Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2019. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a munkabalesetben elhunytak és megrokkantak emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés a munkabalesetben elhunytak és megrokkantak emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Király utca 46. sz. alatti épület bejáratától balra eső falmezőjét jelöli ki. Az emléktábla alsó felülete a járdaszinttől 210 cm magasságban kerül kihelyezésre.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„MUNKABALESETBEN

ELHUNYTAK ÉS MEGROKKANTAK

EMLÉKÉRE

Pécs-baranyai munkabalesetek áldozatainak

XVI. emléknapján

Munkástanácsok Országos Szövetsége

Mecseki Munkástanácsok Szövetsége

2019. április 28.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 65x36 cm

Anyaga: csiszolt gránit

Színe: fekete

Felirat: homokfúvott Georgia betűkkel

Felfüggesztés: a tábla négy sarkán elhelyezett 4 db dübellel, amelyből az alsó kettő koszorútartó is egyben.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző