Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szálka Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. december 4.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1-9. melléklet a 8/2020. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez *