47/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet

a Szolnoki Építési Szabályzat és Szabályozási Terv elfogadásáról *