Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2023. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Jandó László emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. mellékletben meghatározott emléktábla elhelyezésével Jandó Lászlónak állít emléket.

(2) A Közgyűlés az emléktábla helyszínéül a Pécs, Ferencesek utca 41. szám alatt található épület északi homlokzatán, a Kórház tér felőli harmadik és negyedik nyílástengely közötti faltesten, a lábazat feletti negyedik kváder sávjának Kórház tér felöli oldalát jelöli ki.

(3) A Közgyűlés az emléktábla szövegét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát az alábbiak szerint határozza meg. Az emléktábla

a) 243 mm magas, 595 mm széles téglalap alapú,

b) anyag és színe szerint vajszínű tömör mészkő,

c) a felirata szemcseszórt, grafit színűre festett karakterekkel készül,

d) rögzítése nem átmenő csavarral történik.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Péterffy Attila
polgármester
Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet az 26/2023. (VI.26.) önkormányzati rendelethez

Az elhelyezendő Jandó László emléktábla látványterve

1. Jandó László emléktáblájának látványterve