Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 10/1994. (III.3.) önkormányzati rendelete

a 19175/1; 19175/2; 19175/3; 19175/4; 19175/5 hrsz-ú belterületi földrészleteket magába foglaló intézményterület kisebb jelentőségű RRT tartalmú beépítési tervének jóváhagyásáról, szabályozási előírások megállapításáról *