Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a játéktermek létesítésének és működésének feltételeiről

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed az I. és II. kategóriájú játéktermekre, kártyatermekre, elektronikus kaszinókra (továbbiakban: játékterem).

2. § Nem létesíthető játékterem, illetve nem adható ki jegyzői szakhatósági hozzájárulás játékterem létesítéséhez a mellékletben meghatározott területen.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Fodor Tamás Dr. Dobos József
polgármester jegyző

Melléklet a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletéhez