Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelete

a Brenner János emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Brenner József emléktáblájának helyszínéül a 7621 Pécs, Király utca 79. sz. alatti épület bejáratától balra eső falmező - alulról számított - 2. és 3. kváder-elemét jelöli ki. Az emléktábla alsó felülete a járdaszinttől 220 cm magasságban kerül kihelyezésre.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

Ebben a házban lakott

gyermekkorában

1941-től 1946-ig

Boldog Brenner János

vértanú pap.

„Az Istent szeretőknek minden a javukra válik.”

(Róm 8,28)

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 50x80 cm

Anyaga: mészkő

Színe: világos drapp

A felirat a táblán homokfúvott sötétbarna Times New Roman betűkkel készült.

Felfüggesztés: 4 db dűbellel, melyeket a tábla négy sarkán bronz rozetta zár le.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző