Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének 49/2020. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti ellátások és a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól szóló 10/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról *