Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete

a Genezis VI/2 című szobor elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Genezis VI/2 című szobor helyszínéül Pécsett a 16209 hrsz-ú Tettye teret jelöli ki.

(2) A Szobor talapzatára felírásra kerülő szöveg:

(3) A Közgyűlés a szobor méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

a) a szobor magassága: 140 cm,

b) a szobor szélessége: 130 cm,

c) a szobor anyaga: márvány,

d) a szobor színe: szürke,

e) a posztamens: magassága: 98 cm,

f) a posztamens szélessége: 55 cm,

g) a talapzat anyaga: márvány,

h) a talapzat színe: kékes-szürkés.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző