Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 45/2021. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 31/2008. (X. 15.) önkormányzati rendelete és a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről szóló 48/2013. (XI. 18.) önkormányzati rendelete módosításáról *