Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a kutyafuttató területek kijelöléséről * 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E Rendelet alkalmazásában kutyafuttató terület: az ebek egészséges testmozgási igényének kielégítésére táblával kijelölt, elkerítés nélküli vagy indokolt esetben elkerített közterületi rész.

2. Kutyafuttató területre vonatkozó szabályok

2. § (1) A kutyafuttató területeket az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A kutyafuttató területen az ebek felügyelet mellett, póráz nélkül szabadon engedhetőek.

(3) Az állattartó a kutyafuttató területen gondoskodni köteles arról, hogy az általa tartott, felügyelt eb más állatot vagy embert, valamint a közlekedés biztonságát ne veszélyeztesse.

(4) Az állattartó a kutyafuttató területen is köteles az általa tartott, felügyelt eb ürülékét eltávolítani.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének az állatok tartásáról szóló 23/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete.

Fekete Zsolt s. k. Tóthné dr. Kerekes Andrea s. k.
polgármester jegyző

1. melléklet a 11/2016. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

Kutyafuttatásra kijelölt területek

1. Salgótarján, Camping út tóstrandi vízmű melletti 2413 hrsz. közterület (1. ábra),

2. Salgótarján, Fáy András krt. 88-90-92 mögötti 2102 hrsz. közterület (2. ábra),

3. Salgótarján, Báthori István utca 2-4-6. szám mögötti 3012 hrsz. közterület (3. ábra),

4. Salgótarján városközpont Március 15. út támfal feletti részen az Arany János út 19. alatti 3746/2 hrsz. közterület (4. ábra),

5. Salgótarján, Pécskő úton lévő uszoda és a vízmű közötti 4171 hrsz. közterület (5. ábra),

6. Salgótarján, Csokonai út 82. számmal szemben lévő, a középiskola melletti 6069/3 hrsz. közterület (6. ábra),

7. Salgótarján, Gorkij krt. 21-23-25-27. szám mögötti 6677/28. hrsz. közterület (7. ábra),

8. Salgótarján, Gorkij krt.85. szám melletti 6677/28. hrsz. közterület (8. ábra).


  Vissza az oldal tetejére