Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2022. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

botlatókövek elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése három emlékkő (a továbbiakban: botlatókő) elhelyezésével a Holokauszt során életüket vesztett egykori pécsi polgárok emlékét kívánja megőrizni.

(2) A Közgyűlés a három botlatókő helyszínéül a Pécs, Fürdő utca 1. szám alatt található épület bejárata előtti járdafelületet jelöli ki.

(3) A Közgyűlés a három botlatókő szövegét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A Közgyűlés az botlatókövek méretét és formátumát egységesen határozza meg. A botlatókövek

a) egyenként 10x10 cm szélességű és magasságú, négyzet alapú kövek,

b) anyaguk és színük szerint bronz, aljuk beton,

c) a feliratuk bronztáblán süllyesztett módon készül,

d) rögzítésük a járda járófelületének anyagához illeszkedően történik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet

Az elhelyezendő botlatókövek látványtervei

1. Wallenstein Iván emlékére elhelyezendő emlékkő botlatókő

2. Wallenstein Évike emlékére elhelyezendő botlatókő

3. Weiszenstein Lázárné emlékére elhelyezendő botlatókő