Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

Zsolnay Vilmos emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. mellékletben meghatározott emléktábla elhelyezésével Zsolnay Vilmos keramikusművész, nagyiparos, a pécsi Zsolnay porcelángyár fejlesztőjének állít emléket.

(2) A Közgyűlés az emléktábla helyszínéül a Pécs, Király utca 1. szám alatt található épület déli homlokzatán, a kovácsoltvas bejárat mellet található bal oldali vakolatmezőben, a zászlótartó alatti falszakaszát jelöli ki.

(3) A Közgyűlés az emléktábla szövegét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát az alábbiak szerint határozza meg. Az emléktábla

a) 260 mm magas, 600 mm széles téglalap alapú,

b) anyag és színe szerint samottos zsemleszínűre égetett kerámia, melyen ötfajta eozin mázzal kerül megjelenítésre az öt torony, amely az alaptestbe ragasztással kerülnek rögzítésre,

c) a felirata negatív zöld mázzal készül,

d) rögzítése nem átmenő csavarral történik.

2. § (1) A Közgyűlés az 1. §-ban meghatározott emléktábla melléktáblájának szövegét a 2. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) A Közgyűlés az emléktábla melléktáblájának méretét és formátumát az alábbiak szerint határozza meg. Az emléktábla melléktáblája

a) 100 mm magas, 600 mm széles téglalap alapú,

b) anyag réz, amely lakkozásra kerül,

c) a Courier New típusú betűk gravírozással és festve kerülnek feltüntetésre,

d) rögzítése csavarral történik.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Péterffy Attila
polgármester


Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 34/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

A Zsolnay Vilmos emléktábla látványterve

1. Zsolnay Vilmos emléktáblájának látványterve

2. melléklet a 34/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

A Zsolnay Vilmos emléktábla melléktáblájának látványterve

1. Zsolnay Vilmos emléktábla melléktáblájának látványterve