Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterének 54/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Pécsi Többcélú Agglomerációs Társulás által fenntartott intézményekben biztosított személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjairól szóló 11/2018. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról *