Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/1993. (II.23.) önkormányzati rendelete

a Lőwy Sándor utcában a 4406/4 hrsz-ú közterületből a jelenlegi állapot jóváhagyására, illetve az Általános Rendezési Terv módosítására *