Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról *