály Z. u. 17/a.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Istenkúti Tagóvodája (7635 Pécs, Nagydeindoli u. 2/2.)

Nyugati Városrészi Óvoda (7623 Pécs, Mezőszél u. 2.)

Pécsi Református Kollégium Óvodája (7626 Pécs, Vadász u.8/1.)

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium - gimnázium és az általános iskola (7624 Pécs, Tiborc köz 28/1).

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 Pécs, Mezőszél u. 1.)

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola (7634 Pécs, Pázmány Péter utca 27.)

3.

4. számú iskolafogorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Radnóti Miklós Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Radnóti M. u. 4.)

Városközponti Óvoda - Bornemissza Utcai Tagóvodája (7624 Pécs, Bornemissza u.3.)

Keleti Városrészi Óvoda - Bártfa Utcai Tagóvodája (7627 Pécs, Bártfa u.17.)

Keleti Városrészi Óvoda - Pákolitz István Utcai Tagóvodája (7629 Pécs, Pákolitz István u. 34.)

Mesepalota Óvoda (7621 Pécs, József u. 31.)

Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola, Középiskola Dugonics utcai óvoda (7626 Pécs, Dugonics u. 25-27.)

Koch Valéria Óvoda, Általános Iskola, Középiskola Szőnyi Ottó utcai óvoda (7633 Pécs, Szőnyi Ottó u.3.)

Pécsi Meszesi Általános Iskola (7629 Pécs, Komlói út 58.)

Pécsi Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7630 Pécs, Zsolnay V. u. 90.)

Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics M. u. 17.)

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola (7628 Pécs, Török I. u. 13.)

4.

5. számú iskolafogorvosi körzet:

Nyugati Városrészi Óvoda - Zipernowsky Károly Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Zipernowsky K. u. 3.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Magyar Lajos Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, Magyar L. u. 2.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Nagy Jenő Utcai Tagóvodája (7624 Pécs, Nagy Jenő u. 38.)

Városközponti Óvoda (7624 Pécs, Budai N. A. u. 5.)

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.)

Református Kollégium Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Óvodája (7627 Pécs, Engel J. u. 15.)

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola (7633 Pécs, Bánki D. u. 2.)

5.

6. számú iskolafogorvosi körzet:

Városközponti Óvoda - Belvárosi Tagóvodája (7621 Pécs, Papnövelde u.18-20.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Rácvárosi Tagóvodája (7634 Pécs, Rácvárosi út 56.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Hajnóczy József Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Hajnóczy József u.7.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Esztergár Lajos Utcai Tagóvodája (7633 Pécs, Esztergár L. u. 13.)

Keleti Városrészi Óvoda - Buzsáki Imre Utcai Tagóvodája (7630 Pécs, Buzsáki I. u. 10.)

Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Óvodája (7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 14.)

Szent Mór Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium (7621 Pécs, Hunyadi János u. 9.)

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája (7624 Pécs, Alkotmány u. 38.)

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium (7621 Pécs, Mária u. 2-4.)

6.

7. számú iskolafogorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Anikó Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Anikó u. 3.)

Kertvárosi Óvoda - Siklósi Úti Tagóvodája (7632 Pécs, Siklósi út 18.)

Apáczai Óvoda és ÁMK Óvodája 2. sz. épület (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola (7632 Pécs, Aidinger János út 41.)

7.

8. számú iskolafogorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Zsolnay Vilmos Úti Tagóvodája (7622 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 90.)

Keleti Városrészi Óvoda - Vargha Damján Utcai Tagóvodája (7622 Pécs, Vargha D. u. 2.)

Nyugati Városrészi Óvoda - Közraktár Utcai Sportóvodája (7623 Pécs, Közraktár u. 7.)

Városközponti Óvoda - Móricz Zsigmond Téri Tagóvodája (7622 Pécs, Móricz Zs. tér 6.)

Tettye Völgye Waldorf Óvoda (7625 Pécs, Cserző köz 2.)

Istenkúti Waldorf Óvoda (7635 Pécs, Nagydeindoli u. 7.)

Orgonácska Alapítványi Óvoda (7632 Pécs, Orgona u. 1.)

Apáczai Óvoda és ÁMK Óvodája 1. sz. épület (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

Mandulafa Waldorf Általános Iskola (7635 Pécs, Nagydeindoli u. 7.)

Pécsi Testvérvárosok Tere Általános Iskola (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1.)

8.

9. számú iskolafogorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda (7629 Pécs, Teleki Blanka u. 2.)

Keleti Városrészi Óvoda - Eszperantó Utcai Tagóvodája (7628 Pécs, Eszperantó u. 8.)

Keleti Városrészi Óvoda - Fürj Utcai Tagóvodája (7630 Pécs, Fürj u. 23.)

Kertvárosi Óvoda - Enyezd Utcai 2. sz. Tagóvodája (7632 Pécs, Enyezd u. 3.)

Kertvárosi Óvoda -Illyés Gyula Tagóvodája (7636 Pécs, Málomhegyi út 1.)

