Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, a 6. § és a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Adókötelezettség

1. § *  Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Az adó mértéke

2. § *  Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Adókedvezmény, adómentesség * 

3. § *  (1) *  Az a vállalkozó, akinek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetve a 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot 30%-os adókedvezményre jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően adómentesség illeti meg azt a háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek a vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

(3)-(10) * 

Az adó megfizetésének módja * 

3/A. § *  Az adózó az önkormányzati adóhatóságnál működő POS terminálon keresztül is teljesíthet befizetést.

Hatályba léptető rendelkezések

4. § (1) *  Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2000. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, valamint ennek módosításáról szóló Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 57/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 14/2003. (IV. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 52/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 36/2004. (X. 1.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 43/2004. (XII. 23.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 30/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 37/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 56/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2006. (IX. 21.) önkormányzati rendelete, Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 53/2007. (XII. 22.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

5. § * 

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

1. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez * 

2. melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 47/2009. (XII. 22.) önkormányzati rendeletéhez *