Szekszárdi Önkormányzat 22/2006. (X. 30.) rendelete

a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) közterület: az ingatlan- nyilvántartásban közterületként nyilvántartott földrészlet, valamint a belterületi földrészlet és építmény közhasználatra átadott része;

b) szeszes ital: a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonata, valamint ezek felhasználásával készült termékek és az alacsony (1,2%-nál kevesebb) alkoholtartalmú üdítőitalok kivételével minden alkoholtartalmú ital.

Szeszes ital fogyasztás korlátozásának szabályai

3. § (1) Közterületen tilos a szeszes ital fogyasztása a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével.

(2) A szeszes ital fogyasztás tilalma nem terjed ki:

a) az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező vendéglátó egységre, annak előkertje, kitelepülése területére, nyitvatartási időben;

b) az engedéllyel szervezett és engedéllyel rendelkező rendezvény területére, a rendezvény ideje alatt.

4. § * 

Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2006. november 1-jén lép hatályba.

Horváth István s. k. Dr. Kilián Orsolya s. k.
polgármester jegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2006. október 30.

Dr. Kilián Orsolya s. k.
jegyző

  Vissza az oldal tetejére