Kertvárosi Óvoda - Németh László Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Németh L. u. 6/A.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola 2. sz. Általános Iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/b.)

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-Hegyi út 1.)

9.

10. számú iskolafogorvosi körzet:

Kertvárosi Óvoda - Bimbó Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Bimbó u.1.)

Evangélikus Óvoda (7632 Pécs, Enyezd u.1.)

Kertvárosi Óvoda - Melinda Utcai Tagóvodája (7632 Pécs, Melinda u. 23/1.)

Kertvárosi Óvoda (7632 Pécs, Testvérvárosok tere 1-3.)

Apáczai Óvoda, Művelődési Ház, Könyvtár és Sportegység (3.sz.óvodája) (7632 Pécs, Apáczai Csere János Körtér 1.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa u. 5.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. sz. Általános Iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János Körtér 1/c.)

10.

11. számú iskolafogorvosi körzet:

PTE Óvoda (7624 Pécs, Szigeti út 12.)

Ciszterci Nevelési Központ Óvodája (7621 Pécs, Apáca u. 21.)

Pellérdi Általános Iskola (7831 Pellérd, Park Sétány 2.)

Pellérdi ÁMK Óvoda (7831 Pellérd, Dózsa Gy. u. 1.)

Pellérdi Általános Iskola Görcsönyi Tagiskola (7833 Görcsöny, Petőfi u. 1.)

Görcsönyi Óvoda (7833 Görcsöny, Hársfa u. 35.)

11.

12. számú iskolafogorvosi körzet:

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma (7621 Pécs, Széchenyi tér 11.)

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (7624 Pécs, Radnics u. 9.)

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők u. 9.)

Bálicsi Integrációs Nevelési-Oktatási Központ Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Korai Fejlesztő és Óvoda (7635 Pécs, Bálicsi út 29.)

12.

13. számú iskolafogorvosi körzet:

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (7629 Pécs, Dobó I. u. 35-37.)

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola (7632 Pécs, Melinda u. 23.)

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolája (7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 6.)

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolája (7622 Pécs, 48-as tér 2.) (gépészek)

13.

14. számú iskolafogorvosi körzet:

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola Fekete István Tagiskolája (7677 Orfű, Ady Endre u. 6.)

Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha (7677 Orfű, Széchenyi tér 22.)

Városközponti Óvoda - József Attila Utcai Tagóvodája (7623 Pécs, József A. út 20.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Gimnáziuma (7632 Pécs, Apáczai Csere János Körtér 1/a.)

Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola (7632 Pécs, Berek u. 15.)

Pécsi SZC Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.)

PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája (7624 Pécs, Őz u. 2.)

14.

15. számú iskolafogorvosi körzet:

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Általános Iskola (7621 Pécs, Apáca u. 23.)

PTE Gyakorló Gimnázium, Szakgimnázium (7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 15.)

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája (7621 Pécs, Király u. 44.)

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája Radnóti Utcai Telephely (Gimnázium és Szakgimnázium)(7633 Pécs, Radnóti u. 2.)

15.

16. számú iskolafogorvosi körzet:

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskolája (7622 Pécs, 48-as tér 2.)

Pécsi Belvárosi Általános Iskola (7621 Pécs, Megye u. 15.)

Kerek Világ Általános Iskola, Kerek Világ Alapítvány Nappali Intézménye (7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.)

16.

17. számú iskolafogorvosi körzet:

Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (7629 Pécs, Komját Aladár u. 5.)

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium (7621 Pécs, Szent István tér 8-10.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Pogányi Általános Iskolája (7666 Pogány, Széchenyi u. 11.)

Pogányi Óvoda (7666 Pogány, Széchenyi u. 11.)

Gyód-Keszüi Általános Művelődési Központ (óvoda és általános iskola) (7668 Gyód, Fő u. 98.)

17.

18. számú iskolafogorvosi körzet:

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7632 Pécs, Malomvölgyi út 1/B.)

Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola (7630 Pécs, Közraktár u. 1., 7632 Pécs, Viktória u. 2.)

Cserepka János Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola (7622 Pécs, Czinderi u. 6.)

18.

19. számú iskolafogorvosi körzet:

Pécsi SZC Angster József Szakképző Iskolája (7623 Pécs, Rét u. 41-43.)

Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola Szent Mária Magdolna Gyakorló Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7678 Abaliget, Kossuth Lajos u. 82-84.)

Orfűi Fekete István Óvoda és Konyha Abaligeti Mosolyovi Tagóvodája (7678 Abaliget, Kossuth Lajos u. 84.)

19.

20. számú iskolafogorvosi körzet:

Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7623 Pécs, Rét u. 10.)

Kishajó Baptista Óvoda (7627 Pécs, Bokor u. 52.)

20.

21. számú iskolafogorvosi körzet:

Keleti Városrészi Óvoda - Vasasi Tagóvodája (7691 Pécs, D. u. 1.)

Keleti Városrészi Óvoda - Somogyi Tagóvodája (7691 Pécs, Bányatelep 19.)

Keleti Városrészi Óvoda - Hirdi Tagóvodája (7693 Pécs, Zengő u. 49/A.)

Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas-Hirdi Általános Iskolája (7691 Pécs, Bencze József u. 13/1.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola „Vadgeszetenye” Általános Iskolája (7691 Pécs, Bányatelep 3.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola „Vadgeszetenye” Általános Iskolája (7693 Pécs, Hirdi út 20.)

7. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 

Iskola-védőnői körzetek

1.

1. számú iskola-védőnői körzet:

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma (7621 Pécs, Király u. 44.)

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Általános Iskolája és Sportiskolája (7633 Pécs, Radnóti u. 2.)

Pécsi Meszesi Általános Iskola (7629 Pécs, Komlói út 58.)

Gandhi Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola (7629 Pécs, Komját A. u. 5.)

Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Általános Iskolája (7635 Pécs, Nagydeindoli út 7.)

Pécsi Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola (7632 Pécs, Aidinger János u. 41.)

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda (7628 Pécs, Török I. u. 13.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Gimnáziuma 7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium (7621 Pécs, Mária u. 2-4.)

Pécsi Kodály Zoltán Gimnázium (7629 Pécs, Dobó István u. 35-37.)

Pécsi Leőwey Klára Gimnázium (7621 Pécs, Szent István tér 8-10.)

Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium (7624 Pécs, Radnics u. 9.)

Pécsi SZC Angster József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Általános Iskolája (7623 Pécs, Rét u. 41-43.)

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskolája és Kollégiuma (7622 Pécs, Batthyány u. 1-3.)

Pécsi SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Szakgimnáziuma (7633 Pécs, Esztergár Lajos út 6.)

Pécsi SZC Simonyi Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7636 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b.)

Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziuma (7622 Pécs, 48-as tér 2.)

Pécsi SZC Zsolnay Vilmos Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (7623 Pécs, Rét u. 10.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola „Vadgeszetenye” Általános Iskolája (7691 Pécs, Bányatelep 3.)

Pécsi Meszesi Általános Iskola Vasas Hirdi Általános Iskolája (7691 Bencze József u.13/1.)

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-Hegyi út 1.)

Pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola (7627 Pécs, Bártfa u. 5.)

Pécsi Sziebert Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 50.)

Kerek Világ Általános Iskola, Kerek Világ Alapítvány Nappali Intézménye

(7627 Pécs, Gesztenyés u. 2.)

Szent Mór Iskolaközpont (7621 Pécs, Hunyadi út 9., 7621 Pécs, Papnövelde. u. 1-3.)

Városközponti Általános Iskola Belvárosi Általános Iskolája (7621 Pécs, Megye u. 15.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 1. számú Általános iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1.)

Pécsi Illyés Gyula Általános Iskola (7636 Pécs, Málom-hegyi út 1.)

Pécsi Jókai Mór Általános Iskola (7622 Pécs, Jókai Mór u. 49.)

Pécsi Mátyás Király Utcai Általános Iskola (7621 Pécs, Mátyás Király u. 17.)

Pécsi Testvérvárosok Terei Általános Iskola (7633 Pécs, Testvérvárosok tere 1.)

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. számú Általános iskola (7632 Pécs, Apáczai Csere János körtér 1/b.)

Pécsi Kovács Béla Általános Iskola (7634 Pécs, Pázmány Péter u. 27.)

Pécsi Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Speciális Szakiskola és Kollégium (7633 Pécs, Építők útja 9.)

Pécsi Köztársaság Téri Általános Iskola (7623 Pécs, Köztársaság tér 1.)

Pécsi Bánki Donát Utcai Általános Iskola (7633 Pécs, Bánki Donát u.2.)

Pécsi Jurisics Utcai Általános Iskola (7624 Pécs, Jurisics u. 17.)

Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola (7623 Pécs, Mezőszél u. 1.)

2.

2. számú iskola-védőnői körzet:

PTE Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Óvoda (7633 Pécs, Dr. Veress E. u. 15.)

PTE Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános iskolája (7624 Pécs, Alkotmány u. 38.)

PTE Gyakorló Általános iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája (7624 Pécs, Őz u. 2.)

Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Általános Iskolája és Óvodája (7627 Pécs, Engel János u. 15.)

Bálicsi Integrációs Nevelési - Oktatási Központ (7635 Pécs, Bálicsi út 29.)

3.

3. számú iskola-védőnői körzet:

Ciszterci Nevelési Központ (7621 Pécs, Apáca u. 23.)

Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.)

4.

4. számú iskola-védőnői körzet:

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola (7632 Pécs, Melinda u. 23.)

PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Iskola (7632 Pécs, Berek u. 15.)

Sztárai Mihály Általános Iskola (7630 Pécs, Közraktár u. 1.)

Ciszterci Szent Margit Óvoda és Általános Iskola (7621 Pécs, Apáca u. 23.)

5.

5. számú iskola-védőnői körzet:

Miroslav Krleža Horváth Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium (7624 Pécs, Szigeti út 97.)

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet (7624 Pécs, Tiborc u. 28/1.)

8. melléklet az 5/2017. (I. 23.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére