Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Donhoffer Szilárd, Rauss Károly, Szentágothai János emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Donhoffer Szilárd, Rauss Károly, Szentágothai János emléktáblájának helyszínéül a Pécs, János utca 3. sz. alatti ingatlan utcafronti homlokzatán a bejárattól balra eső ablakok közötti felületet jelöli ki. Az emléktábla alsó felülete a járdaszinttől 210 cm magasságban kerül elhelyezésre.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

Ebben a házban élt

Donhoffer Szilárd

(1902-1999)

Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár

Rauss Károly

(1905-1976)

Kossuth-díjas egyetemi tanár

Szentágothai János

(1912-1994)

Kossuth-díjas akadémikus, egyetemi tanár,

az MTA elnöke,

a jogelőd Pécsi Orvostudományi Egyetem professzorai.

Pécsi Tudományegyetem

2019.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következőkben határozza meg:

Mérete: 50x70x3 cm

Anyaga: márvány

Színe: krémszín

Felirat: homokfúvott Times New Roman betűkkel

Felfüggesztés: A tábla rejtett dűbellel kerül rögzítésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt s. k.
polgármester
Dr. Lovász István s. k.
jegyző