Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 6/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről *