Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2019. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

Jurcsik Károly emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés Jurcsik Károly emléktáblájának helyszínéül a Pécs, Aradi vértanúk útja 24. szám alatti ingatlan utcafronti homlokzatának a bejárattól jobbra eső falfelületét jelöli ki. Az emléktábla alsó felülete a járdaszinttől 215 cm magasságban kerül elhelyezésre.

(2) A Közgyűlés az emléktábla szövegét a következőkben határozza meg:

„Ezt a házat

Jurcsik Károly

(1928-2009)

Állami, Kossuth- és Ybl-díjas

építész tervezte.”

(3) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát a következők-ben határozza meg:

Mérete: 45x30x2,5 cm

Anyaga: gránit

Színe: világoszöld

Felirat: homokfúvott Futura grafitszürke betűkkel

Felfüggesztés: a tábla rejtett rozsdamentes kapcsokkal kerül rögzítésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Páva Zsolt Dr. Lovász István
polgármester jegyző