Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 19/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelete

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 9/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. költségvetési évre kell alkalmazni.

Ács Rezső s. k. Dr. Molnár Kata s. k.
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

A kihirdetés napja: 2020. május 12.

dr. Molnár Kata
jegyző

1-14. melléklet a 19/2020. (V. 12.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére