Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2020. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról *