Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a Trianoni kereszt felállításáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Trianoni kereszt felállításának helyszínéül Pécsett, a Kálvária domb lábánál, a Hunyadi J. utca - Aradi vértanúk útja kereszteződésének észak-keleti negyedében elhelyezkedő, 18045/3 hrsz-ú terület jelöli ki.

(2) A Közgyűlés az emlékmű terméskő lábazatában elhelyezett márvány-tábla szövegét a következőkben határozza meg:

„ÖRÖK EMLÉKÜL ÁLLÍTOTTA:

A TÖRTÉNELMI VITÉZI REND BARANYA MEGYEI

SZÉKKAPITÁNYSÁGA

AZ 56-OS SZÖVETSÉG BARANYA MEGYEI CSOPORTJA

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2018. június 4.”

A kereszt alján kisméretű külön táblán a készítők neve szerepel:

„KÉSZÍTETTE: BARICS JÓZSEF ÉS FIA, IFJ. BARICS JÓZSEF

A TÖRTÉNELMI VITÉZI REND ÉS AZ 56-OS SZÖVETSÉG TAGJAI”

(3) A Közgyűlés az emlékmű méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: magassága 252 cm, szélessége 141,5 cm

Anyaga: fa

Színe: barna

A terméskő lábazatban elhelyezett márványtáblán homokfúvott, a Trianoni kereszt alján egy kisebb réztáblán gravírozott Cambria Math betűk kerülnek elhelyezésre.

Rögzítés: a Trianoni kereszt beton alapra emelt, terméskőből összerakott, domb sziluettjét formázó lábazatba ágyazott acél kengyelbe kerül.

A mű alkotója: Barics József, ifj. Barics József

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző