Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 25/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Breuer Marcell emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. mellékletben meghatározott emléktábla elhelyezésével Breuer Marcell tárgytervezőnek, építésznek állít emléket.

(2) A Közgyűlés az emléktábla helyszínéül a Pécs, Irgalmasok utca 4. szám alatt található épület nyugati homlokzatán, a lakó funkciót kiszolgáló bejárata mellet, a bejárat és az üzletportál között található vakolatmezőben, a kapucsengő feletti falszakaszát jelöli ki.

(3) A Közgyűlés az emléktábla szövegét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát az alábbiak szerint határozza meg. Az emléktábla

a) 1060 mm magas, 640 mm széles téglalap alapú,

b) anyag és színe szerint finombeton,

c) a felirata lézergravírozott módon készül,

d) rögzítése nem átmenő csavarral történik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet az 25/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

Az elhelyezendő Breuer Marcell emléktáblájának látványterve

1. Breuer Marcell emléktáblájának látványterve