Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról *