Indokolás

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 35/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelete

a Pollack Mihály Építőipari Technikum, Szakközépiskola emléktáblájának elhelyezéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 109. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. mellékletben meghatározott emléktábla elhelyezésével a Pollack Mihály Építőipari Technikum, Szakközépiskola oktatási intézménynek állít emléket.

(2) A Közgyűlés az emléktábla helyszínéül a Pécs, Vörösmarty utca 4. szám alatti épület nyugati homlokzatán, a régi bejárat déli oldalán a vakolatmező házszám alatti falszakaszát jelöli ki.

(3) A Közgyűlés az emléktábla szövegét az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(4) A Közgyűlés az emléktábla méretét és formátumát az alábbiak szerint határozza meg. Az emléktábla

a) 600 mm magas, 800 mm széles, téglalap alapú,

b) anyag és színe szerint márványmintás, bézs színű kemény mészkő,

c) a felirata Times New Roman típusú betűk véséssel és festve kerül feltüntetésre.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.Péterffy Attila
polgármester


Dr. Lovász István
jegyző

1. melléklet a 35/2023. (IX. 22.) önkormányzati rendelethez

Az elhelyezendő Pollack Mihály Építőipari Technikum, Szakközépiskola emléktáblájának látványterve

1. A Pollack Mihály Építőipari Technikum, Szakközépiskola emléktáblájának látványterve