Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 27/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazásról

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.

2. § A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben, valamint jelen önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

3. § Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Fodor Tamás Dr. Sárvári Szabolcs
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére
//