Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról *