Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2009. (III. 30.) rendelete

a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről * 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a „SZEKSZÁRD VÁROS BORA” elismerő cím alapításáról és odaítéléséről a következő rendeletet alkotja:

Bevezető rendelkezések

1. § A rendelet célja a szőlőtermesztési és borászati hagyományok ápolása, a szekszárdi bor hírnevének öregbítése. A Szekszárdi történelmi borvidékhez és Szekszárd településhez hírnevével kötődő Kadarka, Kékfrankos, Bikavér borból készített kiváló minőségű és ilyen minőségben való borkészítés elismerése érdekében a Közgyűlés a város elismeréseként

„SZEKSZÁRD VÁROS BORA”

elismerő címet alapít, melyet minden évben átad.

A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya a Szekszárdi Borvidék termelői körére terjed ki.

Elismerő cím adományozásának szabályai

3. § (1) Csak az MGSZH Központ Borminősítési Igazgatóság minősítésével rendelkező Kadarka, Kékfrankos, Bikavér palackos tételekkel lehet nevezni.

(2) A nevezett borból a pincészetnek minimum 1000 db 0,75 liter palackos tételszámmal kell rendelkeznie.

(3) A nevezést a Hegyközség által szervezett Szekszárdi Borvidéki Borverseny nevezési lapjának mellékletében kell jelölni.

(4) A borok a Szekszárdi Borvidéki Borversenyen nevezett borokkal együtt kerülnek bírálatra 100 pontos bírálati pontozással, a bírálaton csak a legalább aranyérmes minősítésű borok vehetnek részt.

(5) A Hegyközség a címet bizonyító védjegyet terveztet és gyártat, a védjegy használatáról szabályzatot alkot, melynek alapján a díjazott jogosult a cím, valamint a védjegy használatára.

Az elismerő cím odaítélése, átadása

4. § (1) *  A Hegyközség, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság, valamint a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság a Szekszárdi Borvidéki Borverseny bírálata alapján tesz javaslatot a címre érdemes borra, illetve tulajdonosára, előállítójára.

(2) A díjat a Közgyűlés ítéli oda egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáson.

(3) *  A címet elnyert bortermelő részére az elismerést a polgármester, a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke és a Hegyközség elnöke évente az adott évi Szent György-napi Borünnepen adja át.

Vegyes és záró rendelkezések

5. § (1) *  A Közgyűlés az elismerő címet elnyert borból évente bruttó kétmillió forint értékben vásárol, a pincészet által a Szekszárdi Borvidéki Borversenyre történő nevezéskor megadott listaáron, de legfeljebb palackonként nettó háromezerötszáz forintos áron. Az önkormányzat SZEKSZÁRD VÁROS BORÁT a tárgyévi Szekszárdi Szüreti Napok megnyitó ünnepségén jelképesen átveszi.

(2) *  Az elismerő címet elnyert bor a rendelet 1. melléklete szerinti logót használhatja. A logón szereplő címer a városi önkormányzati jelképekről és a „Szekszárd” név használatáról szóló 26/2016. (VI. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdés d) pontja és a 15. § (1) bekezdése külön engedély nélkül használható.

(3) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Horváth István s. k. Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
polgármester aljegyző

Záradék:

A kihirdetés napja: 2009. március 30.

Amreinné dr. Gál Klaudia s. k.
aljegyző

1. melléklet a 12/2009. (III. 30.) önkormányzati rendelethez *