Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról *