Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/1993. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

a parabola antennák elhelyezéséről * 

1. § A jelen előírások hatálya a Sopron belváros és a bánfalvi városrész műemléki jelentőségű területére terjed ki.

2. § (1) *  A rendelet hatálya alá tartozó területen parabolaantenna nem helyezhető el, kivéve a táv-, adat- és hírközlési céllal létesítendő parabolaantennákat. Ezek elhelyezése csak építési engedéllyel, a városképet nem befolyásoló módon, udvari szárnyakon, udvari tetőfelületeken, udvari oldalfalakon stb. történhet az építési engedélyezési eljárásban meghatározott módon.

(2) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Fejes Zoltán Dr. Paukovits Vilmos
polgármester jegyző