Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelete

N. Szabó Sándor emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése N. Szabó Sándor emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Jurisics Miklós u. 40. szám alatti, természetben az 5204/12 hrsz. alatt elhelyezkedő épület déli bejáratától nyugatra eső falát jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ebben a házban lakott N. Szabó Sándor színművész (1944-2011), a Pécsi Nemzeti Színház örökös tagja.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 50x70x3 cm

Anyaga: világos mészkő

Felirat: a táblán a színművész portréja alatt vésett, és festett barna betűvel

Felfüggesztés: rögzített konzolokon.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző