Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 49/2017. (X. 24.) önkormányzati rendelete

Molnár Farkas emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Molnár Farkas építész, festő és grafikus emléktáblájának helyszínéül a 15643 hrsz-ú, a természetben Pécs, Surányi Miklós u. 18. szám alatti ingatlan bejáratától nyugatra eső kerítésfal fölötti részt jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„KALLIWODA OLGA ÉS KÜRSCHNER EMÁNUEL HÁZA

KALLIWODA-VILLA

TERVEZTE 1940-BEN

MOLNÁR FARKAS

/PÉCS 1897 - BUDAPEST 1945/

ÉPÍTÉSZ, FESTŐ ÉS GRAFIKUS

A MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MODERNIZMUS VEZETŐ EGYÉNISÉGE,

A CIAM MAGYAR CSOPORTJÁNAK ALAPÍTÓJA.

1921-1924 KÖZÖTT A WEIMARI BAUHAUS NÖVENDÉKE,

FORBÁT ALFRÉDDAL EGYÜTT WALTER GROPIUS MUNKATÁRSA.

1931-TŐL BUDAPESTI IRODÁJÁBAN SZÁMOS KIEMELKEDŐ

LAKÓHÁZ ÉS KÖZÉPÜLET TERVÉT KÉSZÍTETTE EL.

EGYETLEN FENNMARADT PÉCSI ÉPÜLETE A KALLIWODA-VILLA.

DÉL-DUNÁNTÚLI ÉPÍTÉSZ KAMARA 2017”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 60x60x6 cm

Anyaga: törtfehér mészkő

Felirat: homokfúvott, és festett drapp betűvel

Betűtípus: Century Gothic

Felfüggesztés: 2 db rozsdamentes csappal.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző