Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete

a Vegyipari Gépészeti Technikum, a Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola és a Hevesy György Műszaki Szakközépiskola emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az emléktábla (a továbbiakban: emléktábla) elhelyezésével a Vegyipari Gépészeti Technikum, a Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola és a Hevesy György Műszaki Szakközépiskola intézményének állít emléket.

(2) A Közgyűlés az emléktábla helyszínéül a Pécs, Rókus utca 4. szám alatt található épület nyugati homlokzatának déli oldalán a két utolsó ablak közötti, az ablak magasságának kétharmadába eső falszakaszát jelöli ki. Az emléktábla alatt koszorútartó kampó kerül elhelyezésre.

(3) A Közgyűlés az emléktábla szövegét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát az alábbiakban határozza meg. Az emléktábla

a) 400 mm magas, 600 mm széles téglalap alapú,

b) anyag és színe szerint fekete gránit,

c) a felirata lézergravírozott, fehér színűre festett karakterekkel, lézergravírozott címerekkel készül,

d) rögzítése 4 darab a sarkoknál elhelyezett rozettás csavarral történik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 18/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Az elhelyezendő Vegyipari Gépészeti Technikum, a Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskola, a Hevesy György Műszaki Szakközépiskola emléktáblájának látványterve