Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/2011. (XI.28.) önkormányzati rendelete

a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások intézményi és személyi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról *