Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2009. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) KR. sz. rendelet módosításáról *