Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Közgyűlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdésében, 115. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

c) diétás étkeztetés az INSZI-ben 910 Ft/fő/nap”

2. § Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtás az INSZI-ben bruttó 660 Ft/fő/óra.”.

3. § (1) Az Ör. 7. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

g) diétás étkeztetés az INSZI-ben 910 Ft/fő/nap”.

(2) Az Ör. 7. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

c) diétás étkeztetés az INSZI-ben 910 Ft/fő/nap”.

4. § Az Ör. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Az Ör. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

6. § Az Ör. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

7. § Az Ör. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Az Ör.

a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „920 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe „650 Ft/fő/nap”,

b) 5. § (2) bekezdésében a „125 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe a „220 Ft/fő/nap”,

c) 7. § (1) bekezdés e) pontjában a „920 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe a „650 Ft/fő/nap”,

d) 8. § (6) bekezdésében a „135 Ft/fő/nap” szövegrész helyébe „145 Ft/fő/nap”,

e) 6. mellékletében a „2019. évi” szövegrész helyébe a „2020. évi”

szöveg lép.

9. § Ez a rendelet 2020. április 1-jén lép hatályba.

Péterffy Attila s. k. Dr. Lovász István s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 9/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdése szerint dokumentált, a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás egy főre jutó összegének különbözete alapján számított térítési díjak

A B C D


1.


intézmény


feladat

önköltség
bruttó
összegben
Ft/fő/nap
számított
intézményi
térítési díj
bruttó
összegben
Ft/fő/nap
2. PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 066 1 410
3. PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 616 1 960
4. PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 303 1 650
5. PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 976 2 320
6. PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 353 1 700
7. PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 598 1 945
8. PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 465 1 810
9. PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 465 1 810
10. PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 066 1 410
11. PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 366 1 710
12. PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 682 2 030
13. PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 626 1 970
14. PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 296 1 640
15. PKSZAK időszakos gyermek-felügyelet 3 905 2 430
16. Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ átmeneti gondozás 7 873 2 345
17. PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 5 615 1 960
18. PKSZAK Kisvakond Családi Bölcsőde családi bölcsőde ellátás 6 413 2 760

2. melléklet a 9/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások szolgáltatási önköltsége

A B C D

1.

intézmény

feladat
önköltség
bruttó összegben
Ft/fő/nap
önköltség
bruttó összegben
Ft/fő/óra
2. INSZI étkeztetés 1 373
3. PKSZAK étkeztetés 220
4. INSZI étkeztetés házhoz szállítása 1 593
5. INSZI házi segítségnyújtás 2 531
6. PKSZAK házi segítségnyújtás 1 545
7. INSZI idősek nappali ellátása 1 327
8. PKSZAK idősek nappali ellátása 4 040
9. INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 3 351
10. INSZI demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 2 288
11. PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetéssel 2 940
12. PKSZAK demens személyek nappali ellátása étkeztetés nélkül 2 940
13. INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetéssel 1 969
14. INSZI pszichiátriai betegek nappali ellátása étkeztetés nélkül 906

3. melléklet a 9/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

PKSZAK családi bölcsődéinek és napközbeni gyermekfelügyeletei térítési díjai

A B C

1.

intézmény
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/nap
térítési díj
bruttó összegben
Ft/fő/óra
2. PKSZAK Megóv-Lak Családi Bölcsőde 740
3. PKSZAK Almafa Családi Bölcsőde 1 250
4. PKSZAK Napraforgó Családi Bölcsőde 1 250
5. PKSZAK Manócska-ház Családi Bölcsőde 1 400
6. PKSZAK Csiperke Családi Bölcsőde 1 400
7. PKSZAK Kicsi-kék Családi Bölcsőde 1 250
8. PKSZAK Szivárvány Családi Bölcsőde 1 150
9. PKSZAK Napsugár Családi Bölcsőde 1 150
10. PKSZAK Kuckó Családi Bölcsőde 1 070
11. PKSZAK Mini Manó Családi Bölcsőde 1 090
12. PKSZAK Mesevár Családi Bölcsőde 1 190
13. PKSZAK Bölcs Csibe Családi Bölcsőde 1 690
14. PKSZAK Fürtöcske Családi Bölcsőde 870
15. PKSZAK időszakos gyermekfelügyelet 2 430 800
16. PKSZAK Bóbita Családi Bölcsőde 1 400
17. PKSZAK Kis Vakond Családi Bölcsőde 1 690

4. melléklet a 9/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

Táblázatok a 2020. évi személyi térítési díj kiszámításához az INSZI esetében

1. táblázat
házi segítségnyújtás
A B C D E F G H I J K
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 51 991 69 021 76 067 88 909 102 981 115 877 128 721 142 845 155 415
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 51 990 69 020 76 066 88 908 102 980 115 876 128 720 142 844 155 414
3. térítési díj kategóriák
4. szociális gondozói óradíj (Ft) 0 80 160 200 240 360 440 520 600 660
2. táblázat
demens személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátása
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 50 723 64 945 71 457 81 137 93 091 102 601 115 657 143 011
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 50 722 64 944 71 456 81 136 93 090 102 600 115 656 143 010
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap)
4. nappali ellátás étkeztetéssel (ebéd) 150 180 230 300 350 400 450 480 515
5. nappali ellátás diétás étkeztetéssel (ebéd) 220 290 370 480 560 640 750 800 910
3. táblázat
étkeztetés
(az árak 27% ÁFÁ-t tartalmaznak)
A B C D E F G H I J
1. jövedelem-kategóriák alsó határ (Ft/hó) 0 50 723 64 945 71 457 81 137 93 091 102 601 115 657 143 011
2. jövedelem-kategóriák felső határ (Ft/hó) 50 722 64 944 71 456 81 136 93 090 102 600 115 656 143 010
3. térítési díj kategóriák (Ft/nap)
4. ebéd 150 180 230 300 350 400 450 480 515
5. diétás ebéd 220 290 370 480 560 640 750 800 910
6. ebédszállítás 20 40 60 80 120 150 180 200 220
7. ebéd + ebédszállítás összesen 170 220 290 380 470 550 630 680 735
8. diétás ebéd + ebédszállítás összesen 240 330 430 560 680 790 930 1 000 1 130

  Vissza az oldal tetejére