Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 10/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátás körzeteiről * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, mint országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében megnevezett egészségügyi alapellátásokról Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségügyi alapellátási körzeteihez való csatlakozással gondoskodik.

2. § Szálka Község Önkormányzatának közigazgatási területének felnőtt lakossága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13. számú háziorvosi körzetéhez tartozik.

3. § Szálka Község Önkormányzatának közigazgatási területének gyermek lakossága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3. számú házi gyermekorvosi körzetéhez tartozik.

4. § Szálka Község Önkormányzatának közigazgatási területének lakossága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 6. számú fogorvosi körzetéhez tartozik.

5. § Szálka Község Önkormányzatának közigazgatási területének gyermek lakossága Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3. számú területi védőnői körzetéhez tartozik.

6. § Szálka Község Önkormányzatának Szálkai Óvoda oktatási intézményének iskola-egészségügyi feladatainak ellátása során a fogászati rendellenességek felismerését célzó vizsgálat, valamint a teljes fogászati státusz rögzítése tekintetében Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4. számú gyermek és ifjúsági fogászati körzetéhez, egyéb tekintetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4. számú házi gyermekorvosi körzetének személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos ellátási kötelezettsége hatálya alá tartozik.

7. § Szálka Község Önkormányzatának Képviselő testülete az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés alapján a szekszárdi központi ügyelet útján biztosítja.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Pálfi János s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2016. szeptember 29.

Dr. Molnár Kata s. k.
jegyző