Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 10/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Dr. Abay Nemes Oszkár emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Dr. Abay-Nemes Oszkár ügyvéd és úszó olimpikon emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Hunyadi utca 6. sz. alatti ingatlan utcafronti kerítésének a bejárattól balra eső kőoszlopát jelöli ki. Az emléktábla alsó felülete a járdaszinttől 180 cm magasságban kerül elhelyezésre.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

Ebben a házban élt

Dr. Abay Nemes Oszkár

1913-1959

ügyvéd és úszóolimpikon,

a Pécsi Atlétikai Club sportolója,

magyar bajnok,

többszörös főiskolai világbajnok,

Európa-rekorder,

az 1936-os berlini olimpiai játékok

3. helyezettje,

aki haláláig a pécsi úszósport elkötelezettje volt.

1998 óta a pécsi sportuszoda az ő nevét viseli.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 46x67 cm

Anyaga: csiszolt gránit

Színe: szürke

Felirat: homokfúvott Albertus (regular, normal) betűkkel

Felfüggesztés: a tábla négy sarkán rejtett 4 db dübellel.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző