Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szálka Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Szálka Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Pálfi János s. k. dr. Gábor Ferenc s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2021. április 28.

dr. Gábor Ferenc s. k.
jegyző

1-9. melléklet a 2/2021. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez *